CiRZ_231_02.jpg

Wydawnictwo Naukowe PWN wybiera IQControl

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 12/2018 nr 12/2018 z dnia 2018-12-01 Tekst otwarty
Grupa PWN zdecydowała się na wdrożenie systemu controllingu finansowego IQControl, którego dostawcą jest firma redIQ sp. z o.o.
CiRZ_230_2.jpg

Ryczałt z tytułu korzystania z samochodów służbowych obejmuje również koszty paliwa

Katarzyna Wojciechowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2018 nr 11 z dnia 2018-11-01 Tekst otwarty
NSA wydał precedensowy wyrok w sprawie pracowników korzystających ze służbowych samochodów do celów prywatnych. Jego zdaniem ustalany z tego tytułu zryczałtowany przychód obejmuje również koszty paliwa. Tym samym nie zgodził się ze stanowiskiem prezentowanym w tej kwestii od lat przez organy podatkowe.
CiRZ_230_3.jpg

Rozliczenie leasingu i umów długoterminowych na starych zasadach?

Gyöngyvér Takáts Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2018 nr 11 z dnia 2018-11-01 Tekst otwarty
W ostatnich latach byliśmy świadkami kilku istotnych zmian w MSR/MSSF. W związku z tym czekaliśmy też na zmiany w ustawie o rachunkowości oraz Krajowych Standardach Rachunkowości. Zmiany te jednak nie nastąpiły. Ustawodawca zdecydował się na odejście od zasad wynikających z MSR/MSSF i pozostawił rozliczanie leasingu oraz umów długoterminowych na starych zasadach.
CiRZ_230_4.jpg

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – zmiany

Ewa Sławińska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2018 nr 11 z dnia 2018-11-01
15 września 2018 r. weszły w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przepisy rozporządzenia w znowelizowanym brzmieniu mają zastosowanie do dochodów uzyskanych i strat poniesionych od dnia 1 stycznia 2018 r. Minister Finansów uznał, że zmiany przepisów rozporządzenia mają charakter porządkowy, zatem możliwe jest ich stosowanie do dochodów uzyskanych i strat poniesionych od dnia 1 stycznia 2018 r.

OSTATNIO W SERWISIE

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 12/2018

CiRZ_231_08.jpg

Wizualizacja informacji zarządczej – proste, a jednak nie do końca

Maria Chochorek Controlling i Rachunkowość Zarządcza 12/2018 nr 12/2018 z dnia 2018-12-01
Aby prawidłowo zarządzać jednostką, należy mieć możliwie szybko zebrane informacje, zaprezentowane w najbardziej czytelny sposób. Najlepiej to zrobić za pomocą nowoczesnych metod zarządzania, wspieranych przez najnowsze technologie. Ponieważ w większości jesteśmy wzrokowcami, w pierwszej kolejności widzimy ilustracje, zdjęcia, grafiki czy wykresy. Jakie są najważniejsze zasady prezentowania informacji w takiej formie?
CiRZ_231_13.jpg

Koszty niezrealizowanych projektów

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 12/2018 nr 12/2018 z dnia 2018-12-01
Rozwój firmy często wiąże się z rozpoczęciem przez jednostkę nowych projektów, które w przyszłości mają przynieść korzyści. Zdarzają się jednak przypadki, że przedsiębiorstwo z przyczyn ekonomicznych musi zrezygnować z dalszej pracy nad projektem. Jak zatem rozliczyć poczynione wydatki związane z niezakończoną inwestycją i czy mogą one zostać zaliczone do kosztów podatkowych?
CiRZ_231_20.jpg

MSSF 13 – wycena wartości godziwej

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 12/2018 nr 12/2018 z dnia 2018-12-01

Proces wyceny jest niezwykle ważny w każdej jednostce, gdyż ustala on kwoty pieniężne poszczególnych składników majątku firmy, które wykazane są w sprawozdaniu finansowym. Wartość godziwa stanowi jedną z możliwych metod wyceny. W Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej nr 13 – wycena wartości godziwej znajdziemy sposoby określania wartości godziwej, możliwe techniki wyceny oraz sposoby ustalenia jej poziomów. 

