Planowanie

CIRZ_216_27.jpeg

Planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstwa z branży KEP

Dariusz Stronka Roksana Kołata Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2017 nr 9/2017 z dnia 2017-09-01

Badanie wpływu podejmowanych decyzji na wyniki finansowe przedsiębiorstwa oraz jego zdolności płatnicze jest jednym z podstawowych warunków powodzenia przedsięwzięć gospodarczych. Jako że każde przedsięwzięcie niesie ze sobą pewne ryzyko, konieczne jest analizowanie potencjalnego wpływu podejmowanych działań na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a tym samym na wartość dostarczaną jego właścicielom. Właśnie w tym celu wykorzystuje się planowanie finansowe.

project-management-xs.jpg

Planowanie sprzedaży 2016

Tomasz Dyba Szef Sprzedaży 23/2015 nr 23/2015 z dnia 2015-11-01

Planowanie sprzedaży jest kluczowym działaniem w każdej organizacji. Determinuje jej funkcjonowanie i wszystkie zachodzące procesy – od produkcji, przez logistykę, finanse i serwis, po marketing i sprzedaż.

Planowanie i zarządzanie sprzedażą na podstawie danych branżowych

Paweł Bombola Artur Staniec Szef Sprzedaży 22/2015 nr 22/2015 z dnia 2015-09-01

Trudno obecnie znaleźć firmę, która jest monopolistą na rynku. Większość przedsiębiorstw konkuruje z dostawcami podobnych produktów i usług. Z jednej strony jest to niekorzystna wiadomość, bo konkurencja zmusza przedsiębiorców do wysiłku i wyrzeczeń, ale taka sytuacja ma też dobrą stronę – możliwość porównania wyników sprzedażowych konkurencji, co stanowi cenne źródło informacji i inspiracji.

 

Metody prognozowania sprzedaży

Bohdan Garstecki Szef Sprzedaży 21/2015 nr 21/2015 z dnia 2015-07-01

Prognozowanie wyniku sprzedażowego spędza sen z powiek większości menedżerów sprzedaży. Wielu z nich z uśmiechem mówi, że prognozowanie jest jak „wróżenie z fusów”, gdyż nikt nie zna przyszłości. Nie zmienia to faktu, że kierownictwo firmy oczekuje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: „Ile sprzedacie do końca miesiąca?” i traktuje ją jako zobowiązanie, a następnie oczekuje realizacji.

Prognoza sprzedaży

Wojciech Próchnicki Szef Sprzedaży 19/2015 nr 19/2015 z dnia 2015-03-01

Firmy, aby utrzymać się na rynku, zmuszone są działać z dużym wyprzedzeniem. Dobrze przygotowana prognoza sprzedaży stanowi w tej sytuacji znaczne ułatwienie.

Prognoza sprzedaży

Wojciech Próchnicki Szef Sprzedaży 19/2015 nr 19/2015 z dnia 2015-03-01

Firmy, aby utrzymać się na rynku, zmuszone są działać z dużym wyprzedzeniem. Dobrze przygotowana prognoza sprzedaży stanowi w tej sytuacji znaczne ułatwienie.

Fotolia_76183104_Subscription_Monthly_M (2).jpg

Metody budżetowania w jednostkach handlowych

Wojciech Próchnicki Szef Sprzedaży 16/2014 nr 16/2014 z dnia 2014-10-01 Tekst otwarty

Firma handlowa działająca na rynku od kilku lat nie tworzyła budżetów na przyszłe okresy. Jej głównym celem było rozszerzanie działalności na poszczególne regiony kraju i zdobywanie nowych klientów. Osoby zarządzające firmą skupiały się głównie na walce z konkurencją oraz na realizacji obranej strategii sprzedażowej firmy. Po osiągnięciu stabilnej sytuacji na rynku firma postanowiła wprowadzić proces budżetowania na kolejne lata. Najważniejszym elementem jest budżet sprzedaży, jednak powstał problem metodyki jej planowania. W firmie istnieje już system raportowania sprzedaży i wybrana metoda budżetowania powinna być dostosowana do niego w takim stopniu, aby nie było potrzeby jego zmiany.

CiRZ_08_09.jpg

Błędy popełniane przy planowaniu sprzedaży

Tomasz Dyba Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2016 nr 8 z dnia 2016-08-01

Planowanie sprzedaży jest kluczowym działaniem w każdej organizacji. Determinuje jej funkcjonowanie i wszystkie zachodzące procesy od produkcji, przez logistykę, finanse, serwis, a w końcu marketing i sprzedaż. Pomyłki popełniane na każdym etapie planowania wywołują efekt lawiny, błędy multiplikując się, zmniejszają rzetelność i trafność planowania. Dlatego na początku ważne są dokładność, wiedza, doświadczenie i duże umiejętności analityczne osób uczestniczących w tym procesie. Bardzo ważną rolę w odnajdywaniu popełnianych błędów pełni controlling.

Filtruj artykuły wg.