Piotr Staszkiewicz

Raportowanie finansowe 2020: wycena aktywów w dobie recesji gospodarczej

W ostatnich miesiącach sporo rozważano, jak wstrzymanie handlu czy produkcji w następstwie COVID-19 powinno zostać odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym za 2019 r. jako zdarzenia po dniu bilansowym. Teraz czas zastanowić się, jak należy przedstawić zahamowanie gospodarcze w księgach...

CiRZ_07-08_2020.jpg
Wydanie 7-8/2020

Controlling i Rachunkowość Zarządcza

Temat numeru: Raportowanie finansowe 2020 – wycena aktywów w dobie recesji

Wielkimi krokami zbliża się czas sporządzania rocznych sprawozdań finansowych. Warto więc zastanowić się, jak należy przedstawić w księgach rachunkowych 2020 wpływ COVID-19 oraz spowolnienia gospodarczego na wycenę aktywów. W bieżącym raportowaniu kluczową kwestią jest właściwa ocena zdolności kierownictwa przedsiębiorstwa do kontynuacji jego działalności. Jeżeli bowiem zdaniem zarządu takiej zdolności brak, to sprawozdanie finansowe musi zostać sporządzone przy zastosowaniu innych, niż w „normalnych” warunkach, reguł sprawozdawczych. Jakie to reguły? Jak wyceniać aktywa zgodnie z MSSF 13? I wreszcie jak podejść do wyceny aktywów, do których standard nie ma zastosowania? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdą Państwo w artykule Piotra Staszkiewicza: „Raportowanie finansowe 2020: wycena aktywów przedsiębiorstw w dobie recesji gospodarczej”, do którego lektury serdecznie zachęcam. Ponadto w temacie numeru, który opracowali eksperci z RSM Poland, prezentujemy: COVID-19 a ceny transferowe, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych okiem eksperta oraz możliwości w zakresie ochrony aktywów jednostki w czasach pandemii. Zapraszam do lektury!

dr Dariusz Stronka

Controlling finansowy

Warszawa, 21.10.2020

Monika Karniewska-Mazur

Cash flow

Szkolenie on-line, 28.08.2020

Zespół ekspertów

Zgrupowanie Asów Sprzedaży 2020

Konferencja ONLINE, 15.10.2020

Zespół ekspertów

LEAN FACTOR[Y] 2020

Konferencja ONLINE, 24.09.2020

Zespół ekspertów

6. Forum Informacji Zarządczej

Konferencja ONLINE, 19.11.2020

Wojciech Próchnicki

EXCEL w budżetowaniu i planowaniu

Szkolenie on-line, 21.08.2020

FiC_70.jpg
Wydanie 70/2020

Finanse i Controlling

Temat numeru: Zakupy dobrze przemyślane

Pandemia koronawirusa ujawniła wszystkie słabości przedsiębiorstw. Co prawda, trudno nam w tym momencie przewidzieć rzeczywistą skalę kryzysu, ale zdaje się, że to nie czas i miejsce, by pisać o wielkich inwestycjach rozwojowych, kiedy w pierwszej kolejności trzeba skupić się na działaniach korygujących i optymalizacyjnych, które przychodzi nam wdrażać. Z jednej strony po to, by uchronić swój biznes i zminimalizować straty, z drugiej zaś, by wesprzeć długofalowy rozwój, o którym już teraz warto zacząć myśleć.

To dlatego w Temacie numeru podejmujemy kwestię zakupów w przedsiębiorstwie. Joanna Czerska pisze w swoim artykule, że zakupy mogą zrobić w firmie spory bałagan. I trudno się z tym nie zgodzić, skoro złe zarządzanie procesem zakupowym może zaburzyć płynność finansową przedsiębiorstwa. W czasach pandemii koronawirusa sytuacja tym bardziej się komplikuje, dlatego tak ważna jest analiza i segmentacja wydatków oraz usprawnienie procesów, by procedury zakupowe były możliwie jak najprostsze, jak najszybsze i jak najbardziej niezawodne.

W bieżącym wydaniu piszemy więc o tym, jak dobrze przemyśleć zakupy w firmie, jak ograniczenie wydatków typu C może stać źródłem oszczędności, a także podpowiadamy, jak to wszystko policzyć. Omawiamy również procedury zakupowe na poziomie strategicznym, operacyjnym i kontrolnym oraz nowoczesne narzędzia wspierające zakupy w czasach kryzysu i nie tylko.

Ale to jeszcze nie wszystko. Z przyjemnością odsyłamy Państwa do lektury pozostałych tekstów numeru, w których piszemy m.in. o rozwiązaniach teorii ograniczeń w zakresie zarządzania zapasami, o sposobach branży automotive na pokonanie kryzysu oraz o budowaniu zaangażowania pracowników do ciągłego doskonalenia przy pomocy systemu zarządzania World Class Manufacturing (WCM). Kontynuujemy też temat sytuacji prawnej wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Monika Karniewska-Mazur

Cash flow

Szkolenie on-line, 28.08.2020

Zespół ekspertów

Zgrupowanie Asów Sprzedaży 2020

Konferencja ONLINE, 15.10.2020

Zespół ekspertów

LEAN FACTOR[Y] 2020

Konferencja ONLINE, 24.09.2020

Zespół ekspertów

6. Forum Informacji Zarządczej

Konferencja ONLINE, 19.11.2020

Wojciech Próchnicki

EXCEL w budżetowaniu i planowaniu

Szkolenie on-line, 21.08.2020

Małgorzata Warda

Zarządzanie efektywnością zespołu handlowego

Warszawa, 5.11.2020

INFO_24.jpg
Wydanie 24/2020

Informacja Zarządcza

Temat numeru: Audyt bezpieczeństwa IT

Epidemia COVID-19 zmusiła przedsiębiorstwa na całym świecie do szybkiej oceny swojego potencjału technologicznego. Wiele z nich musiało niezwłocznie uzupełnić braki w infrastrukturze IT, narzędziach do pracy zdalnej i systemach cyfrowej obsługi klienta, by w ogóle funkcjonować w nowych realiach prowadzenia biznesu. Badanie przeprowadzone przez firmę AppDynamics wykazało, że 59% ankietowanych było zmuszonych naprędce wprowadzić nowe rozwiązania, często bez dogłębnej analizy projektowo-biznesowej i fazy testowej (sic!). Jak zapewne się Państwo domyślają, wiele z tych przedsiębiorstw stanie niedługo przed koniecznością analizy długo­terminowych skutków tych pośpiesznie wprowadzanych zmian. Tu z pomocą przychodzi audyt IT. O tym, jak go zorganizować, by na jego podstawie wyciągnąć użyteczne wnioski dla naszego biznesu, piszemy w jednym z tekstów wydania.

W numerze przeczytają Państwo również o tym, jak zintegrować WMS z platformą e-commerce, w jaki sposób zarządzać złożonością, czyli o e-dokumentach w firmach rozproszonych lub wielospółkowych oraz jakiego lidera i jakich kompetencji potrzebuje zespół multidyscyplinarny.

Z tematów technicznych tym razem poruszamy takie zagadnienia, jak: interaktywne raporty w Tableau Software, sterowanie wykresem za pomocą pól wyboru, analiza wrażliwości w MS Excel, drzewa dekompozycji w Power BI, obsługa błędów w Power Query oraz kluczowe elementy mające wpływ w Power BI Desktop.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM