Aktualności

Płaca minimalna w 2018 r. i jej wpływ na inne świadczenia

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2018 nr 2/2018 z dnia 2018-02-01 Tekst otwarty

W 2018 r. płaca minimalna wyniesie 2100 zł brutto – „na rękę” to około 1530 zł. Podwyżka płacy minimalnej ma wpływ na wysokość świadczeń pracowniczych, które są wyliczane na podstawie najniższego wynagrodzenia. Są to m.in. zasiłek chorobowy oraz odprawa z tytułu zwolnień grupowych.

CiRZ_221_02.jpg

CIT 2018 – jakie zmiany wchodzą w życie

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2018 nr 2/2018 z dnia 2018-02-01 Tekst otwarty

W 2018 r. przedsiębiorców płacących podatek dochodowy od osób prawnych czekają największe w ostatnich latach zmiany w CIT. Zdecydowana większość z nich ma jeden cel – zamknąć możliwe kierunki optymalizacji podatkowych – mówi PAP menedżer i doradca podatkowy w Crido Taxand Monika Lewandowska.

Koniec z fakturami papierowymi. Ręcznie wypisywane dokumenty odejdą w zapomnienie

Piotr Szulczewski Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2018 nr 2/2018 z dnia 2018-02-01 Tekst otwarty

Jeszcze kilka lat temu organy skarbowe spierały się o kwestie akceptacji faktur sporządzanych elektronicznie i wysyłanych wyłącznie mailowo. Dziś sytuacja odwróciła się o 180 stopni – ten sam fiskus nie zaakceptuje podatnika, który korzysta jedynie z tradycyjnych form i wypisywanych ręcznie dokumentów. Rewolucja w fakturach staje się faktem.

Służby skarbowe będą mogły kupować puste faktury

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2018 nr 1/2018 z dnia 2018-01-01 Tekst otwarty

Projekt przepisów, który umożliwi służbom skarbowym kupowanie pustych faktur, jest gotowy. Z nowego prawa urzędnicy skorzystają zapewne dopiero w II połowie 2018 r.

Ograniczony katalog wydatków stanowiących koszty od 1 stycznia 2018 r.

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2018 nr 1/2018 z dnia 2018-01-01 Tekst otwarty

Od 1 stycznia 2018 r. będzie obowiązywać nowelizacja trzech ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zmiany, jak podkreśla ekspert, Grant Thornton, wprowadzają ograniczenia w katalogu wydatków stanowiących koszty uzyskania przychodów.

Rewolucyjne zmiany dla przedsiębiorców w 2018 r. – za nami VIII Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

Finanse i Controlling 55/2018 nr 55/2018 z dnia 2018-01-01 Tekst otwarty

9 stycznia 2018 r. w Warszawie odbył się VIII Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG. Tegoroczna edycja wydarzenia zgromadziła stacjonarnie i online ponad 1 100 przedstawicieli kadry zarządzającej, w tym przede wszystkim dyrektorów finansowych, głównych księgowych, szefów sprawozdawczości finansowej i controllingu z firm ze wszystkich sektorów gospodarki. Uczestnicy wysłuchali 11 prelekcji ekspertów KPMG na temat istotnych zmian z obszarów podatków, rachunkowości i prawa, które będą miały istotny wpływ na przedsiębiorców w 2018 r.

Rachunek przepływów pieniężnych - aktualizacja krajowego standardu rachunkowości

Gyöngyvér Takáts

Komitet Standardów Rachunkowości dokonał aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”. Zaktualizowana wersja KSR 1 nie wnosi istotnych merytorycznych zmian. Jedyna merytoryczna zmiana dotyczy dostosowania treści standardu do zmian dokonanych wcześniej w ustawie o rachunkowości – wprowadzających uproszczenia w zakresie sprawozdawczości mikro i małych jednostek.

Controlling i Rachunkowość Zarządcza w 2018 r.

Wojciech Próchnicki Controlling i Rachunkowość Zarządcza 12/2017 nr 12/2017 z dnia 2017-12-01 Tekst otwarty

W 2018 r. magazyn „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” będzie poruszał wiele ciekawych zagadnień z dziedziny księgowości, controllingu, finansów, rachunkowości zarządczej i narzędzi używanych w controllingu. W każdym numerze stałe miejsce znajdą tematy z dziedzin: rachunkowości dla controllingu, controllingu kosztów i procesów, KPI w zarządzaniu, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, controllingu marketingu i sprzedaży. Materiały będą opierały się na case studies z codziennego funkcjonowania organizacji.

Od 1 stycznia 2019 r. zostanie skrócony okres przechowywania akt pracowniczych

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 12/2017 nr 12/2017 z dnia 2017-12-01 Tekst otwarty

Obecne przepisy przewidują obowiązek przechowywania dokumentów pracowniczych przez 50 lat. Proponowane zmiany skracają ten okres do 10 lat. Projekt ustawy zakłada także zmiany w zakresie formy prowadzenia akt oraz wypłaty wynagrodzeń dla pracowników. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

CiRZ_218_03.jpg

Limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018 r.

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2017 nr 11/2017 z dnia 2017-11-01 Tekst otwarty

Obowiązujący obecnie limit przychodów, po przekroczeniu którego pojawia się konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych, wynosi 2 000 000 euro. W przeliczeniu, według średniego kursu euro z dnia 2 października br., limit ten wynosi 8 627 400 PLN. Wobec czego jednostki, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za obecny rok obrotowy przekroczą ten limit, zobowiązane będą do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018 r.

Filtruj artykuły wg.