Obowiązkowe e-zwolnienia

Ewa Sławińska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2018 nr 8/2018 z dnia 2018-08-01 Tekst otwarty

Na 1 grudnia 2018 r. został przesunięty termin wprowadzenia obowiązku wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej. Do tego czasu dopuszczalne jest wystawianie zwolnień lekarskich w formie papierowej. Nowelizacja w tej sprawie weszła w życie 29 czerwca 2018 r.

CIRZ_227_04.jpg

Pracodawca może monitorować teren zakładu pracy i pocztę elektroniczną pracowników

Tomasz Kowalski Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2018 nr 8/2018 z dnia 2018-08-01 Tekst otwarty

Pracodawca może wprowadzić nadzór zakładu pracy za pomocą kamer. Powinien poinformować o tym pracowników na 2 tygodnie przed uruchomieniem nadzoru. Pracodawca oznacza monitorowany teren i pomieszczenia za pomocą widocznych i czytelnych znaków lub ogłoszeń dźwiękowych. Nagrania obrazu może przechowywać przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

CIRZ_226_03.jpg

Zmiany wprowadzone w związku z rewolucją w Krajowym Rejestrze Sądowym

Maurycy Organa Controlling i Rachunkowość Zarządcza 07/2018 nr 07/2018 z dnia 2018-07-01 Tekst otwarty

Spółki zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i ich wspólnicy powinni zapoznać się z ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone tą ustawą zmiany dotyczą przede wszystkim formy składania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

CIRZ_226_04.jpg

JPK na żądanie już od 1 lipca 2018

Katarzyna Wojciechowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 07/2018 nr 07/2018 z dnia 2018-07-01 Tekst otwarty

Od 1 lipca 2018 r. kolejna grupa podatników została zobowiązana do przekazywania ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych w strukturze JPK. Są to mikro-, mali oraz średni przedsiębiorcy.

OSTATNIO W SERWISIE

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2018

CIRZ_227_10.jpg

Budżetowanie przy wsparciu Lean

Jarosław Nowicki Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2018 nr 8/2018 z dnia 2018-08-01

Budżetowanie w wielu przedsiębiorstwach kojarzy się z wyjątkową procedurą, do której potrzeba wyspecjalizowanego działu. Inne firmy stosują budżetowanie jak utarty standard, który warto realizować, „bo tak się robi w innych firmach”. Istnieją jednak również takie jednostki, które potrafią świadomie wykorzystywać budżetowanie jako elastyczne narzędzie pozwalające sterować dynamiką rozwoju i realizacji strategii przedsiębiorstwa. Takie firmy doskonale orientują się w bieżącej realizacji budżetu i potrafią w krótkim czasie odpowiadać na pojawiające się czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne, mogące nieść zagrożenia lub niespodziewane szanse dla przedsiębiorstwa. Czy narzędzia Lean mogą ten proces wspierać?

CIRZ_227_44.jpg

Różnice kursowe w rachunkowości cz. 2

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2018 nr 8/2018 z dnia 2018-08-01

W poprzednim wydaniu kwestię związaną z różnicami kursowymi omówiliśmy na przykładzie metod rozliczania różnic kursowych, w których opisaliśmy metodę rachunkową oraz metodę podatkową, ogólne zasady wyceny różnic kursowych oraz przedstawiliśmy na praktycznym przykładzie, jak powinna wyglądać ewidencja rachunkowa transakcji zakupu oraz sprzedaży towarów i usług. Ze względu na złożoność tematu i wielkość zagadnień pragniemy przedstawić na konkretnych przykładach dalsze sytuacje, w których możliwe jest powstanie różnic kursowych w rachunkowości.

CIRZ_227_37.jpg

MSSF 15 – kluczowe aspekty praktyczne

Monika Karniewska-Mazur Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2018 nr 8/2018 z dnia 2018-08-01

Głównym celem nowego Standardu jest promowanie jednolitej rachunkowości dla rozpoznawania przychodu oraz zwiększenie porównywalności i przejrzystości informacji finansowych. Ponadto nowy Standard wymaga od spółek ujawniania w informacji dodatkowej w sprawozdaniach finansowych znacznie większej ilości informacji o sprzedaży i przychodach tak, aby inwestorzy i inni użytkownicy sprawozdań mogli otrzymać bardziej użyteczne dane. Jak zyskać pewność, że Standard jest stosowany prawidłowo?

