Controlling

CIRZ_217_10.jpg

Wybrane narzędzia controllingu personalnego

Beata Sadowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2017 nr 10/2017 z dnia 2017-10-01

Ludzie, zasoby ludzkie, personel, kapitał ludzki – obejmują siłę roboczą, umiejętności, kompetencje, zdolności menedżerskie, twórcze spojrzenie na rzeczywistość gospodarczą. Ludźmi w organizacji należy umiejętnie zarządzać. Można to czynić przy zastosowaniu różnych metod i narzędzi, w tym przy zastosowaniu controllingu personalnego, który ma na celu optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich przedsiębiorstwa.

FiC_54_23.jpg

Controlling w HR – przegląd wybranych mierników efektywności zarządzania personelem

Wojciech Próchnicki Finanse i Controlling 54/2017 nr 54/2017 z dnia 2017-11-01

Celem materiału jest przybliżenie wybranych wskaźników, których zadaniem jest pomiar skuteczności zarządzania kapitałem ludzkim. W artykule zostaną opisane mierniki fluktuacji, absencji, obsługi kadrowej, strategiczne w zarządzaniu pracownikami oraz szkoleniowe, rekrutacji. Dodatkowo zostaną określone grupy odbiorców poszczególnych grup mierników. Całość będzie przedstawiona w formie macierzy przypisania KPI do poszczególnych klientów wewnętrznych w przedsiębiorstwie.

CIRZ_216_34.jpg

Kluczowe wskaźniki efektywności w dziale produkcji

Ilona Leśniak Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2017 nr 9/2017 z dnia 2017-09-01

Coraz więcej firmy produkcyjnych, niezależnie od swojej wielkości czy branży, kładzie nacisk na efektywność, a także maksymalizację zdolności produkcyjnych. W tym celu controllerzy wykorzystują odpowiednie narzędzia do zarządzania produkcją. Największą rolę w zasilaniu przedsiębiorstwa w niezbędne informacje pełnią KPI (z ang. Key Performance Indicators), czyli kluczowe wskaźniki efektywności.

FiC_53_42.jpg

Model - produkować czy kupować?

Wojciech Próchnicki Magazyn Controlling 53/2017 nr 53/2017 z dnia 2017-08-08

W dzisiejszej gospodarce zmienności rynku i preferencji konsumenckich kierowanie przedsiębiorstwem o profilu produkcyjnym wymaga od kadry zarządzającej ciągłej analizy opłacalności produkcji poszczególnych produktów.

MC_53_cele.jpg

Cele marżowe jako instrument zarządzania sprzedażą

Anna Sperska Magazyn Controlling 53/2017 nr 53/2017 z dnia 2017-08-08

Aby współcześnie z sukcesem zarządzać sprzedażą, nie wystarczą już talent, dobre wyczucie rynku i wysokie kompetencje komunikacyjne. W obecnych warunkach bardziej niż kiedykolwiek wcześniej o trwałym sukcesie lub porażce decydują doskonale przygotowana strategia sprzedaży, jasno wytyczająca cele i kierunki działań, perfekcyjnie zaprojektowany i dostosowany do cyklu zakupowego klienta proces sprzedaży oraz efektywny system kontroli i informacji zwrotnej w zakresie działań sprzedażowych i ich wyników.

CIRZ_07_24.jpg

Procesy organizacyjne – jak analizować i opisywać?

Monika Karniewska-Mazur Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2017 nr 7/2017 z dnia 2017-06-16

Terminy: „proces”, „usprawnienie procesu” są często używane w potocznym języku biznesu. Warto sobie przypomnieć, czym jest proces i co z niego powinno wynikać dla organizacji, w której procesy mają zastosowanie. Przyczyną powstania i stosowania procesów była potrzeba standaryzacji działań w organizacji. Standaryzacja oznacza sposób ujednolicenia wybranych rodzajów zachowań i działań w organizacji według tych samych formuł obowiązujących jej wszystkich członków.

CIRZ_07_21.jpg

Zwinne zarządzanie – nie dla wszystkich? Część I

Urszula Holik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2017 nr 7/2017 z dnia 2017-06-16

Procesowa orientacja zarządzania firmą zyskuje w ostatnim czasie na popularności. Ci, którzy chcą skorzystać z tego podejścia, mogą wybierać spośród szeregu różnych metod prowadzenia projektów, które (bardzo ogólnie) można podzielić na dwie kategorie: tradycyjne i zwinne. W artykule opisano, czym różnią się jedne od drugich i czy każda firma (niezależnie od branży) może wdrożyć zarządzanie w stylu agile.

Standardowe koszty wytworzenia produktów – metoda kalkulacji i podstawa rozliczeń świadczeń wewnętrznych produkcji z działami sprzedaży

Marcin Rabiega Magazyn Controlling 52/2017 nr 52/2017 z dnia 2017-07-01

W przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych istotną rolę pełni zakład wytwarzający określone asortymenty produktów na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez działy sprzedaży. Często koszt wytworzenia jest punktem wyjścia do ustalania cen sprzedaży. Dlatego niezmiernie istotne jest prawidłowe ustalenie łącznych oraz jednostkowych kosztów wytworzenia produktów, które są podstawą do rozliczenia wyrobów gotowych z działami sprzedaży.

Kontrola wewnętrzna, a efektywne zarządzanie organizacją

Monika Błaszkowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2017 nr 6/2017 z dnia 2017-05-17

Nie powinno budzić wątpliwości stwierdzenie, że kontrola, której przedmiotem są zachodzące w przedsiębiorstwie procesy wraz z ich wynikami w ujęciu rzeczowym i finansowym, to fundamentalna funkcja zarządzania. Już na wstępie należy jednak podkreślić, że dla zarządzających jednostką najważniejsze jest skuteczne działanie wprowadzonej kontroli.

Filtruj artykuły wg.