Controlling

CiRZ_221_09.jpg

LTV – controlling procesów marketingowych

Sylwia Sowa-Hawdziejuk Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2018 nr 2/2018 z dnia 2018-02-01

Zgodnie z zasadą Pareto 20% twoich klientów generuje 80% twoich przychodów. Jeśli więc chcesz zwiększyć zysk swojej firmy, powinieneś skupić się na tej najmniejszej, ale najbardziej dochodowej grupie. Jak ją odnaleźć? Jakie wartości wybrać podczas analizy? Jak wyciągnąć sensowne wnioski? Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

CiRZ_221_05.jpg

Wybór docelowego przebiegu procesu poprzez antycypacyjny controlling procesowy

Waldemar Stronka Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2018 nr 2/2018 z dnia 2018-02-01

Controlling procesowy nie powinien ograniczać się jedynie do procesów już funkcjonujących w organizacji. Istotne korzyści pozwala uzyskać zastosowanie jego antycypacyjnej postaci. Opiera się ona na mierzeniu wielkości charakteryzujących proces, gdy pomiary dokonywane są nie na rzeczywistych jego przebiegach, lecz na odwzorowującym go modelu. Na podstawie uzyskanych wyników możliwe jest dokonanie racjonalnego wyboru wariantu procesu przeznaczonego do wdrożenia.

CiRZ_220_41.jpg

Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2018 nr 1/2018 z dnia 2018-01-01

Zamknięcie roku obrotowego zobowiązuje jednostki do sporządzenia sprawozdania finansowego. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości grupy kapitałowe zobligowane są do konsolidacji sprawozdań finansowych, które wiąże się z połączeniem wszystkich sprawozdań finansowych jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej. Proces ten został uregulowany przepisami prawa, a ustawodawca poświęcił temu oddzielny rozdział w ustawie o rachunkowości.

CiRZ_220_38.jpg

Roczne sprawozdanie finansowe i skutki jego niezłożenia

Ilona Smurlik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2018 nr 1/2018 z dnia 2018-01-01

Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tego, że niezłożenie rocznego sprawozdania finansowego do KRS stanowi przestępstwo, a w urzędzie skarbowym – wykroczenie skarbowe. Jakie są obowiązki przedsiębiorcy w związku ze sprawozdaniem finansowym, jakimi terminami jest związany i jakie skutki niesie za sobą fakt niezłożenia sprawozdania – o tym w dalszej części artykułu.

CiRZ_220_34.jpg

Kluczowe wskaźniki efektywności w marketingu

Karolina Kulig Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2018 nr 1/2018 z dnia 2018-01-01

Dział marketingu stanowi wyodrębniony sektor w przedsiębiorstwie, którego działania są skoncentrowane na dbałości o wizerunek marki, promowaniu oferty handlowej, a także strategii budowania trwałej relacji między firmą a odbiorcą. Jakość tych działań oraz ich efekty powinny być na bieżąco monitorowane i oceniane. W tej sytuacji warto wykorzystywać wskaźniki KPI (ang. Key Performance Indicators), czyli kluczowe wskaźniki efektywności, które dostarczają przejrzyste oraz rzetelne informacje, m.in. o powodzeniu kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, poziomie zainteresowania ofertą i liczbie pozyskanych klientów.

CiRZ_220_25.jpg

Prawidłowy wybór biegłego rewidenta oraz zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego

Emilia Bartkowiak Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2018 nr 1/2018 z dnia 2018-01-01

Każda jednostka sporządzająca sprawozdanie finansowe może je poddać badaniu przez biegłego rewidenta. Niektóre podmioty są do tego zobligowane z mocy ustawy o rachunkowości. Niepoddanie badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Kiedy więc należy dokonać wyboru biegłego rewidenta? W jakim trybie trzeba to zrobić? Jakie elementy powinny zawierać uchwała o wyborze biegłego rewidenta oraz umowa o badanie sprawozdania finansowego przez ten uprawniony podmiot?

FiC_55_84.jpg

Czy fintechy zagrażają bankom?

Grzegorz Kubera Finanse i Controlling 55/2018 nr 55/2018 z dnia 2018-01-01

Fintechy, czyli firmy oferujące usługi finansowe i wykorzystujące przy tym nowoczesne technologie, nie są dużym zagrożeniem dla banków. Nie oznacza to jednak, że banki powinny je ignorować.

Controlling strategiczny, czyli jaki?

Finanse i Controlling 55/2018 nr 55/2018 z dnia 2018-01-01 Tekst otwarty

Wydaje się, że „kultura controllingowa” w Polsce jest już wszechobecna i zarządzający przedsiębiorstwami powszechnie korzystają ze wsparcia controllerów i rachunkowości zarządczej. Nie ulega wątpliwości, że controlling operacyjny jest nie tylko często stosowany, ale i wspierany przez liczne narzędzia informatyczne. Jak wygląda controlling strategiczny? Przecież to właśnie strategia przedsiębiorstwa determinuje strategie funkcjonalne wspierane przez controlling operacyjny. Nie ma więc jednego bez drugiego, ale… czy na pewno?

FC_56_89.jpg

Od raportowania liczb do rozumienia biznesu – kim powinien być controller?

Anna Zielińska Finanse i Controlling 55/2018 nr 55/2018 z dnia 2018-01-01

Informacja biznesowa jest podstawą zarządzania. Menedżerowie najwyższej klasy mają coraz większe oczekiwania dotyczące szybkości i jakości informacji, które służą im do podejmowania decyzji. Tym samym rośnie znaczenie controllingu jako systemu informowania. Jednak sam system, choćby najbardziej profesjonalny, bez ludzi, którzy go tworzą, utrzymują i obsługują nie ma żadnej wartości.

Filtruj artykuły wg.