Strategie i zarządzanie

INFO_19_45.jpg

Zwinność – zespoły czy biznes? Jak zmierzyć zwinność i jej wpływ na organizację?

Radosław Orszewski Informacja Zarządcza 19/2019 nr 19/2019 z dnia 2019-05-01

Temat bycia zwinnym (agile) został już odmieniony przez wszystkie możliwe przypadki, opisany w setkach książek – historiach sukcesów i porażek, a nadal pozostaje głęboko niezrozumiany i nieuchwytny dla wielu organizacji. Spróbujmy odpowiedzieć na kilka pytań o przyczyny niepowodzeń, o kierunki i kroki, które mogą ustrzec nasze organizacje przed najczęstszymi błędami. Dlaczego i jak mierzyć zwinność?

CiRZ_5_35.jpg

Controlling otoczenia i sytuacji firmy. Narzędzia analizy

Sylwia Sowa-Hawdziejuk Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2019 nr 5/2019 z dnia 2019-04-17

Analiza otoczenia firmy to nie tylko analiza konkurentów. To badanie rynkowych szans, analiza własnych zasobów i finalne zderzenie, co nasza firma może robić lepiej i jak powinna unikać zagrożeń. Jak zatem wykonać dobrą analizę otoczenia? Jakich metod użyć? Jak uniknąć błędu marki Gerber i Grycan? Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule!

CiRZ_5_39.jpg

Analiza procesów pricingowych w segmencie B2B

Piotr Jastrzębski Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2019 nr 5/2019 z dnia 2019-04-17

Zoptymalizowanie cen produktów jest jednym z kluczowych czynników sukcesu firmy. W jaki sposób zdefiniować optymalną cenę w segmencie B2B? Jakie elementy powinna zawierać dobrze przeprowadzona analiza procesów pricingowych? Czym jest logika cenowa i jak ją wyznaczyć?

MC_63_29.jpg

Zarządzanie Ryzykiem Biznesowo-Personalnym

Łukasz Mytnik Finanse i Controlling 63/2019 nr 63/2019 z dnia 2019-05-01

Planowanie kosztów działalności biznesowej dotyczy najczęściej tego, czego się spodziewamy, np. zakupów materiałów i usług czy kosztów wynagrodzeń. Enigmatyczną kategorią pozostają koszty związane z niekorzystnym, nieplanowanym wpływem czynnika ludzkiego na wyniki finansowe. W zeszłym roku odeszło z firmy więcej niż 10% załogi? Luty położył sprzedaż, bo zbyt wielu handlowców poszło na L4? Aby przygotować się na takie ryzykowne zdarzenia w przyszłości, HR wspólnie z controllerem
finansowym są w stanie zarządzać ryzykiem biznesowo-personalnym.

MC_63_45.jpg

Sprzedaż vs. produkcja – jak zażegnać odwieczny konflikt?

Maciej Sasin Finanse i Controlling 63/2019 nr 63/2019 z dnia 2019-05-01

Konflikt między sprzedażą i produkcją jest jednym z najczęściej pojawiających się w firmach. Prawdopodobnie nie ma organizacji, która by się z nim nie zetknęła w którymś momencie swojego funkcjonowania, a przecież są to dwa działy tej samej firmy… Jakie są źródła tego konfliktu i jak sobie z nim radzić?

CiRZ_4_29.jpg

Lean w usługach?

Izabela Cieśla Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2019 nr 4/2019 z dnia 2019-04-01

Myśląc o optymalizacji procesów za pomocą metodologii Lean, większość z nas wyobraża sobie usprawnienia na magazynie czy na produkcji, gdzie celem jest redukcja zapasów, eliminacja defektów czy skrócenie czasu przezbrojenia. Ale przecież w biznesie, a nawet w samych fabrykach, znajdziemy całą gamę procesów, które nie są „fabryczne”, tylko usługowe, np.: HR, księgowość, audyt itd. Pytanie brzmi – czy takie procesy usługowe w ogóle można optymalizować i czy Lean w jakiś sposób może nam w tym pomóc?

CiRZ_4_7.jpg

Modele predykcyjne jako narzędzie optymalizacji procesów w Centrach Usług Wspólnych

Serhij Fuks Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2019 nr 4/2019 z dnia 2019-04-01

Osiągnięcie efektu skali, standaryzacja procesów, optymalizacja kosztów oraz budowa wydajnych i efektywnych modeli zarządzania są już powszechne dla każdego CUW. Oprócz tego, nowoczesne teorie budowy przewagi konkurencyjnej (ang. transient advantage) wskazują, że w dynamicznym otoczeniu biznesowym dotychczasowe osiągnięcia i przewagi konkurencyjne są tymczasowe. Jeśli zarówno praktyka, jak i teoria pokazują, że organizacja powinna działać w krótszym cyklu strategicznym, szybciej reagując na zmiany, to w jakim kierunku powinny się rozwijać CUW, aby wyróżnić się na tle konkurencji i wnosić wartość dla swoich klientów biznesowych?

INFO_18_34.jpg

Możliwość wykorzystania analizy due diligence w projektach IT

Urszula Holik Informacja Zarządcza 18/2019 nr 18/2019 z dnia 2019-03-01

Analiza metodą due diligence służy pogłębionej ocenie projektu i pozwala na zweryfikowanie, czy spełnia on wymagania stawiane przez różne grupy interesariuszy, a w szczególności przez inwestorów. W obszarze projektów IT dostarcza ona nie tylko informacji na temat rynkowego potencjału oprogramowania, ale również pozwala na identyfikację i ocenę ryzyka związanego z jego komercjalizacją.

INFO_18_29.jpg

Data driven company. O kierunkach ewolucji systemów informacji zarządczej

Mariusz Sumiński Informacja Zarządcza 18/2019 nr 18/2019 z dnia 2019-03-01

Chyba żadna z nowoczesnych koncepcji zarządzania nie jest tak bliska praktykom controllingu jak idea data-driven organization. Umiejętność efektywnego wykorzystania danych może być elementem budowania przewagi konkurencyjnej we wszystkich branżach – również tych uważanych za tradycyjne. Kultura i praktyka pogłębionej analityki biznesowej uwalniające potencjał ukryty w danych nie muszą być domeną liderów gospodarki cyfrowej czy globalnych gigantów. Praktycznie w każdej firmie możliwe jest wdrożenie rozwiązań i narzędzi dostarczających menedżerom obiektywnych, wiarygodnych informacji niezbędnych do codziennego prowadzenia biznesu...

INFO_18_24.jpg

Transformacja w data-driven organization. O dobrych danych i kulturze pracy z nimi.

Wojciech Ptak Informacja Zarządcza 18/2019 nr 18/2019 z dnia 2019-03-01

Nasze firmy gromadzą ogromne ilości danych opisujących wszystkie aspekty działalności. Potrafimy je przetwarzać na gigantyczną skalę dziesiątków tysięcy zdarzeń na sekundę, inwestujemy w coraz droższe i bardziej zaawansowane technologie oraz specjalistów. Jednak osoby podejmujące decyzje na każdym szczeblu organizacji w dalszym ciągu mają problemy z dotarciem do właściwych informacji...

Filtruj artykuły wg.