Zarządzanie finansami

Planowane uproszczenia w rachunkowości od 2019 r.

Paweł Muż Controlling i Rachunkowość Zarządcza 12/2018 nr 12/2018 z dnia 2018-12-01 Tekst otwarty
1 stycznia 2019 r. to data planowanego wejścia w życie wielu korzystnych zmian w ustawie o rachunkowości. Projekt przewiduje m.in rozszerzenie katalogu jednostek mikro i małych, jak również częściowe zbliżenie rachunkowości do przepisów podatkowych (np. w zakresie amortyzacji i leasingu).

E-sprawozdania – więcej obowiązków przedsiębiorców

Paweł Muż Controlling i Rachunkowość Zarządcza 12/2018 nr 12/2018 z dnia 2018-12-01 Tekst otwarty
Od 1 października 2018 r. obowiązuje wymóg sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej przez wszystkie podmioty stosujące ustawę o rachunkowości. Elektronizacja sporządzania sprawozdań finansowych jest połączona jednocześnie z obowiązkami składania tych sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego nie tylko w formie elektronicznej, ale również według udostępnionej przez Ministerstwo Finansów struktury logicznej. Ten sam format i struktura logiczna sprawozdań są też wymagane w przypadku składania sprawozdań finansowych do organów skarbowych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe. Poniżej przedstawiamy obowiązki w tym zakresie.

Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy zapłacą niższe składki ZUS

Małgorzata Kozłowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 12/2018 nr 12/2018 z dnia 2018-12-01 Tekst otwarty
Począwszy od 1 stycznia 2019 r., przedsiębiorcy będą mogli opłacać niższe składki ZUS, które będą uzależnione od osiągniętych przychodów. Z nowych preferencji będą mogły skorzystać osoby prowadzące jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą (oraz osoby z nimi współpracujące), które spełnią określone warunki. Natomiast nie będą mogli z nich skorzystać np. wspólnicy spółek osobowych.

Na co można przeznaczyć kapitał zapasowy

Joanna Gawrońska Biuletyn Głównego Księgowego 10/2018 z 20.10.2018

Utworzony w jednostce gospodarczej kapitał zapasowy jest odzwierciedleniem dodatkowego własnego źródło finansowania składników aktywów. Co za tym idzie - poprzez przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy w jednost­ce pozostaje wypracowany przez nią zysk. W związku z tym nie następuje wypłata środków pieniężnych wspólnikom w formie dywidendy.

Zarząd sukcesyjny po śmierci przedsiębiorcy - nowe rozwiązania prawne

Aneta Szwęch Monitor Księgowego 11/2018 z 05.11.2018

Działalność prowadzona indywidualnie przez osoby fizyczne jest w Polsce najpopularniejszą formą aktywności gospodarczej. Budowane w ten sposób firmy nie rzadko prowadzą działalność gospodarczą na dużą skalę, co jest równoważne m.in. z dysponowaniem znacznym majątkiem rzeczowym i zatrudnianiem wielu pracowników. Dlatego śmierć przedsiębiorcy prowadzącego taką działalność powoduje poważne konsekwencje dla przedsiębiorstwa i zatrudnionych w nim osób. Ustawodawca podjął próbę uzdrowienia tej sytuacji ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. W artykule przedstawiamy uregulowane tą ustawą istotne kwestie związane z kontynuowaniem działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej po jej śmierci.

CiRZ_230_8.jpg

Wycena maszyn i urządzeń - case study

Dariusz Stronka Roksana Kołata Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2018 nr 11 z dnia 2018-11-01
Wycena maszyn i urządzeń – mimo że z pozoru jest łatwym zadaniem – może nastręczać licznych trudności. Szczególnie dotyczy to urządzeń wchodzących w skład tzw. megaukładów technicznych oraz nietypowych sprzętów wykonywanych na zamówienie, które stanowią przeważającą część w wielu zaawansowanych technologicznie firmach produkcyjnych. W niniejszym artykule przedstawiono dwie najczęściej wykorzystywane metody ich wyceny, a więc metodę odtworzeniową oraz dochodową.
CiRZ_230_35.jpg

Koszty w marketingu - koncepcje, ujęcia i praktyczne rozwiązania

Sylwia Sowa-Hawdziejuk Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2018 nr 11 z dnia 2018-11-01
Droga do kontroli efektów marketingowych wiedzie przez… koszty. To właśnie sposoby ich ujmowania leżą u podstaw badania efektywności prowadzonych działań. Z tego artykułu dowiesz się, jak je klasyfikować, gdzie ich szukać, na jakich przykładach bazować i co zrobić, aby już nigdy nie powiedzieć, że „połowa wydatków na marketing jest niepotrzebna. Tylko nie wiadomo która”1.
FiC_60_04.jpg

W świecie finansów, technologii i emocji. O nowej roli finansistów

Marcin Świderek Finanse i Controlling 60/2018 nr 60 z dnia 2018-11-01
W którą stronę idziemy? W co inwestujemy? Na jakie zmiany musimy się przygotować w pierwszej kolejności? W jakim stopniu stawiamy na automatyzację? Na jakie ryzyko nas stać? To pytania, które coraz częściej słyszą dyrektorzy finansowi (CFO), a także nierzadko główni księgowi czy nawet specjaliści z biur księgowych. Klient – nieważne czy wewnętrzny, jak to ma miejsce w przypadku korporacji i dużych przedsiębiorstw, czy też klient zewnętrzny, odnosząc się do biur księgowych – chce wiedzieć już nie tylko to, co było, znać wnioski z historycznej analizy danych finansowych, ale przede wszystkim, chce prognozować zmiany na przyszłość. Jakie ruchy podniosą konkurencyjność przedsiębiorstwa, poprawią wyniki, podniosą marżowość?
FiC_60_09.jpg

Gdzie ta gemba? "Ciągłe doskonalenie" w działaniach finansowych i nie tylko

dr Maciej Kanert Finanse i Controlling 60/2018 nr 60 z dnia 2018-11-01

Współczesne zarządzanie, zarówno w ujęciu naukowym, jak i w codziennej praktyce menedżerów całego świata, pełne jest słów wywodzących się z języka japońskiego. Wynika to z inspiracji japońskimi metodami zarządczymi, z których najpopularniejszą jest z pewnością System Produkcji Toyoty jako lean management podbijający kolejne branże i sektory gospodarki. Kaizen, kanban i muda usłyszeć można na co dzień równie dobrze od pracownika Toyoty pod Nagoją, co z ust brygadzisty z firmy produkcyjnej pod Bydgoszczą.

CiRZ_229_17.jpg

Dywidenda a skutki podatkowe

Ilona Smurlik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2018 nr 10 z dnia 2018-10-01
Prawo do dywidendy, czyli prawo do udziału w zysku rocznym spółki jest podstawowym prawem majątkowym wspólnika oraz prawem bezwzględnym. Zarówno umowa spółki, jak i zgromadzenie wspólników nie mają kompetencji, by pozbawić wspólników tego prawa na przyszłość. Zarazem z prawa do udziału w zysku nie wynika obowiązek rozporządzania przez spółkę zyskiem na rzecz wspólników. Jak wylicza się kwotę dywidendy i jakie są jej skutki podatkowe, o tym w dalszej części artykułu.

Filtruj artykuły wg.