Planowanie

Raportowanie niefinansowe czas zacząć...

Anna Sadowska Finanse i Controlling 58/2018 nr 58 z dnia 2018-07-01

Raportowanie informacji niefinansowych polega na ujawnianiu istotnych danych dotyczących co najmniej kwestii: środowiskowych, spraw społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. Raport społeczny to zwięzły opis modelu biznesowego, opis polityk prowadzonych w odniesieniu do kwestii zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. To również opis rezultatów dokonań, mierzony niefinansowymi KPI oraz opis ryzyka i sposobu zarządzania ryzykiem.

CIRZ_224_13.jpg

Warunki skuteczności wdrożenia lean

Magdalena Czupryńska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2018 nr 5 z dnia 2018-04-16

Zmiany zachodzące dynamicznie w otoczeniu przedsiębiorstw wymusiły na nich konieczność ciągłego doskonalenia wszystkich obszarów funkcjonowania. Zarządzający organizacjami poszukują sposobu na ciągłe obniżki kosztów, pamiętając o utrzymywaniu, a nawet podnoszeniu jakości oferowanych produktów oraz usług. Aby to osiągnąć, niezbędne jest wprowadzenie zmian, które umożliwią wykorzystanie pojawiających się szans i odpowiednio wczesne reagowanie na zagrożenia. Z pomocą przychodzi koncepcja lean.

FiC_56_69.jpg

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Jakub Antkowiak Finanse i Controlling 56/2018 nr 56 z dnia 2018-03-01

1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy wprowadzające istotne zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Oprócz ustawy nowelizującej w polskim systemie prawnym pojawiły się także rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Akty te są odpowiedzią na stale zwiększającą się liczbę cudzoziemców na polskim rynku pracowniczym.

CIRZ_216_27.jpeg

Planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstwa z branży KEP

Dariusz Stronka Roksana Kołata Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2017 nr 9 z dnia 2017-09-01

Badanie wpływu podejmowanych decyzji na wyniki finansowe przedsiębiorstwa oraz jego zdolności płatnicze jest jednym z podstawowych warunków powodzenia przedsięwzięć gospodarczych. Jako że każde przedsięwzięcie niesie ze sobą pewne ryzyko, konieczne jest analizowanie potencjalnego wpływu podejmowanych działań na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a tym samym na wartość dostarczaną jego właścicielom. Właśnie w tym celu wykorzystuje się planowanie finansowe.

project-management-xs.jpg

Planowanie sprzedaży 2016

Tomasz Dyba Szef Sprzedaży 23/2015 nr 23 z dnia 2015-11-01

Planowanie sprzedaży jest kluczowym działaniem w każdej organizacji. Determinuje jej funkcjonowanie i wszystkie zachodzące procesy – od produkcji, przez logistykę, finanse i serwis, po marketing i sprzedaż.

Planowanie i zarządzanie sprzedażą na podstawie danych branżowych

Paweł Bombola Artur Staniec Szef Sprzedaży 22/2015 nr 22 z dnia 2015-09-01

Trudno obecnie znaleźć firmę, która jest monopolistą na rynku. Większość przedsiębiorstw konkuruje z dostawcami podobnych produktów i usług. Z jednej strony jest to niekorzystna wiadomość, bo konkurencja zmusza przedsiębiorców do wysiłku i wyrzeczeń, ale taka sytuacja ma też dobrą stronę – możliwość porównania wyników sprzedażowych konkurencji, co stanowi cenne źródło informacji i inspiracji.

 

Metody prognozowania sprzedaży

Bohdan Garstecki Szef Sprzedaży 21/2015 nr 21 z dnia 2015-07-01

Prognozowanie wyniku sprzedażowego spędza sen z powiek większości menedżerów sprzedaży. Wielu z nich z uśmiechem mówi, że prognozowanie jest jak „wróżenie z fusów”, gdyż nikt nie zna przyszłości. Nie zmienia to faktu, że kierownictwo firmy oczekuje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: „Ile sprzedacie do końca miesiąca?” i traktuje ją jako zobowiązanie, a następnie oczekuje realizacji.

Prognoza sprzedaży

Wojciech Próchnicki Szef Sprzedaży 19/2015 nr 19 z dnia 2015-03-01

Firmy, aby utrzymać się na rynku, zmuszone są działać z dużym wyprzedzeniem. Dobrze przygotowana prognoza sprzedaży stanowi w tej sytuacji znaczne ułatwienie.

Filtruj artykuły wg.