Strategie i zarządzanie

MC_62_s. 14.jpg

Robotyzacja w obliczu nowych wymagań biznesowych i zmian w obszarze obsługi kadrowo-płacowej

Monika Kosicka Finanse i Controlling 62/2019 nr 62/2019 z dnia 2019-02-07

O robotyzacji mówi się, że z trendu, a następnie mody, stała się koniecznością. Koniecznością, po którą sięgają przedsiębiorcy, aby realizować cele operacyjne prowadzonych biznesów. Koniecznością, która powoduje niemałe zamieszanie w obszarze usług IT i prowadzi do zmiany roli pracowników w procesach operacyjnych. Ale również koniecznością nasilającą się dzięki stale rosnącemu udziałowi cyfryzacji i digitalizacji danych, w czym pomagają nam również zmieniające się przepisy prawne i udostępniane nam – obywatelom, pracownikom i przedsiębiorstwom – elektroniczne portale komunikacji.

MC_62_s. 19.jpg

Od docflow do workflow, czyli o skutecznym modelowaniu i czynnikach warunkujących sukces wdrożenia

Jarosław Żeliński Finanse i Controlling 62/2019 nr 62/2019 z dnia 2019-02-07

Od lat nie cichnie dyskusja na temat przepływu pracy i dokumentów oraz zarządzania procesami biznesowymi zachodzącymi w firmach. Nierzadko wiele pojęć z tego zakresu stosujemy błędnie, dlatego warto usystematyzować sobie wiedzę o nich, wskazać różnice między nimi i ostatecznie odpowiedzieć na pytanie, czy oprogramowania wspomagające ten obszar można z sukcesem wdrożyć we wszystkich przedsiębiorstwach. To kluczowe, jeśli chcemy skutecznie zarządzać procesami w firmie.

MC_62_s. 35.jpg

System budżetowy – z dostawcą czy bez?

Finanse i Controlling 62/2019 nr 62/2019 z dnia 2019-02-07

Decydując się na wdrożenie jakiejkolwiek nowej technologii, a w szczególności systemu informatycznego, musimy zmierzyć się z wieloma dylematami. Większość z nich dałoby się pewnie sprowadzić do wspólnego pytania: Czy to się w ogóle opłaca? Osobą, która w firmie najczęściej zadaje to pytanie, jest zwykle controller. Ale co, jeśli to controllerowi zamarzy się narzędzie do budżetowania czy raportowania? Pojawia się wtedy klasyczny paradoks – paradoks controllera. Bo jak przekonać wszystkich, że system do budżetowania to świetne narzędzie? A do tego opłacalne?

MC_62_s. 40.jpg

Poprawa efektywności przedsiębiorstwa poprzez optymalizację procesów biznesowych

Waldemar Stronka dr Dariusz Stronka Finanse i Controlling 62/2019 nr 62/2019 z dnia 2019-02-07

Działalność przedsiębiorstwa polega na realizacji szeregu procesów biznesowych, które definiowane są jako układy (głównie uporządkowane sekwencje) czynności zachodzących w organizacji, służące realizacji określonych celów. Efektywność działalności przedsiębiorstwa wynika zatem ze sprawności i operatywności realizacji poszczególnych procesów biznesowych.

CiRZ_2_22.jpg

Obowiązkowe elementy spółki z o.o.

Adam Sroga Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2019 nr 2/2019 z dnia 2019-02-01

Umowa spółki z o.o. jest skuteczna, jeżeli zawiera co najmniej obowiązkowe elementy wymagane dla takiej umowy. Brak któregokolwiek z tych elementów będzie skutkować odmową wpisu spółki do rejestru. W artykule przedstawiamy, jakie obligatoryjne zapisy powinny się znaleźć w umowie założycielskiej spółki z o.o.

MC_61_04.jpg

Polski rynek M&A. Podsumowanie po trzecim kwartale 2018 roku

Jan Kospin Finanse i Controlling 61/2019 nr 61/2019 z dnia 2019-01-01

W trzecim kwartale 2018 roku doszło do 51 transakcji M&A z udziałem polskich podmiotów. Pomimo że to o 9 fuzji i przejęć więcej niż w analogicznym okresie w roku 2017, nie można mówić o wyraźnym trendzie wzrostowym czy sezonowości na krajowym rynku M&A.

MC_61_19.jpg

Różnice w podejściu do zmiany w tradycyjnych i zwinnych metodach prowadzenia projektów

Urszula Holik Finanse i Controlling 61/2019 nr 61/2019 z dnia 2019-01-01

Zmiana jest nieuniknionym, chociaż nie zawsze pożądanym elementem zarządzania projektami. Konieczność jej wdrożenia może wynikać zarówno z dezaktualizacji kluczowych wartości projektu (jego celu, zakresu, kosztu, czasu czy jakości), jak i oddziaływania czynników zewnętrznych, które nie zawsze da się określić na etapie planowania. W różnych metodach zarządzania projektami zmiany traktowane są w odmienny sposób. O ile w podejściu tradycyjnym wszelkie modyfikacje często są „złem koniecznym” generującym niepotrzebne ryzyko, o tyle w metodach zwinnych zmiana jest naturalnym elementem projektu, warunkującym możliwość jego realizacji, tak by spełniał on oczekiwania klienta.

MC_61_33.jpg

Centra zysku i centra kosztów w strukturze decyzyjnej przedsiębiorstwa

Maria Chochorek Finanse i Controlling 61/2019 nr 61/2019 z dnia 2019-01-01

Każda jednostka gospodarcza może zostać podzielona na mniejsze obszary zwane centrami. Wydzielenie centrów wiąże się z dokładnym przeanalizowaniem struktury przedsiębiorstwa. Powoduje przeniesienie uprawnień decyzyjnych na niższy poziom zarządzania, co przynosi efekty w postaci skrócenia czasu podejmowania decyzji, wzrostu motywacji do osiągania lepszych wyników na poziomie centrów, a także częściowego odciążenia zarządu od konieczności podejmowania różnych decyzji, które mogą być delegowane niżej.

Filtruj artykuły wg.