CIRZ_227_32.jpg

Jaka informacja – taki raport, jaki raport – taka analiza, jaka analiza – taka decyzja – część 1

Piotr Kierczyński Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2018 nr 8/2018 z dnia 2018-08-01

Dzisiejsze warunki gospodarczo-ekonomiczne dają bardzo silny nakazowy impuls przedsiębiorstwom do podejmowania przemyślanych i skutecznych działań dążących do optymalizacji procesów strategicznych i operacyjnych działalności. Menedżerowie bardzo szybko zdają sobie sprawę z występowania ścisłej relacji pomiędzy faktem dysponowania adekwatnymi narzędziami informacji zarządczej a możliwościami podejmowania racjonalnych decyzji. Z jakimi brakami informacyjnymi borykają się przedsiębiorstwa? Jakie przejawiają potrzeby względem zakresu i formy informacji dostarczanych przez platformy zarządczo-controllingowe? W czym tkwi siła idealnego systemu informacji zarządczej?

CIRZ_227_25.jpg

Budżetowanie z użyciem arkusza kalkulacyjnego - wybrane narzędzia

Michał Sikorski Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2018 nr 8/2018 z dnia 2018-08-01

Budżetowanie jest procesem złożonym, który obejmuje projektowanie, tworzenie i zatwierdzanie budżetu oraz jego późniejszą kontrolę. Dla przedsiębiorstwa budżet nie jest niczym innym jak planem działania wskazującym kierunek, w którym ma podążać. Proces konstruowania budżetu może być wspomagany przez dedykowane oprogramowanie ułatwiające zarządzanie i analizę danych, ale również w tej roli dobrze sprawdza się arkusz kalkulacyjny Excel.

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 07/2018

CIRZ_226_45.jpg

5 mitów o Lean Management

Jarosław Nowicki Controlling i Rachunkowość Zarządcza 07/2018 nr 07/2018 z dnia 2018-07-01

Pomimo iż Lean Management przyjęło się w bardzo wielu przedsiębiorstwach, do dziś filozofia ta stanowi zagadkę dla wielu innych. Przedsiębiorcy zrazili się po nieudanym wdrożeniu, niektórzy słyszeli, że to nie działa lub dużo kosztuje, a jeszcze inni wierzą w mity i opowieści, które nie miały nigdy miejsca. Są też tacy, którzy twierdzili, że Lean można kupić od firmy konsultingowej i szybko się przekonali, że był to najbardziej nieudany transfer w ich historii. Z czym naprawdę trzeba się liczyć, wdrażając Lean, a co można od razu włożyć między bajki? Postaram się w tym artykule rozprawić z kilkoma mitami.

CIRZ_226_42.jpg

Struktura finansowa a wartość firmy

Marek Barowicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 07/2018 nr 07/2018 z dnia 2018-07-01

Kluczową determinantą wartości przedsiębiorstwa decydującą o racjonalnym wykorzystaniu zasobów kapitałowych jest jego struktura finansowa, a w konsekwencji związany z jej doborem koszt zainwestowanego kapitału (wpływający na efektywność przyjętego programu rozwoju danego podmiotu). Wielkości te ulegają zmianom w zależności od fazy cyklu życia danego przedsiębiorstwa. Jak zmiany w strukturze kapitału wpływają na wartość podmiotu?

CIRZ_226_34.jpg

Liczniki w programie Excel i Power BI

Bartosz Czapiewski Controlling i Rachunkowość Zarządcza 07/2018 nr 07/2018 z dnia 2018-07-01

Wskaźniki o okrągłym kształcie w postaci liczników i mierników sprawdziły się w motoryzacji i lotnictwie, skąd trafiły do raportów biznesowych (stąd nazwy raportów na jeden ekran – dashboard i kokpit). Czy jednak ich zastosowanie w raportach, gdzie nie mamy do czynienia z danymi przekazywanymi w czasie rzeczywistym, których nie musimy śledzić kątem oka, nie jest zbyt daleko idącą metaforą? Pytanie, które należy sobie zadać, wprowadzając tego typu sposób prezentacji danych, brzmi: „Czy przedstawiają dane w najprostszy sposób, zajmując mało miejsca?”.

