Praca zdalna w okresie epidemii COVID-19 (Aspekty prawne)

Rozprzestrzeniająca się epidemia COVID-19 wywołana koronawirusem SARS-CoV-2 zmusza coraz więcej firm do oddelegowania pracowników do pracy zdalnej. Bez wątpienia praca w trybie home office ogranicza kontakty i zmniejsza ryzyko zarażenia, jednak rodzi wiele pytań natury prawnej, tak...

CiRZ_04_2020.jpg
Wydanie 4/2020

Controlling i Rachunkowość Zarządcza

Temat numeru: Przegląd obszarów cyfryzacji państwa w 2020 r.

Jak to jest z tą polską cyfryzacją? Niestety wcale nie najlepiej. W unijnym rankingu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego DESI 2019 zajęliśmy dopiero 25. miejsce na 28 państw Unii. To pokazuje, że od Polski analogowej do cyfrowej jeszcze daleka droga. Natomiast nie da się zaprzeczyć, że próbujemy. To właśnie na naszych oczach podejmowane są pierwsze kroki w kierunku cyfrowej gospodarki, opartej na danych, w której zagadnienia, takie jak 5G, blockchain czy AI zaczynają być wykorzystywane w praktyce, nie tylko prezentowane podczas konferencji. Jedną z wysp polskiej cyfryzacji ma być fiskus. Zmiany wprowadzone przez ustawodawcę w przeciągu ostatnich lat mają na celu ograniczenie wyłudzeń podatków i skuteczniejsze ściganie przestępców podatkowych. Nowe rozwiązania wykorzystujące zaawansowane narzędzia informatyczne umożliwiają wielowymiarową kontrolę przedsiębiorców oraz wykrywanie zaistniałych nieprawidłowości. Po jednolitych plikach kontrolnych nadszedł czas na kolejne zmiany, wykorzystujące nowe narzędzia informatyczne. O tych zmianach szerzej w temacie numeru bieżącego wydania magazynu.

Ponadto w numerze piszemy m.in. o nowych terminach zapłaty w transakcjach handlowych, rozliczaniu kosztów wydziałowych w księgach rachunkowych oraz możliwościach porównywania wartości w tabeli przestawnej.

Zespół ekspertów

Zgrupowanie Asów Sprzedaży 2020

Warszawa, 24.09.2020

Zespół ekspertów

LEAN FACTOR[Y] 2020

Warszawa, 24.09.2020

Zespół ekspertów

6. Forum Informacji Zarządczej

Warszawa, 19.11.2020

Wojciech Próchnicki

EXCEL dla początkujących

Szkolenie on-line, 17.04.2020

dr Artur Stefański

Analiza finansowa dla menedżerów (niefinansowych)

Szkolenie on-line, 17.04.2020

Wojciech Próchnicki

EXCEL sprzedażowy

Szkolenie on-line, 24.04.2020

Monika Karniewska-Mazur

Jak czytać sprawozdanie finansowe?

Szkolenie on-line, 24.04.2020

FiC_68.jpg
Wydanie 68/2020

Finanse i Controlling

Temat numeru: Compliance w przedsiębiorstwie

W grudniu 2017 r. światło dzienne ujrzał raport Ponemon Institute, przygotowany na zlecenie Globalscape (The True Cost of Compliance with Data Protection Regulations), który wskazuje, że średni koszt braku zgodności wśród badanych firm wyniósł 14,82 mln dol. (to wzrost o 45% względem 2011 r.). Okazuje się również, że skutki braku zgodności są 2,71 razy wyższe niż koszty jej zapewniania.

Oznacza to, że brak wewnętrznego systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności, nie ma żadnego uzasadnienia, a może firmy drogo kosztować – mówimy tu nie tylko o ryzyku sankcji karnych, lecz także znaczących stratach finansowych będących konsekwencją utraty reputacji wśród kontrahentów. Czy zatem compliance jest niezbędny do prawidłowego działania przedsiębiorstwa? O tym przekonają się Państwo podczas lektury artykułu Compliancemust have czy nice to have?

Kiedy wiemy już, dlaczego i do czego potrzebujemy sprawnie działającego systemu compliance, czas na ustanowienie polityki zgodności w przedsiębiorstwie i zapewnienie wewnętrznych procedur zgłaszania nieprawidłowości, w tym ochrony sygnalistów. O tym, jak budować politykę compliance w organizacji, by spełniała swoją funkcję, piszemy w pozostałych artykułach Tematu numeru.

Znaczącą część wydania poświęcamy także tematowi audytu. Odpowiadamy na pytania, kiedy wybrać audyt wewnętrzny, a kiedy zewnętrzny, czy każda firma potrzebuje audytu marketingu i sprzedaży, a także, czego na temat przetwarzania informacji może nauczyć firmy audyt śledczy.

Poza tematami compliance i audytu, w numerze przeczytają Państwo również o tym, czy da się policzyć „jakość” obsługi klienta, co zrobić, gdy system ERP nie wspiera księgowości oraz jak ocenić opłacalność projektów i przeprowadzić w nich kontrolę.

Zespół ekspertów

6. Forum Informacji Zarządczej

Warszawa, 19.11.2020

Wojciech Próchnicki

EXCEL dla początkujących

Szkolenie on-line, 17.04.2020

dr Artur Stefański

Analiza finansowa dla menedżerów (niefinansowych)

Szkolenie on-line, 17.04.2020

Wojciech Próchnicki

EXCEL sprzedażowy

Szkolenie on-line, 24.04.2020

Monika Karniewska-Mazur

Jak czytać sprawozdanie finansowe?

Szkolenie on-line, 24.04.2020

Wojciech Próchnicki

EXCEL dla średnio zaawansowanych

Szkolenie on-line, 8.05.2020

Monika Karniewska-Mazur

Cash flow

Szkolenie on-line, 8.05.2020

INFO_22.jpg
Wydanie 22/2020

Informacja Zarządcza

Temat numeru: Workflow w KNIME

Codzienna praca z różnymi typami danych (w tym z danymi finansowymi) wymaga nie tylko szerokiej, często specjalistycznej wiedzy, lecz wymusza też wykorzystanie rozwiązań informatycznych wspierających analizę danych i pozwalających dane przekształcić w informacje, a informacje w wiedzę. Systemy informatyczne wydatnie zwiększają szybkość i jakość uzyskiwanej wiedzy oraz zapewniają powtarzalność procesów. Jednym z takich narzędzi jest KNIME, czyli darmowa platforma analityczna. W bieżącym numerze kontynuujemy temat funkcjonalności w KNIME – dowiadujemy się, jak tworzyć workflow w KNIME oraz przyglądamy się dwóm scenariuszom analiz przy zastosowaniu KNIME dla hipotetycznej firmy, dokonującej zakupów surowców/towarów.

W numerze przyglądamy się również nowym funkcjom w programie MS Excel, porównujemy zawartości skoroszytów za pomocą dodatku Inquire, pokazujemy, jak graficznie prezentować dane sprzedażowe, a także dokonujemy analizy wizualnej i KPI finansowych w Tableau.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM