Strategie i zarządzanie

CiRZ_231_25.jpg

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Piotr Gębiak Controlling i Rachunkowość Zarządcza 12/2018 nr 12/2018 z dnia 2018-12-01

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest trwale związana z osobą przedsiębiorcy. Jego śmierć często prowadzi do znacznej destabilizacji w firmie. Co więcej, jeżeli między spadkobiercami nie ma zgody, proces stwierdzenia nabycia, a następnie działu spadku może się znacząco przedłużyć. Bywa niestety tak, że po ustabilizowaniu sytuacji między spadkobiercami okazuje się, że na odbudowę przedsiębiorstwa i powrót do świetności jest już za późno.

Jakie operacje gospodarcze należy ująć jako kapitał z aktualizacji wyceny

Joanna Gawrońska Biuletyn Głównego Księgowego 10/2018 z 20.10.2018

Kapitał z aktualizacji wyceny obejmuje skutki aktualizacji wyceny środków trwałych i innych składników majątku nierozliczanej wynikowo. Kapitał ten nie może być przeznaczony do podziału ani na zasilenie innych kapitałów (funduszy) aż do chwili, gdy zostaną spełnione warunki określone w ustawie o rachunkowości, uzasadniające odpisanie części lub całości tego kapitału.

Kto powinien podpisać się w imieniu spółki z o.o. pod umową kredytu

Adam Sroga Monitor Księgowego 11/2018 z 05.11.2018

Problem: Czy prowadząc sprawy Spółki z o.o. jako jeden z członków dwuosobowego zarządu, mogę reprezentować Spółkę i podpisać umowę kredytową z bankiem? Czy w moim przypadku mogą wystąpić ograniczenia mojego prawa do reprezentowania Spółki? Planuję uzyskanie kredytu i dokonanie inwestycji w maszynę niezbędną do rozwoju Spółki.

Metody ustalania cen

Jakub Kornacki Biuletyn Głównego Księgowego 10/2018 z 20.10.2018

Ceny sprzedaży produktów i usług określone przez przedsiębiorstwo zależą od wielu czynników, takich jak uwarunkowania rynkowe czy koszty wytworzenia produktów i usług w przedsiębiorstwie. Z jednej strony ceny są określone przez rynek i elastyczność cenową popytu, z drugiej strony powinny pokrywać ponoszone przez przedsiębiorstwo koszty oraz zapewniać minimalny wymagany poziom zysku.

CiRZ_230_20.jpg

Outsourcing przetwarzania danych osobowych

Katarzyna Pośpiech-Białas Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2018 nr 11 z dnia 2018-11-01
Od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), przedsiębiorstwa decydujące się na powierzanie przetwarzania danych osobowych firmom outsourcingowym muszą legitymować się odpowiednio dostosowanymi procedurami w tym zakresie.
CiRZ_230_5.jpg

Możliwości w zakresie wsparcia dla nowych inwestycji

Tomasz Krywan Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2018 nr 11 z dnia 2018-11-01 Tekst otwarty
Od 30 czerwca 2018 r. obowiązuje nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium Polski. Nowe zasady wprowadziła ustawa z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Co ważne, regulacje te niejako uzupełnią przepisy dotyczące specjalnych stref ekonomicznych. Przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone tą regulacją i odpowiadamy na pytanie, czy nowe regulacje wpłyną na prawa i obowiązki działających w specjalnych strefach ekonomicznych.
FiC_60_13.jpg

Rola top managementu we wdrożeniu Lean

Jarosław Nowicki Finanse i Controlling 60/2018 nr 60 z dnia 2018-11-01

Ryba psuje się od głowy – choć to powiedzenie kojarzone jest z negatywnym wydźwiękiem, zwłaszcza wobec osób, które ową głową są, należy wziąć sobie mocno do serca ich znaczenie. I nie trzeba od razu mówić o zepsutej rybie przez tę głowę. To przestroga, że ty – szef, dyrektor generalny, prezes, naczelny wódz, kapitan – odpowiadasz za wszystko, co dzieje się na pokładzie twojego okrętu. A więc jeśli pracownicy są zadowoleni lub jeśli zadowoleni nie są, jeśli oferujecie produkty najwyższej jakości lub macie problemy z jakością. Jeśli firma osiąga sukcesy lub ponosi porażki. Jeśli chciałeś wdrożyć Lean, ale się nie udało.

FiC_60_30.jpg

Innowacyjne modele sterowania strategią

dr Marek Barowicz Finanse i Controlling 60/2018 nr 60 z dnia 2018-11-01

Zarządzanie strategiczne to nic innego jak określanie długookresowych celów, kierunków rozwoju i metod działania przedsiębiorstwa w kontekście alokacji jego zasobów. Zarządzanie strategiczne to także proces informacyjno-decyzyjny, który jest wspierany przez różnorodne funkcje przedsiębiorstwa, jak planowanie, organizacja, motywacja i kontrola. Prezentujemy innowacyjne metody zarządzania strategicznego. Niektóre nieznane wszystkim, niektóre zupełnie innowacyjne, ale zdecydowanie warte uwagi.

FiC_60_36.jpg

Budżet kosztów od A do Z – w jaki sposób duże firmy planują koszty działalności?

Mariusz Sumiński Finanse i Controlling 60/2018 nr 60 z dnia 2018-11-01

Raportowanie i budżetowanie kosztów jednostek organizacyjnych to względnie uniwersalny obszar controllingu finansowego. Zauważalna jest wysoka powtarzalność technik i wzorców pomiędzy firmami niezależnie od branży. Poniższy artykuł podsumowuje praktyki controllingu w obszarze budżetowania kosztów, stanowiąc idealne wprowadzenie do problemu dla firm, które na swej ścieżce rozwoju dochodzą do punktu, w którym odpowiednie planowanie i monitorowanie kosztów staje się nieodzowne.

Proces projektowania produktu i monitorowania sprzedaży

Arkadiusz Zalewski Finanse i Controlling 60/2018 nr 60 z dnia 2018-11-01

To, co dzieje się na terenie sklepu, jest końcówką procesu, którego początek zaczyna się w działach badawczo-rozwojowych i projektowych firmy. Kolejnym krokiem jest produkcja poprzedzona określeniem technologii wytwarzania danej grupy produktów o założonym standardzie i wyznaczonej użyteczności dla klienta końcowego.

Filtruj artykuły wg.