Narzędzia informatyczne

Optymalizacja sprzedaży przez rozwiązania IT

Marcin Rutkowski Szef Sprzedaży 22/2015 nr 22/2015 z dnia 2015-09-01

Firmy mają różne cele biznesowe. Najbardziej oczywistym jest wzrost sprzedaży. Czasem jednak trudno o to bez dużych nakładów na działania marketingowe. Zanim jednak się na to zdecydujemy, warto poszukać optymalizacji w innych obszarach, takich jak czas i organizacja pracy czy poziom obsługi klientów.

 

CIRZ_07_28.jpg

Wykorzystanie fragmentatora i filtrów dat w tabelach przestawnych na przykładzie raportu sprzedaży

Monika Szkaradek Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2017 nr 7/2017 z dnia 2017-06-16

Każda firma sprzedająca swoje produkty cyklicznie otrzymuje dane, na podstawie których generowane są raporty sprzedaży. Powinny być one czytelne i pozwalać w szybki sposób uzyskać potrzebne informacje dotyczące statystyk sprzedaży i kondycji firmy. Zdecydowanie najlepszym narzędziem do tego będzie tabela przestawna, która daje ogromne możliwości. W tym artykule zostaną omówione dwie dodatkowe opcje tabeli przestawnej, które usprawniają i przyśpieszają filtrowanie danych. Są nimi fragmentator oraz filtry dat.

Dashboard kluczem do dobrych decyzji

Bartosz Czapiewski Szef Sprzedaży 19/2015 nr 19/2015 z dnia 2015-03-01

Podejmowanie właściwych decyzji wymaga już nie tylko intuicji, ale także oparcia na danych. Umiejętne połączenie obu tych elementów zwiększa szansę na końcowy sukces. Tylko jak w gąszczu liczb dostrzec to, co najważniejsze?

Nie odkrywaj koła na nowo

Bartosz Czapiewski Szef Sprzedaży 20/2015 nr 20/2015 z dnia 2015-05-01

Projektując raport, warto spojrzeć krytycznie na dostępne w programie typy wizualizacji i w pierwszej kolejności zrezygnować z tych, które kształtem przypominają koło. Mowa o wykresie kołowym i licznikach, które zaliczane są do grona najmniej efektywnych elementów dashboardu. Czym warto je zastąpić?

CiRZ_213_14.jpg

Funkcje oceny efektywności inwestycji

Roksana Kołata Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2017 nr 6/2017 z dnia 2017-05-17

Przy podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru najlepszej pod kątem możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych inwestycji pomocne są liczne mierniki oceny projektów inwestycyjnych. Ich wykorzystanie na etapie analizy zapewnia porównywalność efektów uzyskiwanych z rozważanych inwestycji, nawet znacznie różniących się charakterem i rodzajem. W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną wybrane mierniki oceny wraz z odpowiadającymi im funkcjami w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Funkcje WYSZUKAJ.PIONOWO oraz WYSZUKAJ.POZIOMO

Elżbieta Galus Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2017 nr 6/2017 z dnia 2017-05-17

Osoby uczące się Excela prędzej czy później natrafiają na funkcje WYSZUKAJ.PIONOWO i WYSZUKAJ.POZIOMO. To często wyzwanie, które przysparza trudności. Jeśli jednak uda się je opanować, okażą się przyjaznym narzędziem pracy.

CiRZ_211_12.jpg

Harmonogram projektu w formie wykresu Gantta

Elżbieta Galus Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2017 nr 4 z dnia 2017-04-01

Praca zawsze wymaga dobrej organizacji oraz terminowości wykonywanych zadań. W wysokim sezonie, kiedy projektów jest więcej, nieuniknione staje się planowanie poszczególnych zadań z wyprzedzeniem. Tworząc harmonogram zadań danego projektu, porządkujemy pracę i mamy kontrolę nad jego realizacją. W Excelu możemy wykorzystać do tego wykres słupkowy. Graficzna wersja harmonogramu jest czytelna, pomaga w przygotowaniu się do wszystkich etapów, a pracownicy są od początku świadomi terminów.

Macierz kosztów transportu

Monika Łygoń Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2017 nr 4 z dnia 2017-04-01

Firma dystrybucyjna, w której transport sprzedawanych towarów jest jednym z głównych i istotnych kosztów, jest na etapie prac nad budżetem na nowy rok. Firma korzysta z 23 różnych firm przewozowych, które dostarczają towary do 20 największych miast Polski.

FiC_50_08.jpg

Kluczowe czynniki sukcesu wdrożenia systemu ERP

Jacek Paszek Magazyn Controlling 50/2017 nr 50 z dnia 2017-03-01

Oprogramowanie ERP ma pomóc firmie usprawnić jej operacje, jednak może je także skomplikować, jeśli w wyniku błędnych decyzji w czasie wdrożenia nowy system nie spełni oczekiwań użytkowników. Musimy zaangażować pracowników we współpracę z kadrą menedżerską i z dostawcą systemu, żeby firma otrzymała praktyczne oprogramowanie, zwiększające efektywność jej procesów biznesowych.

...to cloud or not to cloud...

Michał Gruszecki Magazyn Controlling 50/2017 nr 50 z dnia 2017-03-01

Świat biznesu zmierza ku rozwiązaniom chmurowym. Mimo że cloud jest dostępny w wielu wersjach, na rynku od lat wątpliwości budzi kwestia bezpieczeństwa informacji zamieszczanych w serwerach chmurowych. Tutaj warto przedstawić tezę, że bezpieczeństwo nie jest problemem narzędzi, tylko ludzi. To właśnie ich interesują firmowe tajemnice.

Filtruj artykuły wg.