Rozliczanie projektów unijnych

Realizacja projektów, które otrzymały dofinansowanie, wiąże się z szeregiem obowiązków. Od momentu podpisania umowy o dofinansowanie do etapu rozliczania, a później trwałości projektu mijają miesiące, a nawet lata. Prowadzenie projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz załącznikami do niej gwarantuje jego przepisowe i poprawne rozliczenie, w wyniku czego zostanie wypłacone dofinansowanie.

DiF_MC_66_3.jpg

Projekty badawcze w dziedzinie nauk technicznych dla każdej branży wymagają starannego dobrania personelu badawczego, który stworzy i opracuje koncepcję, a następnie pomoże we wdrożeniu wyników w przedsiębiorstwie. W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie nawiązanie współpracy z jednostką naukową odpowiednią dla wybranej tematyki projektu.

Jak rozpocząć współpracę z jednostką naukową?

Pracę nad nową koncepcją należy rozpocząć od określenia zakresu tematycznego (branżowego) planowanej innowacji. Najprostszym rozwiązaniem jest zgłoszenie się do wybranej jednostki badawczej i przedstawienie wybranej koncepcji. Jednostki naukowe, instytuty badawcze są otwarte na współpracę z sektorem prywatnym. W projektach współpraca taka obejmuje przeprowadzenie badań, wynajem aparatury badawczej, powierzchni laboratoryjnej (jeśli przedsiębiorca nie dysponuje własnym zapleczem). Jednostki badawcze delegują też wykwalifikowaną kadrę naukowo-badawczą niezbędną do realizacji projektu.

W projektach finansowanych z funduszy europejskich współpraca jednostki naukowej z przedsiębiorstwem może być prowadzona w charakterze konsorcjum lub podwykonawstwa, gdzie liderem zazwyczaj jest przedsiębiorstwo. Taka formuła współpracy jest stosowana najczęściej w projektach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), w ramach środków krajowych i europejskich. Wyjątki stanowią projekty, w których liderem jest jednostka naukowa, a przedsiębiorstwo jest partnerem przemysłowym. Przykładem są projekty międzynarodowe realizowane m.in. w ramach programu Horyzont 2020 (w nowej perspektywie „Horyzont Europa”) oraz w ramach Funduszy Norweskich.

Dotacje na innowacje

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako instytucja odpowiedzialna za wdrażanie programów strategicznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz koordynację konkursów finansowanych z funduszy europejskich, ma w swojej ofercie najwięcej konkursów dedykowanych na działalność badawczo-rozwojową.

Najbardziej atrakcyjną propozycją dofinansowania dla przedsiębiorstw (bez względu na ich status) jest konkurs Szybka Ścieżka, który niezmiennie od lat wiedzie prym w tematyce poświęconej badaniom i rozwojowi. Termin naboru w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa został zaplanowany od 7 lutego do 14 września 2020 r. z podziałem na rundy.

Konkurs jest przeznaczony dla firm z sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw. Niezmiennie koncentruje się on na finansowaniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców i konsorcja.

Dofinansowanie udzielane jest m.in. na:

  • badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe;
  • prace przedwdrożeniowe (pomoc de minimis lub pomoc publiczna dla MŚP).

Na realizację konkursu w 2020 r. przeznaczono kwotę 1200 mln zł.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 62% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM