Polski rynek M&A

Jan Kospin Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2019 nr 1/2019 z dnia 2019-01-01 Tekst otwarty

W trzecim kwartale 2018 roku doszło do 51 transakcji M&A z udziałem polskich podmiotów. Pomimo że to o dziewięć fuzji i przejęć więcej niż w analogicznym okresie w roku 2017, nie można mówić o wyraźnym trendzie wzrostowym czy sezonowości na krajowym rynku M&A.

Przedsiębiorcy odliczą mniej wydatków na samochody osobowe

Sławomir Biliński Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2019 nr 1/2019 z dnia 2019-01-01 Tekst otwarty

W 2019 r. podatnicy będą mogli zaliczyć do kosztów podatkowych 75% wydatków eksploatacyjnych związanych z wykorzystywaniem samochodu zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych podatnika. Wcześniej Ministerstwo Finansów planowało, że będzie to tylko 50%. Leasingowane samochody osobowe zostaną objęte także limitami w zaliczaniu do kosztów podatkowych związanych z nimi wydatków. Nowe przepisy mają jednak zastosowanie do umów leasingu zawartych od 1 stycznia 2019 r. Takie zmiany wprowadzono w projekcie nowelizacji ustaw o podatku dochodowym, który trafił do Sejmu.

OSTATNIO W SERWISIE

Finanse i Controlling 62/2019

MC_62_s. 4.jpg

E-sprawozdania finansowe - nowy etap cyfryzacji podatków

Bogdan Zatorski Finanse i Controlling 62/2019 nr 62/2019 z dnia 2019-02-07

1 października 2018 r. cyfryzacja podatków w Polsce weszła na nowy poziom. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o rachunkowości wprowadzającej obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej w postaci pliku w standardzie XML (tzw. e-Sprawozdania). Samo tworzenie i składanie sprawozdań finansowych nie jest niczym nowym, jednak jego forma i dodatkowo konieczność podpisywania sprawozdań kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP to już mała rewolucja, którą nie wszyscy zdążyli odnotować. Po co ta zmiana i komu ma przynieść korzyści?

MC_62_s. 9.jpg

Wynagrodzenia i trendy w zatrudnieniu finansistów i księgowych

Justyna Chmielewska Anna Janik Finanse i Controlling 62/2019 nr 62/2019 z dnia 2019-02-07

Sprzyjająca koniunktura i duża liczba nowych inwestycji, przy jednoczesnym dynamicznym rozwoju organizacji obecnych na polskim rynku, przyczyniają się do coraz większej aktywności firm w zakresie rekrutacji nowych i zatrzymywania obecnych pracowników. Jednocześnie mnogość atrakcyjnych ofert na rynku zachęca kandydatów do tworzenia odważnych planów zawodowych. W rezultacie chętniej zmieniają pracę, poszukując pracodawcy oferującego wyższe wynagrodzenie i liczne możliwości rozwoju.

MC_62_s. 14.jpg

Robotyzacja w obliczu nowych wymagań biznesowych i zmian w obszarze obsługi kadrowo-płacowej

Monika Kosicka Finanse i Controlling 62/2019 nr 62/2019 z dnia 2019-02-07

O robotyzacji mówi się, że z trendu, a następnie mody, stała się koniecznością. Koniecznością, po którą sięgają przedsiębiorcy, aby realizować cele operacyjne prowadzonych biznesów. Koniecznością, która powoduje niemałe zamieszanie w obszarze usług IT i prowadzi do zmiany roli pracowników w procesach operacyjnych. Ale również koniecznością nasilającą się dzięki stale rosnącemu udziałowi cyfryzacji i digitalizacji danych, w czym pomagają nam również zmieniające się przepisy prawne i udostępniane nam – obywatelom, pracownikom i przedsiębiorstwom – elektroniczne portale komunikacji.

MC_62_s. 19.jpg

Od docflow do workflow, czyli o skutecznym modelowaniu i czynnikach warunkujących sukces wdrożenia

Jarosław Żeliński Finanse i Controlling 62/2019 nr 62/2019 z dnia 2019-02-07

Od lat nie cichnie dyskusja na temat przepływu pracy i dokumentów oraz zarządzania procesami biznesowymi zachodzącymi w firmach. Nierzadko wiele pojęć z tego zakresu stosujemy błędnie, dlatego warto usystematyzować sobie wiedzę o nich, wskazać różnice między nimi i ostatecznie odpowiedzieć na pytanie, czy oprogramowania wspomagające ten obszar można z sukcesem wdrożyć we wszystkich przedsiębiorstwach. To kluczowe, jeśli chcemy skutecznie zarządzać procesami w firmie.

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2019

CiRZ_1_36.jpg

MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2019 nr 1/2019 z dnia 2019-01-01

Koniec roku wiąże się ze sporządzeniem przez jednostki gospodarcze sprawozdania finansowego. Jednostki tworzące grupę kapitałową zobowiązane są do konsolidacji sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Tematyce tej został poświęcony rozdział 6 ustawy o rachunkowości (dalej: u.o.r.) oraz MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, który szczegółowo opisuje proces tworzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

CiRZ_1_39.jpg

Zasada ostrożnej wyceny

Maria Chochorek Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2019 nr 1/2019 z dnia 2019-01-01

Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny każda jednostka, która ma obowiązek prowadzić pełne księgi rachunkowe, jest zobowiązana do dokonywania wyceny wszystkich składników aktywów i pasywów sprawozdania finansowego tak, aby ich wartość bilansowa była jak najbardziej realna oraz oparta o rzeczywiście poniesione koszty, z uwzględnieniem zmniejszenia wartości.