CiRZ_231_25.jpg

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Piotr Gębiak Controlling i Rachunkowość Zarządcza 12/2018 nr 12/2018 z dnia 2018-12-01

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest trwale związana z osobą przedsiębiorcy. Jego śmierć często prowadzi do znacznej destabilizacji w firmie. Co więcej, jeżeli między spadkobiercami nie ma zgody, proces stwierdzenia nabycia, a następnie działu spadku może się znacząco przedłużyć. Bywa niestety tak, że po ustabilizowaniu sytuacji między spadkobiercami okazuje się, że na odbudowę przedsiębiorstwa i powrót do świetności jest już za późno.

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2018

CiRZ_230_8.jpg

Wycena maszyn i urządzeń - case study

Dariusz Stronka Roksana Kołata Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2018 nr 11 z dnia 2018-11-01
Wycena maszyn i urządzeń – mimo że z pozoru jest łatwym zadaniem – może nastręczać licznych trudności. Szczególnie dotyczy to urządzeń wchodzących w skład tzw. megaukładów technicznych oraz nietypowych sprzętów wykonywanych na zamówienie, które stanowią przeważającą część w wielu zaawansowanych technologicznie firmach produkcyjnych. W niniejszym artykule przedstawiono dwie najczęściej wykorzystywane metody ich wyceny, a więc metodę odtworzeniową oraz dochodową.
CiRZ_230_14.jpg

Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych

Michał Kierul Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2018 nr 11 z dnia 2018-11-01

Najprostszymi i najpowszechniej spotykanymi inwestycjami są projekty odtworzeniowe, mające na celu utrzymanie mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa. Zakres analiz w ich przypadku często bywa ograniczony. Przyjmowane jest bowiem założenie, że większość koniecznych analiz została przeprowadzona na etapie planowania pierwotnego projektu inwestycyjnego. Ponadto, w przypadku odtworzeniowych projektów inwestycyjnych podmiot może posiłkować się dotychczasowym doświadczeniem, co nie jest możliwe w przypadku projektów w nieznanych dotychczas dla przedsiębiorstwa obszarach. Najbardziej istotną decyzją, która musi być podjęta w odniesieniu do projektów odtworzeniowych, to decyzja co do racjonalności podtrzymania działalności w obecnej formie oraz decyzja co do ewentualnego wprowadzenia jakichkolwiek zmian lub udoskonaleń w procesie.

CiRZ_230_18.jpg

Umowa na świadczenie usług audytu

Ilona Smurlik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2018 nr 11 z dnia 2018-11-01
Umowa na prowadzenie audytu nie jest stricte uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego. W związku z tym zastosowanie tutaj ma przepis art. 750 k.c., który stanowi, iż do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Zakres zastosowania tego przepisu zależy od ustalenia znaczenia terminu „usługi” oraz katalogu umów nazwanych o świadczenie umów. Pomimo wyłączenia umów nazwanych o świadczenie usług z zakresu zastosowania wspomnianego przepisu, obejmuje on bardzo liczną rzeszę wyspecjalizowanych umów nienazwanych (mieszanych) o świadczenie usług, które odgrywają ważną rolę w obrocie powszechnym i handlowym.
CiRZ_230_20.jpg

Outsourcing przetwarzania danych osobowych

Katarzyna Pośpiech-Białas Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2018 nr 11 z dnia 2018-11-01
Od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), przedsiębiorstwa decydujące się na powierzanie przetwarzania danych osobowych firmom outsourcingowym muszą legitymować się odpowiednio dostosowanymi procedurami w tym zakresie.
CiRZ_230_24.jpg

MSR 40 - nieruchomości inwestycyjne

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2018 nr 11 z dnia 2018-11-01
Nieruchomości, będące składnikiem aktywów przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami ustawy mogą należeć do środków trwałych jednostki lub też mieć charakter inwestycyjny. O klasyfikacji danej nieruchomości decyduje jej aktualne przeznaczenie oraz zamiar jej wykorzystania. Szczegółowy opis dotyczący nieruchomości inwestycyjnych można znaleźć w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 40 Nieruchomości inwestycyjne.

