CiRZ_229_04.jpg

Mechanizm podzielonej płatności - objaśnienia podatkowe MF

Ewa Sławińska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2018 nr 10/2018 z dnia 2018-10-01 Tekst otwarty

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (MPP, ang. split payment) wprowadzonego od 1 lipca 2018 r. Objaśnienia mają za zadanie przedstawienie zasad działania nowej formy rozliczeń, jaką jest mechanizm podzielonej płatności. Podatnicy, którzy stosują się do objaśnień podatkowych MF, są objęci ochroną.

Uproszczenie planów finansowych i sprawozdawczości w jednostkach samorządu terytorialnego

Ewa Sławińska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2018 nr 10/2018 z dnia 2018-10-01 Tekst otwarty
Z dniem 4 sierpnia 2018 r. wprowadzone zostały zmiany w przepisach, dzięki którym jednostki samorządu terytorialnego będą mogły sporządzać plany finansowe swoich jednostek budżetowych z mniejszą szczegółowością niż dotychczas wymagana. Przed zmianą plany finansowe samorządowych jednostek budżetowych musiały być sporządzane w szczegółowości, uwzględniając dział, rozdział i paragraf. Taka szczegółowość planów wymagała dokonywania wielu zmian w trakcie roku budżetowego. Możliwość sporządzania planów finansowych w mniejszej szczegółowości ma uprościć proces planowania oraz uelastycznić wykonywanie budżetu jednostek.
CiRZ_229_02.jpg

Czy warto ubiegać się o certyfikat RODO

Sławomir Biliński Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2018 nr 10/2018 z dnia 2018-10-01 Tekst otwarty
Przepisy RODO przewidują możliwość uzyskania certyfikatu poświadczającego przestrzeganie przez przedsiębiorcę dobrych praktyk przetwarzania danych osobowych. Posiadanie certyfikatu jest całkowicie dobrowolne, to do przedsiębiorcy należy zatem decyzja, czy się o niego starać. Przedstawiamy, kiedy warto ubiegać się o certyfikaty i jak ma wyglądać procedura ich uzyskiwania.

 

CiRZ_228_04.jpg

Polacy wydają w sklepach internetowych znacznie więcej niż rok temu. Przyczyniają się do tego niehandlowe niedziele

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2018 nr 9/2018 z dnia 2018-09-01 Tekst otwarty

Polacy przekonali się do zakupów przez internet. Oferty zakupu online finalizuje dziś 56% internautów. Coraz częściej korzystają oni też ze sklepów zagranicznych. E-zakupy uważamy za bezpieczne i proste, a przekonuje nas do nich przede wszystkim całodobowa dostępność sklepów i nieograniczony czas wyboru. Co więcej, w internecie wydajemy coraz więcej pieniędzy – wzrosty zauważalne są w każdej z kategorii zakupowych. To m.in. efekt wprowadzenia niedziel wolnych od handlu – podkreślają eksperci Gemius.

Zleceniobiorca rzadziej otrzyma pensję?

Alicja Fal Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2018 nr 9/2018 z dnia 2018-09-01 Tekst otwarty

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Projekt zakłada doprecyzowanie art. 8a pkt 6 poprzez umożliwienie wypłaty wynagrodzenia wyższego niż wynagrodzenie w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej w terminie ustalonym między stronami a nie minimum raz w miesiącu.

OSTATNIO W SERWISIE

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2018

CiRZ_229_17.jpg

Dywidenda a skutki podatkowe

Ilona Smurlik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2018 nr 10/2018 z dnia 2018-10-01
Prawo do dywidendy, czyli prawo do udziału w zysku rocznym spółki jest podstawowym prawem majątkowym wspólnika oraz prawem bezwzględnym. Zarówno umowa spółki, jak i zgromadzenie wspólników nie mają kompetencji, by pozbawić wspólników tego prawa na przyszłość. Zarazem z prawa do udziału w zysku nie wynika obowiązek rozporządzania przez spółkę zyskiem na rzecz wspólników. Jak wylicza się kwotę dywidendy i jakie są jej skutki podatkowe, o tym w dalszej części artykułu.
CiRZ_229_44.jpg

Model Hoshin Kanri

Marek Barowicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2018 nr 10/2018 z dnia 2018-10-01
Hoshini Kanri to metoda opracowana w połowie lat 60. XX w. przez japoński podmiot Bridgestone Tire Company w zakresie określania i monitorowania celów. Stanowi rozwinięcie techniki zarządzania przez cele. Jakie są główne założenia zarządzania W SYSTEMI Hoshin Kanri i jak przystąpić do jego implementacji w organizacji?
CiRZ_229_40.jpg

