Słownik pojęć

Słownik pojęć

Redukcja ryzyka wynikającego z błędu człowieka w modelu Jamesa Reasona

Urszula Holik Finanse i Controlling 56/2018 nr 56/2018 z dnia 2018-03-01

Czynnik ludzki jest jednym z najpowszechniejszych i najtrudniejszych do redukcji generatorów błędów powstających w organizacji. Na gruncie praktyki zarządzania opracowanych zostało wiele modeli i koncepcji wskazujących na sposoby postępowania z ryzykiem, również tym wynikającym z winy człowieka. Ciekawą koncepcję dotyczącą tej problematyki przedstawił James Reason. Opracowany przez niego model pokazuje, w jaki sposób kolejne naruszenia procedur i zasad bezpieczeństwa prowadzą do powstawania błędów i towarzyszących im wypadków przy pracy.

Filtruj artykuły wg.