Koszty w zarządzaniu

CIRZ_223_40.jpg

Gastronomia i catering w kosztach uzyskania przychodu

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2018 nr 4/2018 z dnia 2018-04-01

Wydatki ponoszone przez przedsiębiorców na zakup usług związanych z gastronomią niejednokrotnie budzą wątpliwości zarówno podatników, jak i samych organów podatkowych. Wynika to z faktu, że przepisy w tej kwestii ustalone przez ustawodawcę są zbyt ogólne.

Outsourcing usług oraz centra usług wspólnych dla wybranych procesów finansowych

Jacek Kaliński Finanse i Controlling 55/2018 nr 55/2018 z dnia 2018-01-01

Żyjemy w czasach, w których innowacja jest kluczem do rozwoju. Każdego dnia jesteśmy bombardowani tysiącem informacji. W całej rzece wiadomości trzymanie ręki na pulsie zmian oraz bycie ich orędownikiem i entuzjastą jest absolutnym must have. Bycie innowatorem własnej branży jest wymagające dla kadry zarządzającej, a dodatkowo każda firma ma ogromną liczbę procesów wewnętrznych, które dla klienta końcowego mają małe lub znikome znaczenie. Właśnie z tych podstawowych powodów przedsiębiorcy powinni się zastanowić nad wyprowadzeniem części procesów poza firmę, tak żeby specjaliści w danym obszarze przejęli część odpowiedzialności i specjalizacji w zakresie innowacji obszarów pobocznych działalności firmy.

FiC_55_17.jpg

Lean Management jako zmiana mentalności w prowadzeniu firmy. Szczupłe zarządzanie w ujęciu ideowym i praktycznym. Od czego i dlaczego zacząć?

Jan Jagielski Finanse i Controlling 55/2018 nr 55/2018 z dnia 2018-01-01

Lean Management lub też szczupłe zarządzanie to temat niewątpliwie modny, cieszący się coraz większą popularnością już nie tylko w przemyśle, ale również w sektorach usługowych, służbie zdrowia, bankowości i branży logistycznej. Również uczelnie wyższe wprowadzają do swoich programów nauczania coraz szerszą pod względem merytorycznym tematykę Lean.

Czy spółka przejmująca mogła odliczyć podatek od dywidendy w ramach korzystania z praw nabytych?

Tomasz Krywan

PROBLEM

Spółka X przejęła spółkę Y, której na zasadzie praw nabytych przysługiwało prawo do odliczania podatku od dywidendy od podatku dochodowego obliczonego na zasadach ogólnych. Spółka Y wykazywała stratę i nie mogła przez wiele lat skorzystać z tego odliczenia. Czy spółka X mogła skorzystać z prawa do dokonywania odliczeń?

cirz_8_budz koszt transp.jpg

Budżetowanie kosztów transportowych w przedsiębiorstwie

Beata Sadowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2017 nr 8/2017 z dnia 2017-08-01

Działania i procesy, które zachodzą w organizacjach, towarzyszą podejmowaniu decyzji menedżerskich i obejmują różne elementy wspierające operacyjną działalność przedsiębiorstw, takie jak: produkcję, zaopatrzenie w materiały, gospodarkę finansową, zakupy, marketing i transport. Działania i procesy logistyczne generują koszty prowadzonej działalności gospodarczej, takie jak koszty transportu ponoszone przez jednostkę na przewóz osób lub ładunków (surowców, materiałów lub towarów). Koszty transportu są wielkością ekonomiczną o dużej dynamice zmian krótkookresowych.

CiRZ_215_28.jpg

Restrukturyzacja w świetle cen transferowych. Ekonomiczne skutki zmian w przedsiębiorstwach międzynarodowych

Michał Piechocki Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2017 nr 8/2017 z dnia 2017-08-01

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemu braku jednolitego podejścia do restrukturyzacji w polskich przepisach ze szczególnym uwypukleniem cen transferowych. Zasadnicza teza zawiera się w stwierdzeniu, że regulacje ustawowe kreują niejednoznaczną sytuację prawną podmiotu restrukturyzowanego. Ponadto w artykule przedstawione zostaną ekonomiczne skutki restrukturyzacji w świetle cen transferowych. Opracowanie powstało przy wykorzystaniu krytycznej analizy literatury przedmiotu, obowiązujących aktów prawnych oraz projektów aktów prawnych, a także doświadczeń własnych autora.

Narzędzie do analizy kosztów marketingowych

Łukasz Holik Szef Sprzedaży 23/2015 nr 23/2015 z dnia 2015-11-01

Trudno wyobrazić sobie efektywną sprzedaż bez marketingu, trudno również mówić o efektywnym marketingu bez konkretnych efektów sprzedażowych. Cała trudność polega na tym, by umieć przełożyć informacje marketingowe na konkretne działania w dziedzinie sprzedaży.

Koszty to nie wszystko

Jakub Antkowiak Szef Sprzedaży 22/2015 nr 22/2015 z dnia 2015-09-01

Obowiązujące w Polsce przepisy pozwalają na zatrudnianie pracowników w bardziej lub mniej elastycznej formie. Każda z nich ma różnorakie konsekwencje dla obu stron. Na jakich warunkach najkorzystniej zatrudnić handlowca?

Kary umowne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - rozliczenia podatkowe i ewidencja księgowa

Paweł Muż Monitor Księgowego nr 9 nr 9 z dnia 2017-05-05

Częstą praktyką obrotu gospodarczego jest zastrzeganie kar umownych w celu wzmocnienia pozycji jednej ze stron umowy. Kara umowna jest bowiem dodatkowym zastrzeżeniem umownym mającym na celu wzmocnienie skuteczności umowy i służy realnemu wykonaniu zobowiązań. Istotą kary umownej jest rekompensata, zadośćuczynienie. Nie jest to płatność za świadczenie, lecz wyrównanie wyrządzonej szkody. Zapłacenie lub otrzymanie kary umownej związane jest z konkretnymi skutkami podatkowymi – kosztem, przychodem czy opodatkowaniem VAT. Niestety nie brakuje w tej kwestii problemów interpretacyjnych. W raporcie przedstawiamy na przykładach, jak należy rozliczać wypłacane i otrzymywane kary umowne, oraz ich ewidencję w księgach.

Filtruj artykuły wg.