Rachunkowość zarządcza

Stawki VAT - bez obniżki

Ewa Sławińska
Od 1 stycznia 2019 r. w ustawie o VAT zostały wprowadzone zapisy uzależniające obniżkę stawek VAT (ze stawki 23% na 22% i stawki 8% na 7%) od osiągnięcia określonych wskaźników ekonomicznych (art. 146aa ustawy o VAT).

Jak zmieniły się reguły zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kas rejestrujących

Ewa Sławińska Monitor Księgowego nr 2/2019

W 2019 r. z katalogu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania usunięto trzy pozycje. Dodano nowe zwolnienie dla dostaw towarów i usług świadczonych przez koła gospodyń wiejskich. Zrezygnowano także z rozszerzenia obowiązku fakturowania jako warunku korzystania ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania.

W lutym należy rozliczyć roczną korektę odliczonego VAT

Ewa Sławińska

W lutym, w deklaracji i informacji JPK_VAT za styczeń (składanej do 25 lutego), podatnicy mają obowiązek dokonania korekty VAT naliczonego odliczonego w ubiegłym roku. Obowiązek ten mają wszyscy podatnicy, którzy wykonywali w ubiegłym roku tzw. działalność mieszaną (tzn. opodatkowaną i zwolnioną), ale też działalność opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu. Korekty należy dokonać na takich samych zasadach, jakie obowiązywały w latach ubiegłych. W 2019 r. nie zostały wprowadzone żadne zmiany dotyczące zasad dokonywania korekty.

Zaniechanie poboru podatku - umowy offsetowe

Ewa Sławińska Monitor Księgowego nr 2/2019
Minister Finansów zarządził zaniechanie poboru podatku od niektórych dochodów uzyskanych w związku z wykonaniem umów offsetowych wymienionych w rozporządzeniu. Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
CiRZ_1_36.jpg

MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2019 nr 1/2019 z dnia 2019-01-01

Koniec roku wiąże się ze sporządzeniem przez jednostki gospodarcze sprawozdania finansowego. Jednostki tworzące grupę kapitałową zobowiązane są do konsolidacji sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Tematyce tej został poświęcony rozdział 6 ustawy o rachunkowości (dalej: u.o.r.) oraz MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, który szczegółowo opisuje proces tworzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

CiRZ_1_39.jpg

Zasada ostrożnej wyceny

Maria Chochorek Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2019 nr 1/2019 z dnia 2019-01-01

Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny każda jednostka, która ma obowiązek prowadzić pełne księgi rachunkowe, jest zobowiązana do dokonywania wyceny wszystkich składników aktywów i pasywów sprawozdania finansowego tak, aby ich wartość bilansowa była jak najbardziej realna oraz oparta o rzeczywiście poniesione koszty, z uwzględnieniem zmniejszenia wartości.

CiRZ_1_45.jpg

Koszty wydatków związanych z imprezami pracowniczymi

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2019 nr 1/2019 z dnia 2019-01-01

Spotkania świąteczne czy noworoczne dla pracowników firmy lub kontrahentów stanowią niezwykle ważny element zintegrowania zespołu, co również przekłada się na zwiększenie motywacji do dalszej pracy wśród pracowników. Może mieć to również bezpośrednie przełożenie na osiągane przez jednostkę przychody. Podatnicy nie mogą zapomnieć jednak, iż taka forma podtrzymywania relacji niesie za sobą konsekwencje podatkowe, a co za tym idzie, należy mieć na uwadze poprawne rozliczenie tego typu wydatków w księgach rachunkowych jednostki.

CiRZ_1_07.jpg

E-sprawozdania – więcej obowiązków przedsiębiorców

Paweł Muż Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2019 nr 1/2019 z dnia 2019-01-01 Tekst otwarty

Od 1 października 2018 r. obowiązuje wymóg sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej przez wszystkie podmioty stosujące ustawę o rachunkowości. Elektronizacja sporządzania sprawozdań finansowych jest połączona jednocześnie z obowiązkami składania tych sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: KRS) nie tylko w formie elektronicznej, ale również według udostępnionej przez Ministerstwo Finansów struktury logicznej. Ten sam format i struktura logiczna sprawozdań są też wymagane w przypadku składania sprawozdań finansowych do organów skarbowych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe. Na następnych stronach przedstawiamy obowiązki w tym zakresie.

CiRZ_1_11.jpg

MSSF 16 (IFRS 16) - Leasing w pytaniach i odpowiedziach

Piotr Staszkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2019 nr 1/2019 z dnia 2019-01-01

Kogo dotyczy MSSF 16? Czy podobnie jak dotychczas będą wyłączenia ze stosowania zasad MSSF 16? Jak wycenić aktywa (prawo do aktywów) według nowych zasad? Jak zaprezentować w bilansie? Co w sytuacji, gdy wartości aktywów nie mamy wykazanej w umowie najmu lub gdy umowa zawarta jest na krótki okres (jednego roku)? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań, związanych z MSSF 16 i zasadach dotyczących leasingu po 1 stycznia 2019 r. znajdują się w tym artykule.

Filtruj artykuły wg.