Strategie i zarządzanie

CiRZ_215_15.jpg

Mistrzowie budżetowania wspomagają się procesowym ERP

Renata Łukasik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2017 nr 8/2017 z dnia 2017-08-01

Budżetowanie to jeden z kluczowych elementów zarządzania firmą. Choć zazwyczaj za ostateczny kształt budżetu odpowiada jedna osoba, to wpływ na prawidłowość danych i tempo ich zbierania wywiera wiele osób z różnych poziomów organizacji i działów. Mistrzowie budżetowania to rozumieją i dlatego chętnie korzystają z procesowych systemów ERP, które ułatwiają i organizują ten proces, minimalizując przy tym ryzyko błędów.

CiRZ_215_31.jpg

Zwinne zarządzanie - nie dla wszystkich? Część II

Urszula Holik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2017 nr 8/2017 z dnia 2017-08-01

W pierwszej części artykułu Scrum zdefiniowano jako technikę pracy nad rozwojem projektu, która oparta jest na podejściu iteracyjno-przyrostowo-adaptacyjnym. Przedstawione zostały również różnice między tradycyjnymi i zwinnymi metodami prowadzenia projektów. W tym tekście opisane zostaną kolejne „etapy” prac nad projektem według cyklu scrumowego, a także najważniejsze zasady, na których opierają się metody agile.

FiC_52_07.jpg

Skuteczne planowanie i kontrola procesów inwestycyjnych

Łukasz Wróbel Tomasz Borek Magazyn Controlling 52/2017 nr 52/2017 z dnia 2017-07-01

80% polskich firm zaczyna rozważać zastosowanie nowoczesnych rozwiązań do zarządzania procesami biznesowymi w momencie, gdy pojawia się konkretny problem uniemożliwiający wykorzystanie ich pełnego potencjału lub pochłaniający zbyt dużą ilość cennych zasobów – kosztów, czasu czy nakładu pracy. Jednym z takich problemów jest nadmierna ilość papierowej dokumentacji, ale coraz częściej również planowanie i realizacja inwestycji.

Budżetowanie inwestycji – perspektywa wynikowa i przepływów pieniężnych

Wojciech Próchnicki Magazyn Controlling 52/2017 nr 52/2017 z dnia 2017-07-01

Podczas tworzenia planów inwestycji w firmie należy rozpatrywać dane przedsięwzięcie w dwóch ujęciach – wynikowym i gotówkowym. W ujęciu wynikowym z jednej strony pokazywane są przychody, jakie firma spodziewa się dzięki niej osiągnąć, z drugiej strony koszty, które należy ponieść w celu realizacji nowego przedsięwzięcia.

FiC_52_65.jpg

Lean Management jako klucz do wzrostu wydajności i zmniejszenia strat

Sebastian Matyniak Magazyn Controlling 52/2017 nr 52/2017 z dnia 2017-07-01

Fundamentem koncepcji Lean Management jest stwierdzenie, że „klient jest najważniejszy” – dotyczy ono zarówno klienta zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Koncepcja ta realizowana jest poprzez doskonalenie procesów i rozwój pracowników, tak aby na czas dostarczać klientowi produkty i usługi najwyższej jakości. Lean Management stosowany jest zarówno w produkcji, jak i w usługach.

Jak zwiększyć zdolność kredytową przedsiębiorstwa

Justyna Kobza Magazyn Controlling 52/2017 nr 52/2017 z dnia 2017-07-01

W dzisiejszych realiach rynkowych niezbędne jest ponoszenie regularnych nakładów inwestycyjnych, żeby utrzymywać konkurencyjność firmy i polepszać pozycję rynkową. Na niemalże każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwo potrzebuje wolnych środków finansowych, dzięki którym będzie mogło np. nabyć nowy budynek, kupić maszyny umożliwiające zwiększenie zdolności produkcyjnych bądź też zrealizować innowacyjne przedsięwzięcie pozwalające uzyskać przewagę nad konkurencją. Niejednokrotnie firmy nie mają wystarczającego poziomu wolnych zasobów pieniężnych, więc muszą część środków pozyskać ze źródeł zewnętrznych. Dla przedsiębiorców dostępna jest szeroka oferta instytucji oferujących zróżnicowane instrumenty finansowe, lecz to kredyty bankowe wciąż pozostają dla wielu organizacji najbardziej poszukiwaną formą zewnętrznego finansowania.

Czy storytelling może być przydatnym narzędziem dla dyrektora finansowego? Wykorzystanie narzędzia analitycznego Qlik w identyfikacji procesów i wąskich gardeł w przedsiębiorstwie

Patrycja Ptaszek-Strączyńska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2017 nr 4 z dnia 2017-04-01

Storytelling, czyli sztuka opowiadania historii, w takich departamentach jak marketing czy PR jest od dawna używanym narzędziem. Osoby odpowiedzialne za komunikację – czy to z klientami, czy też z dziennikarzami – chętnie wykorzystują tę metodę, żeby przekonywać odbiorców do określonych koncepcji oraz przekazywać trudne kwestie w łatwy i ciekawy sposób. Storytelling korzenie ma jednak dużo głębiej. Od wieków był stosowany w religiach całego świata, by metafizyczne i często abstrakcyjne treści przekładać na język praktycznych i łatwych do przyswojenia przypowieści. Można zatem zadać pytanie: co wspólnego może mieć storytelling z tak ścisłymi i analitycznymi dziedzinami, jak controlling i rachunkowość zarządcza. Wierzę, że – wbrew pozorom – bardzo wiele i postaram się to udowodnić na praktycznych przykładach. Pokażę, jak połączyć dane z różnych źródeł i zestawiać je tak, by badać tezy i bronić dowodów nawet wówczas, kiedy nie jesteśmy ekspertami w danej dziedzinie. Podzielę się także przykładami pokazującymi w jaki sposób zjednywać nieprzekonanych i budować w firmie kulturę współpracy.

Filtruj artykuły wg.