W jakich firmach rachunkowość zarządcza sprawdza się najlepiej? Decyzje oparte na danych SAP CO

Karol Ratajczak Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2018 nr 10/2018 z dnia 2018-10-01
W dzisiejszych czasach rachunkowość zarządcza w rozumieniu controllingu pomaga firmom wejść na wyższy poziom konkurencyjności. Dzięki nim mogą rozwijać swój biznes, weryfikować swoje plany i osiągnąć pozycję lidera w branży. W jaki sposób narzędzia informatyczne wspierają ten proces biznesowy i czy firmom inwestycja w takie rozwiązanie na pewno się opłaci?
CiRZ_229_35.jpg

Najem samochodu w celach firmowych. Ewidencja rachunkowa, problemy podatkowe

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2018 nr 10/2018 z dnia 2018-10-01
Przedsiębiorcy coraz częściej, poza zakupem samochodu na rzecz jednostki gospodarczej, decydują się na skorzystanie z leasingu bądź też najmu samochodu. Takie rozwiązanie niejednokrotnie jest korzystniejszą formą dla przedsiębiorstw, gdyż nie wymaga ono tak dużego nakładu finansowego jak sam zakup samochodu. W niniejszym artykule skupimy się na ewidencji i kwestiach podatkowych związanych z najmem samochodu w celach firmowych.
CiRZ_229_32.jpg

MSR 20 – dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2018 nr 10/2018 z dnia 2018-10-01
Obecnie wiele przedsiębiorstw korzysta z różnego rodzaju dotacji rządowych na prowadzoną przez nią działalność operacyjną. Przedsiębiorcy niejednokrotnie zmagają się z problemami związanymi z ujęciem w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych związanych z takim dofinansowaniem. Informacje o sposobie ujęcia w księgach rachunkowych dotacji rządowych oraz sposobie ich ujawnienia zostały zawarte w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 20.

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2018

CiRZ_228_40.jpg

Kalkulacja kosztów promocji

Piotr Urbaniak Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2018 nr 9/2018 z dnia 2018-09-01
Wraz z rozwojem rynku e-commerce bardzo dynamicznie rośnie liczba najróżniejszych formatów reklamowych i narzędzi wpływających na wzrost efektywności i sprzedaży w sklepie. Czy wszystkie sprawdzą się w przypadku danego sklepu? Nie wiem! Pokażę jednak, jak sprawdzić ich opłacalność.
CiRZ_228_36.jpg

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w kontekście JPK_KR

Ilona Smurlik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2018 nr 9/2018 z dnia 2018-09-01

Struktura JPK_KR (dziennik, zapisy na kontach i zestawienie sald) od 1 lipca 2018 r. obowiązuje wszystkich przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe. Ordynacja podatkowa przewiduje, że obowiązkiem JPK będą objęte firmy, które swoje księgi podatkowe prowadzą przy użyciu programów komputerowych. Dostosowanie przez podatników rozwiązań na potrzeby raportowania danych z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w formie JPK stanowiło, i wciąż stanowi, duże wyzwanie. Podatnicy mieli w tym względzie relatywnie krótki czas. O czym w dalszej części artykułu.

CiRZ_228_33.jpg

MSR 23 - koszty finansowania zewnętrznego

Marzena Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2018 nr 9/2018 z dnia 2018-09-01
Coraz częściej jednostki gospodarcze w celu realizacji swoich zadań korzystają z finansowania z obcych źródeł, jakim mogą być kredyty lub pożyczki. Korzystanie z tej formy wiąże się z powstawaniem dodatkowych kosztów w formie odsetek lub innych, tzw. kosztów finansowania zewnętrznego. Tematyka została rozwinięta w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”.
CiRZ_228_27.jpg

Jaka informacja – taki raport, jaki raport – taka analiza, jaka analiza – taka decyzja, część 2

Piotr Kierczyński Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2018 nr 9/2018 z dnia 2018-09-01
Jakie kwestie należy brać pod uwagę podczas wdrażania systemu informacji zarządczej? Jakie elementy charakteryzują skuteczną platformę zarządczo-controllingową? Przeanalizujmy przypadek firmy, która po przeprowadzonym audycie i zaprojektowaniu pożądanej formy systemu informacji zarządczej podjęła trud wdrożenia rozwiązania w życie.
CiRZ_228_19.jpg

