Formularze

Wskaźnik Altmana w ocenie kondycji finansowej i podatności na upadłość polskich spółek budowlanych

Marek W. Zdyb

Aplikacja wskaźników Z-Score E.I. Altmana (szczególnie wersji 1968 i 1983) do określenia kondycji finansowej i podatności na bankructwa spółki kapitałowej wciąż budzi sporo emocji. Krytycy wskaźnika twierdzą, że został on opracowany (dawno temu) dla rynku amerykańskiego, a zatem nie nadaje się dla rynku polskiego. Teza ta jest błędna.

Przykładowe raporty - wdrożenie controllingu finansowego w firmie Talento

Magdalena Murdza Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 8 z dnia 2011-08-01 nr 8 z dnia 2011-08-01

Głównym powodem wdrożenia systemu controllingu w firmie był wskazany przez zarząd brak szczegółowych informacji o stopniu pozyskanych dotacji dla firm zewnętrznych oraz o kosztach opracowania dokumentacji dotacyjnej na potrzeby grupy Talento. Nie posiadano także informacji o kosztach ponoszonych w odniesieniu do pojedynczych pracowników, ich efektywności czy zyskach/stratach uzyskiwanych na projekcie.

Instrukcja budżetowa

Anna Piasecka

Każdy, kto podejmie decyzję o wdrożeniu instrukcji budżetowej, przekona się, jak wiele zagadnień wymaga indywidualnej analizy, podporządkowania instrukcji strukturze oraz pracom realizowanym w ramach przedsiębiorstwa.

Filtruj artykuły wg.