Finanse i Controlling 60/2018

FiC_60_04.jpg

W świecie finansów, technologii i emocji. O nowej roli finansistów

Marcin Świderek Finanse i Controlling 60/2018 nr 60 z dnia 2018-11-01
W którą stronę idziemy? W co inwestujemy? Na jakie zmiany musimy się przygotować w pierwszej kolejności? W jakim stopniu stawiamy na automatyzację? Na jakie ryzyko nas stać? To pytania, które coraz częściej słyszą dyrektorzy finansowi (CFO), a także nierzadko główni księgowi czy nawet specjaliści z biur księgowych. Klient – nieważne czy wewnętrzny, jak to ma miejsce w przypadku korporacji i dużych przedsiębiorstw, czy też klient zewnętrzny, odnosząc się do biur księgowych – chce wiedzieć już nie tylko to, co było, znać wnioski z historycznej analizy danych finansowych, ale przede wszystkim, chce prognozować zmiany na przyszłość. Jakie ruchy podniosą konkurencyjność przedsiębiorstwa, poprawią wyniki, podniosą marżowość?
FiC_60_09.jpg

Gdzie ta gemba? "Ciągłe doskonalenie" w działaniach finansowych i nie tylko

dr Maciej Kanert Finanse i Controlling 60/2018 nr 60 z dnia 2018-11-01

Współczesne zarządzanie, zarówno w ujęciu naukowym, jak i w codziennej praktyce menedżerów całego świata, pełne jest słów wywodzących się z języka japońskiego. Wynika to z inspiracji japońskimi metodami zarządczymi, z których najpopularniejszą jest z pewnością System Produkcji Toyoty jako lean management podbijający kolejne branże i sektory gospodarki. Kaizen, kanban i muda usłyszeć można na co dzień równie dobrze od pracownika Toyoty pod Nagoją, co z ust brygadzisty z firmy produkcyjnej pod Bydgoszczą.

FiC_60_13.jpg

Rola top managementu we wdrożeniu Lean

Jarosław Nowicki Finanse i Controlling 60/2018 nr 60 z dnia 2018-11-01

Ryba psuje się od głowy – choć to powiedzenie kojarzone jest z negatywnym wydźwiękiem, zwłaszcza wobec osób, które ową głową są, należy wziąć sobie mocno do serca ich znaczenie. I nie trzeba od razu mówić o zepsutej rybie przez tę głowę. To przestroga, że ty – szef, dyrektor generalny, prezes, naczelny wódz, kapitan – odpowiadasz za wszystko, co dzieje się na pokładzie twojego okrętu. A więc jeśli pracownicy są zadowoleni lub jeśli zadowoleni nie są, jeśli oferujecie produkty najwyższej jakości lub macie problemy z jakością. Jeśli firma osiąga sukcesy lub ponosi porażki. Jeśli chciałeś wdrożyć Lean, ale się nie udało.

FiC_60_26.jpg

Lean po polsku

Jarosław Nowicki Finanse i Controlling 60/2018 nr 60 z dnia 2018-11-01
Z Tomaszem Królem, dyrektorem zarządzającym Instytutu Doskonalenia Produkcji, ekspertem w dziedzinie wdrażania Lean Management i autorem książki Lean po polsku rozmawia Jarosław Nowicki.
FiC_60_30.jpg

Innowacyjne modele sterowania strategią

dr Marek Barowicz Finanse i Controlling 60/2018 nr 60 z dnia 2018-11-01

Zarządzanie strategiczne to nic innego jak określanie długookresowych celów, kierunków rozwoju i metod działania przedsiębiorstwa w kontekście alokacji jego zasobów. Zarządzanie strategiczne to także proces informacyjno-decyzyjny, który jest wspierany przez różnorodne funkcje przedsiębiorstwa, jak planowanie, organizacja, motywacja i kontrola. Prezentujemy innowacyjne metody zarządzania strategicznego. Niektóre nieznane wszystkim, niektóre zupełnie innowacyjne, ale zdecydowanie warte uwagi.

Filtruj artykuły wg.