Narzędzia informatyczne

INFO_19_6.jpg

Analiza danych z wykorzystaniem tabeli przestawnej

Marta Mrozowska Informacja Zarządcza 19/2019 nr 19/2019 z dnia 2019-05-01

Tabele przestawne są jednym z wygodniejszych sposobów na analizę dużej ilości danych w Excelu. Mają bardzo wiele funkcjonalności i choć napisano na ich temat wiele opracowań – a każdy, kto korzysta z Excela, potrafi je wstawić i wykonać na nich podstawowe operacje – to warto rozszerzać swoją wiedzę o nich, ponieważ dzięki temu może się okazać, że te „zwykłe” tabele przestawne przydadzą się częściej i podniosą jakość naszych raportów.

INFO_19_14.jpg

Jak środowisko Power BI łączy się z Excelem?

Bartosz Czapiewski Informacja Zarządcza 19/2019 nr 19/2019 z dnia 2019-05-01

Jednym z wyróżników Power BI jest współpraca z całym środowiskiem Microsoftu. Użytkowników programu Excel szczególnie zaś interesuje, w jaki sposób można pracować wymiennie w obu narzędziach (pamiętaj: Excel nigdy nie umiera). W artykule przedstawiono najważniejsze sposoby powiązania obu środowisk.

INFO_19_27.jpg

Przygotowywanie raportów cyklicznych - jak do tego podejść?

Marta Mrozowska Informacja Zarządcza 19/2019 nr 19/2019 z dnia 2019-05-01

Raporty cykliczne to controllingowa codzienność. Zbieranie danych, przetwarzanie ich na raporty zarządcze oraz ich późniejsza analiza to sekwencja czynności wykonywanych w celu bieżącego monitorowania sytuacji w firmie. Warto ułożyć te czynności w powtarzalne ciągi, bowiem usystematyzowany proces łatwiej nadzorować i realizować. W tym celu warto opracować grupę raportów, które wykonywane regularnie pomogą realizować zadania komórek analitycznych, a tym samym wesprzeć kadrę zarządzającą w podejmowaniu kluczowych decyzji.

INFO_19_30.jpg

Analiza geoprzestrzenna sieci retail w Alteryx

Piotr Reszka Informacja Zarządcza 19/2019 nr 19/2019 z dnia 2019-05-01

Analiza geoprzestrzenna sieci sklepów pozwala podjąć decyzje dotyczące lokalizacji kolejnych punktów sprzedażowych na podstawie takich danych jak informacje demograficzne czy o średnich zarobkach. Analiza taka zajmuje jednak dużo czasu, ale narzędzie Alteryx pozwala na proste zautomatyzowanie powtarzalnych zadań.

INFO_19_33.jpg

System ERP a modelowanie i symulacja procesów biznesowych – case study na podstawie SAP Business One i iGrafx

Bartosz Banduła Informacja Zarządcza 19/2019 nr 19/2019 z dnia 2019-05-01

Wdrożenie systemu klasy ERP w przedsiębiorstwie daje wiele możliwości. Jedną z nich jest wykorzystanie danych zbieranych lub generowanych przez system do modelowania i symulacji procesów biznesowych. Pozwala to na maksymalne zbliżenie modelu i symulacji do warunków rzeczywistości, przy jednoczesnej możliwości testowania stabilności procesu na dużych zbiorach danych.

INFO_19_39.jpg

Model analizy sprzedaży w Power BI w Stiokvis Tapes Polska

Piotr Rożak Informacja Zarządcza 19/2019 nr 19/2019 z dnia 2019-05-01

Do końca 2018 r. informacja biznesowa w firmie Stokvis Tapes Polska była przekazywana w postaci ręcznie generowanych i wysyłanych przez e-mail raportów Excela. W artykule zaprezentowano wdrożenie nowoczesnej analizy sprzedaży opartej na Power BI, z uwzględnieniem procesu decyzyjnego, kolejnych etapów wdrożenia oraz korzyści i kosztów, jakie mu towarzyszyły.

CiRZ_5_20.jpg

Funkcje statystyczne w Excelu

Marcin Wiśniowski Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2019 nr 5/2019 z dnia 2019-04-17

Excel, w swojej bibliotece funkcji, posiada bardzo szeroką paletę funkcji finansowych i statystycznych. W niniejszym artykule zostanie opisanych kilka przykładów prezentujących wykorzystanie wybranych funkcji statystycznych w praktyce.

MC_63_79.jpg

Pełna integracja i cała naprzód! Jak narzędzia IT SAP-a wspierają analizę finansową

Jacek Stachowiak Finanse i Controlling 63/2019 nr 63/2019 z dnia 2019-05-01

Wyobraźmy sobie przedsiębiorstwo z oddziałami na całym świecie. Do tej pory do raportowania danych używano w nim narzędzia, którego kontrolowanie było utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe. Na podstawie wprowadzanych do systemu danych obliczano m.in. rentowność firmy i premie dla danego oddziału. W takim przypadku podatność na manipulacje przy danych jest ogromna i stanowi realne zagrożenie. Aby je zminimalizować, potrzeba pełnej integracji systemów. Tylko one są w stanie zniwelować ryzyko ludzkiej pomyłki, nadużyć i opóźnień.

MC_63_83.jpg

Sprawozdania finansowe XML - narzędzia, które pomogą wygenerować JPK SF

Mariusz Sumiński Finanse i Controlling 63/2019 nr 63/2019 z dnia 2019-05-01

Tematem numer jeden w pierwszym półroczu 2019 r. dla głównych księgowych i osób zaangażowanych w procesy sprawozdawcze w spółkach będzie dostosowanie procesów i narzędzi do raportowania sprawozdań finansowych w postaci
plików XML. Spółki zostały zobligowane do spełnienia obowiązującego od października 2018 r. wymogu przesyłania do KRS i urzędu skarbowego sprawozdań finansowych w formie elektronicznej (JPK SF).

CiRZ_4_18.jpg

Dynamiczne tabele - wykorzystanie listy rozwijanej

Marta Mrozowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2019 nr 4/2019 z dnia 2019-04-01

Lista rozwijana jest bardzo wygodnym narzędziem, które pomaga ograniczyć zakres danych wprowadzanych do komórki. Może być wykorzystywana przy budowaniu paneli zarządczych, pulpitów menedżerskich czy też innych zestawień, które wymagają szybkiej zmiany prezentowanych informacji.

Filtruj artykuły wg.