Baza wiedzy

FiC_53_85.jpg

Błędy krytyczne w raportowaniu

Daniel Dzikowski Magazyn Controlling 53/2017 nr 53/2017 z dnia 2017-08-08

Raportowanie jest dziś nieodłącznym elementem niemal każdej firmy. Dostęp do informacji już dawno przestał być przywilejem wyłącznie dużych organizacji. Średnie, małe, a nawet mikrofirmy z coraz większą świadomością sięgają po dostępne na rynku systemy do raportowania lub budują je we własnym zakresie.

DIF_04.jpg

Emisja dłużnych papierów wartościowych – kiedy, po co i jak?

Maciej Kobza Magazyn Controlling 53/2017 nr 53/2017 z dnia 2017-08-08

Rzetelne kierowanie przedsiębiorstwem musi obejmować zarządzanie długookresowe. Mając na względzie, że dla każdej firmy jednym z kluczowych czynników wzrostu powinna być maksymalizacja wypracowywanych zysków, zarówno poprzez zwiększanie konkurencyjności, jak i podnoszenie efektywności działania, osoby zarządzające danym podmiotem muszą nieustannie podejmować odpowiednie czynności w tych aspektach w krótkim oraz długim horyzoncie czasowym.

DIF_15.jpg

Obligacje - mocny konkurent lokaty

Bartosz Turek Magazyn Controlling 53/2017 nr 53/2017 z dnia 2017-08-08

O połowę więcej zarobiłby inwestor, który od 2005 r. zamiast na lokatach bankowych przekazywałby swoje pieniądze na zakup skarbowych papierów dłużnych. Mimo wyższych odsetek obligacje nadal nie cieszą się tak wysokim zainteresowaniem inwestorów jak bankowe depozyty.

FiC_53_42.jpg

Model - produkować czy kupować?

Wojciech Próchnicki Magazyn Controlling 53/2017 nr 53/2017 z dnia 2017-08-08

W dzisiejszej gospodarce zmienności rynku i preferencji konsumenckich kierowanie przedsiębiorstwem o profilu produkcyjnym wymaga od kadry zarządzającej ciągłej analizy opłacalności produkcji poszczególnych produktów.

MC_53_cele.jpg

Cele marżowe jako instrument zarządzania sprzedażą

Anna Sperska Magazyn Controlling 53/2017 nr 53/2017 z dnia 2017-08-08

Aby współcześnie z sukcesem zarządzać sprzedażą, nie wystarczą już talent, dobre wyczucie rynku i wysokie kompetencje komunikacyjne. W obecnych warunkach bardziej niż kiedykolwiek wcześniej o trwałym sukcesie lub porażce decydują doskonale przygotowana strategia sprzedaży, jasno wytyczająca cele i kierunki działań, perfekcyjnie zaprojektowany i dostosowany do cyklu zakupowego klienta proces sprzedaży oraz efektywny system kontroli i informacji zwrotnej w zakresie działań sprzedażowych i ich wyników.

Filtruj artykuły wg.