5 mitów o RODO – okiem radcy prawnego

Katarzyna Antkowiak Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2018 nr 9/2018 z dnia 2018-09-01

Nagłówki prasowe i internetowe straszące wielomilionowymi karami sprawiają, że nowe unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, tzw. RODO albo GDPR (ang. General Data Protection Regulation) zaczęło obrastać w mity w lawinowym tempie. Moja osobista praktyka wskazuje, że dla większości przedsiębiorców RODO jest jak góra lodowa, z którą nieuchronnie zderzy się ich działalność i prawdopodobnie na skutek tego zderzenia zatonie jak Titanic.

Finanse i Controlling 59/2018

kredyt_MC_59_dif_21.jpg

Kredyt kupiecki – sposób finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstw

dr Marek Barowicz Finanse i Controlling 59/2018 nr 59/2018 z dnia 2018-09-01

Kredyt kupiecki (zwany także kredytem handlowym, towarowym lub dostawcy1) stanowi jedną z form finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstw. Uznawany jest za alternatywne rozwiązanie w stosunku do zewnętrznych źródeł finansowego wsparcia, takich jak m.in. kredyty bankowe, do których ograniczony dostęp może implikować brak możliwości ich rozwoju, a w konsekwencji osłabienie pozycji konkurencyjnej. Dla odbiorców towarów lub usług kredyt ten stanowi dodatkowe źródło finansowania, zaś dla sprzedawców – „inwestycję” w dobre relacje z nabywcami.

ubezpieczenie_MC_59_dif_21.jpg

Ubezpieczenie należności – polisa nie tylko na trudne czasy

Mateusz Komander Finanse i Controlling 59/2018 nr 59/2018 z dnia 2018-09-01

„Czy kontrahent, z którym współpracuję od lat i który generuje znaczący przychód w mojej firmie, może przestać regulować swoje zobowiązania?”, „Co zrobić, gdy wielu kontrahentów nie ureguluje swoich zobowiązań?”, „Jak sprawdzić rzetelność finansową nowych kontrahentów?”, „Jak chronić się przed niewypłacalnością kontrahentów?”. To tylko kilka pytań, jakie niemalże każdego dnia zadaje sobie część menedżerów. Odpowiedź na wszystkie jest prosta i jedna – ubezpieczyć.

obligacje_MC_59_dif_21.jpg

Obligacje korporacyjne – instrument alternatywny czy komplementarny wobec finansowania bankowego lub emisji akcji?

Krzysztof Dziubiński Finanse i Controlling 59/2018 nr 59/2018 z dnia 2018-09-01

Od kilku lat obligacje korporacyjne zyskują na popularności wśród przedsiębiorstw jako alternatywna forma pozyskiwania finansowania obok innych metod, jak pozyskanie kredytu bankowego, debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych czy też pozyskanie funduszu PE/VC. Powyższe tendencje przyczyniły się również do rozwoju rynku Catalyst, który spośród wszystkich rynków prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych rozwija się w ostatnich latach najszybciej.

MC_59_85.jpg

Cyfrowa transformacja a transformacja biznesu

Remigiusz Efinowicz Finanse i Controlling 59/2018 nr 59/2018 z dnia 2018-09-01

W dzisiejszych czasach znacząco zmienił się sposób postrzegania przez globalne korporacje narzędzi do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Firmy coraz częściej też mają trudności w zintegrowaniu narzędzi informatycznych i ludzi w obszarze wielu spółek i podmiotów, którymi zarządzają. Problemy nie dotyczą jednak jedynie kwestii cyfrowych, równie często trudności pojawiają się w związku z inkorporacją w całość struktur firmy najlepszych praktyk biznesowych. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego największe światowe spółki decydują się na inwestycję w pomoc podmiotów zewnętrznych w celu optymalizacji działań?

MC_59_81.jpg

Rekrutacja w cyfrowym świecie

Justyna Chmielewska Finanse i Controlling 59/2018 nr 59/2018 z dnia 2018-09-01

Rewolucja cyfrowa dotyka coraz więcej firm, reprezentujących różne sektory rynku. W Polsce obserwowany jest stabilny wzrost stopnia zaawansowania technologicznego – wykorzystywanych w biznesie systemów, programów oraz aplikacji internetowych.

Filtruj artykuły wg.