CiRZ_1_45.jpg

Koszty wydatków związanych z imprezami pracowniczymi

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2019 nr 1/2019 z dnia 2019-01-01

Spotkania świąteczne czy noworoczne dla pracowników firmy lub kontrahentów stanowią niezwykle ważny element zintegrowania zespołu, co również przekłada się na zwiększenie motywacji do dalszej pracy wśród pracowników. Może mieć to również bezpośrednie przełożenie na osiągane przez jednostkę przychody. Podatnicy nie mogą zapomnieć jednak, iż taka forma podtrzymywania relacji niesie za sobą konsekwencje podatkowe, a co za tym idzie, należy mieć na uwadze poprawne rozliczenie tego typu wydatków w księgach rachunkowych jednostki.

CiRZ_1_27.jpg

Wielopoziomowe formuły sumujące i warunkowe

Marta Mrozowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2019 nr 1/2019 z dnia 2019-01-01

Każdy użytkownik Excela zna na pewno formułę SUMA(), nie każdy jednak zna inne formuły sumujące. Czasami niezbędne jest dodanie wartości według wybranych parametrów albo zbudowanie wzoru, który pokaże nam, czy dane w tabeli spełniają wyznaczone kryteria. Warto zapoznać się z kilkoma bardzo użytecznymi formułami, które uproszczą dodawanie wybranych danych albo ich selekcję.

CiRZ_1_21.jpg

Koszty na celowniku – target costing

Jarosław Nowicki Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2019 nr 1/2019 z dnia 2019-01-01

Większość systemów rachunkowych zajmuje się analizą i opisywaniem przeszłych zdarzeń, jakie zaszły w przedsiębiorstwie. Rozwiązania controllingowe dostarczają szeregu narzędzi, które pozwalają nie tylko prognozować, ale też planować przyszłe poziomy kosztów, przepływów finansowych itp. Na szczególną uwagę zasługuje jedna z metod, której zadaniem jest stawianie celów na poziomie kosztów jednostkowych, aby osiągnąć zamierzony poziom kosztu wytworzenia, marży czy ceny sprzedaży.

Informacja Zarządcza 16/2018

INFO_16_46.jpg

Plik eksportu z SAP- a w Power Query

Bartosz Czapiewski Informacja Zarządcza 16/2018 nr 16/2018 z dnia 2018-11-01

Duża część naszych klientów pracuje w systemie SAP bez możliwości pobierania danych bezpośrednio z jego bazy. To ogranicza możliwość pracy z danymi do plików eksportowanych z tego systemu o rozszerzeniach typu .txt, .csv, .xls lub .xlsx. Zwykle ich wstępne przygotowanie do formy tabelarycznej przysparza w Excelu sporo problemów, jednak po poznaniu Power Query, nigdy nie jest to już wyzwaniem. Oto 3 kroki do wstępnego przygotowania takiego pliku.

INFO_16_42.jpg

Pięć cech optymalnego dashboardu

Michał Maliszewski Informacja Zarządcza 16/2018 nr 16/2018 z dnia 2018-11-01

Dashboard jest wizualizacją najważniejszych informacji w celu osiągnięcia jednego lub więcej celów. Jest skonsolidowany i umieszczony na jednej stronie, aby informacja została dostrzeżona jednym spojrzeniem. Jedynym celem dashboardu jest czysta i precyzyjna komunikacja z użytkownikiem. Jednak wiele wizualizacji ponosi porażkę, ponieważ łatwo jest tworzyć zabałaganione i niejasne dashboardy.

INFO_16_34.jpg

Kokpit menedżerski Zasobowo - Procesowego Rachunku Kosztów na przykładzie Doctor Coster® Dashboards

Piotr Kierczyński Informacja Zarządcza 16/2018 nr 16/2018 z dnia 2018-11-01

Czy różnorodność programów wspierających działalność gospodarczą, mnogość rozwiązań analitycznych, wielość narzędzi i systemów informatycznych skazują przedsiębiorstwa na udrękę wyboru, spośród gąszczu komercyjnych ofert, rozwiązania najbardziej odpowiedniego dla specyfiki działalności i własnych oczekiwań?

INFO_16_30.jpg

Czy można połączyć efektywność z efektownymi wizualizacjami?

Piotr Biliński Informacja Zarządcza 16/2018 nr 16/2018 z dnia 2018-11-01

Każda firma jest fabryką danych. Upchnięte w bazach danych, arkuszach kalkulacyjnych, plikach, kartkach, segregatorach dane czekają, aż ktoś na nie spojrzy, coś z nich wyczyta, zastanowi się i na ich podstawie podejmie decyzję. Nie wszystkie będą miały okazję się pokazać, wykazać, zaistnieć w świadomości decydentów.

Część danych bywa ważna, lecz ginie pośród innych. Chyba że ktoś je sensownie poukłada, wyeksponuje, przedstawi w sposób efektywny, który zapadnie w pamięć. W sposób efektywny i efektowny zarazem?

INFO_16_23.jpg

Dashboard sprzedażowy

Adam Kopeć Informacja Zarządcza 16/2018 nr 16/2018 z dnia 2018-11-01

Zebrane przez nas dane sprzedażowe są środkiem prowadzącym do celu, czyli odpowiedzi na ważne dla nas pytania, np. jak zmieniała się nasza sprzedaż w ciągu kilku lat oraz które produkty sprzedawały się w tym czasie najlepiej. Menedżer zlecając przygotowanie raportu chce uzyskać konkretne odpowiedzi, aby nie musiał sam analizować niezliczonej ilości danych dostarczanych mu przez każdego z handlowców.

Filtruj artykuły wg.