Controlling

MC_62_s. 70.jpg

SMED, czyli szybkie przezbrojenia (cz. I)

Jarosław Nowicki Finanse i Controlling 62/2019 nr 62/2019 z dnia 2019-02-07

Wielu wzbrania się przed wdrożeniem Lean, gdyż osiągnięcie widocznych efektów związane jest z upływem długiego czasu od momentu podjęcia decyzji o wdrożeniu. Niejednokrotnie jest to powodem całkowitego zaniechania dalszych działań czy nawet niepodjęcia samej decyzji o wejściu na drogę szczupłości. Istnieje jednak szereg metod gwarantujących widoczne zmiany i korzyści, które są osiągalne w bardzo krótkim czasie. W końcu Lean to droga na całe życie, jednak pierwsze zmiany, poprawnie wprowadzone, mogą przynosić niesamowite efekty już po kilku dniach.

MC_62_s. 89.jpg

Kluczowe wskaźniki w e-commerce

Monika Pabian Finanse i Controlling 62/2019 nr 62/2019 z dnia 2019-02-07

Każdy zamek można otworzyć, potrzeba tylko odpowiedniego klucza. Podobnie jest w e-commerce. Aby sprawdzić, czy biznes przynosi zyski, trzeba zmierzyć to odpowiednimi wskaźnikami.

CiRZ_1_27.jpg

Wielopoziomowe formuły sumujące i warunkowe

Marta Mrozowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2019 nr 1/2019 z dnia 2019-01-01

Każdy użytkownik Excela zna na pewno formułę SUMA(), nie każdy jednak zna inne formuły sumujące. Czasami niezbędne jest dodanie wartości według wybranych parametrów albo zbudowanie wzoru, który pokaże nam, czy dane w tabeli spełniają wyznaczone kryteria. Warto zapoznać się z kilkoma bardzo użytecznymi formułami, które uproszczą dodawanie wybranych danych albo ich selekcję.

CiRZ_1_21.jpg

Koszty na celowniku – target costing

Jarosław Nowicki Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2019 nr 1/2019 z dnia 2019-01-01

Większość systemów rachunkowych zajmuje się analizą i opisywaniem przeszłych zdarzeń, jakie zaszły w przedsiębiorstwie. Rozwiązania controllingowe dostarczają szeregu narzędzi, które pozwalają nie tylko prognozować, ale też planować przyszłe poziomy kosztów, przepływów finansowych itp. Na szczególną uwagę zasługuje jedna z metod, której zadaniem jest stawianie celów na poziomie kosztów jednostkowych, aby osiągnąć zamierzony poziom kosztu wytworzenia, marży czy ceny sprzedaży.

CiRZ_1_15.jpg

Metody ustalania cen

Jakub Kornacki Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2019 nr 1/2019 z dnia 2019-01-01

Ceny sprzedaży produktów i usług określone przez przedsiębiorstwo zależą od wielu czynników, takich jak uwarunkowania rynkowe czy koszty wytworzenia produktów i usług w przedsiębiorstwie. Z jednej strony ceny są określone przez rynek i elastyczność cenową popytu, z drugiej strony powinny pokrywać ponoszone przez przedsiębiorstwo koszty oraz zapewniać minimalny wymagany poziom zysku.

CiRZ_2_45.jpg

Centra odpowiedzialności w firmie

Marek Barowicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2019 nr 2/2019 z dnia 2019-02-01

W celu sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem można w nim wyodrębnić tzw. centra odpowiedzialności. Ich rodzaj uzależniony jest od tego, która część firmowego rachunku wyników ma stanowić przedmiot kontroli.

CiRZ_2_41.jpg

Analiza rentowności e-sklepu

Anna Rak Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2019 nr 2/2019 z dnia 2019-02-01

Towar znika z półek, pieniądze trafiają na konto, interes się kręci. Czy taka sytuacja oznacza automatycznie sukces finansowy sklepu internetowego? Niekoniecznie. Żeby skutecznie i efektywnie zarządzać e-sklepem, trzeba prowadzić ciągłą analizę jego rentowności. W tym artykule wyjaśniono, jak to zrobić i jak wyciągać wnioski, by biznes działał jeszcze lepiej.

INFO_17_25.jpg

Boty do roboty! – czyli rewolucja cyfrowa w controllingu

Janusz Tyburcy Informacja Zarządcza 17/2019 nr 17/2019 z dnia 2019-01-01

Transformacja cyfrowa, przemysł 4.0, rewolucja… nie są już tylko popularnymi hasłami wskazującymi przyszłe kierunki rozwoju czy prognozowane zmiany w biznesie. To twarda rzeczywistość, która tu i teraz powoduje, że firmy, które chcą konkurować na rynku, muszą sprawnie dostosować się do realiów ze zmieniającymi się oczekiwaniami klientów oraz dostępnością nowych technologii. Robotic Process Automation jest jednym z kluczowych elementów tej rewolucji.

MC_61_08.jpg

Controlling kluczem do sprawnego zarządzania zmianą w firmie – czy to możliwe?

Grzegorz Zontek Finanse i Controlling 61/2019 nr 61/2019 z dnia 2019-01-01

Dzisiaj zmiana w naszym życiu prywatnym i zawodowym jest czymś tak naturalnym i powszechnym, że konieczne stało się antycypowanie zmian, zrozumienie ich i wyciąganie wniosków na przyszłość. Innymi słowy: uczymy się, jak zarządzać zmianą, co w przyszłości ma ułatwić przejście przez kolejne zmiany.

Filtruj artykuły wg.