CIRZ_226_29.jpg

Różnice kursowe w rachunkowości

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 07/2018 nr 07/2018 z dnia 2018-07-01

W praktyce dość często występują sytuacje, w których jednostka decyduje się na transakcje z kontrahentami zagranicznymi, wskutek czego powstaje konieczność stosowania do przeliczeń różnych kursów dla tej samej waluty, to zaś powoduje powstanie różnic kursowych. W artykule przedstawiono podpowiedzi, jaką wybrać metodę rachunkową dla różnic kursowych oraz jak wyceniać wartości otrzymane w walucie obcej.

CIRZ_226_23.jpg

Bariery we wdrożeniu systemu informacji zarządczej w przedsiębiorstwie

Konrad Szustak Controlling i Rachunkowość Zarządcza 07/2018 nr 07/2018 z dnia 2018-07-01

Zarządzanie firmą to ciągłe podejmowanie decyzji. Dobre decyzje zależą od właściwego rozpoznania sytuacji, a jakość decyzji jest wprost proporcjonalna do jakości posiadanych informacji. Nie da się przecenić roli informacji zarządczej w efektywnym zarządzaniu biznesem. Według wielu specjalistów, MIS (Management Information System) powinien być standardowym narzędziem do zarządzania firmą, bez względu na jej wielkość czy branżę działalności. Jakie są korzyści i koszty związane z jego wdrożeniem? Czy uruchomienie jakiegokolwiek programu controllingowego oznacza posiadanie MIS w firmie?

Biuletyn Głównego Księgowego 6/2018

Ewidencja księgowa faktoringu

Joanna Gawrońska Biuletyn Głównego Księgowego 6/2018 nr 6/2018 z dnia 2018-06-20

Faktoring to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się i najbardziej elastycznych form finansowania. Coraz więcej firm korzysta z różnych form faktoringu, warto więc przyjrzeć się prawidłowej ewidencji księgowej tej konstrukcji finansowania przedsiębiorstw.

Od 1 lipca 2018 r. największa grupa przedsiębiorców zostanie zobowiązana do przekazywania ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w strukturze JPK

Katarzyna Wojciechowska Biuletyn Głównego Księgowego 6/2018 nr 6/2018 z dnia 2018-06-20

Od 1 lipca 2018 r. kolejna grupa podatników będzie zobowiązana do przekazywania ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych w strukturze JPK. Będą to mikro-, mali oraz średni przedsiębiorcy.

Monitor Księgowego 7/2018

Jakie problemy może powodować stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (split payment)

Tomasz Krywan Monitor Księgowego 7/2018 nr 7/2018 z dnia 2018-07-05

Z początkiem lipca 2018 r. weszły w życie przepisy art. 108a-108d ustawy o VAT określające mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (dalej MPP) z pewnością - przynajmniej w początkowym okresie stosowania nowych przepisów - będzie stwarzać problemy. Niniejszy artykuł stanowi próbę wskazania tych problemów, jak również propozycję ich rozwiązania.

Czy warto ubiegać się o certyfikat RODO

Sławomir Biliński Monitor Księgowego 7/2018 nr 7/2018 z dnia 2018-07-05

Przepisy RODO przewidują możliwość uzyskania certyfikatu poświadczającego przestrzeganie przez przedsiębiorcę dobrych praktyk przetwarzania danych osobowych. Posiadanie certyfikatu jest całkowicie dobrowolne, to do przedsiębiorcy należy zatem decyzja, czy o niego się ubiegać. Przedstawiamy, kiedy warto ubiegać się o certyfikaty i jak ma wyglądać procedura ich uzyskiwania.

Jak i dlaczego zarejestrować znak towarowy

Adam Sroga Monitor Księgowego 7/2018 nr 7/2018 z dnia 2018-07-05
Poblem: Rozpoczynam działalność gospodarczą - produkcję materiałów biurowych. Wymyśliłem nazwę i logo. Chcę być rozpoznawalny wśród klientów. Słyszałem, że powinienem zarejestrować znak towarowy, ale nie bardzo wiem, co nim jest: nazwa, logo, jakiś slogan? Czy rejestracja jest konieczna?

Filtruj artykuły wg.