Zarządzanie finansami

MC_62_s. 64.jpg

ZPRK/RPCA w centrum usług BPO. ORLEN Laboratorium SA

dr Tomasz M. Zieliński Dominik Budziak Finanse i Controlling 62/2019 nr 62/2019 z dnia 2019-02-07

Jak dotąd, rozwój koncepcji rachunków kosztów w dużej mierze był zorientowany na przedsiębiorstwa produkcyjne, gdzie celem rachunku kosztów jest kalkulacja kosztów wytworzenia produktów dla potrzeb ich bilansowej wyceny oraz ustalenia wyniku finansowego. Jednakże działalność firm usługowych jest w znacznym stopniu odmienna i wymaga zastosowania bardziej kompleksowego podejścia do kalkulacji kosztów i rentowności. ORLEN Laboratorium SA, jedna z usługowych spółek grupy kapitałowej PKN ORLEN, wdrożyła zaawansowany zasobowo-procesowy rachunek kosztów i z sukcesem z niego korzysta.

DiF_24_12.jpg

Finansowanie dłużne, czyli jak budować majątek młodej firmy

Jacek Kaliński Finanse i Controlling 62/2019 nr 62/2019 z dnia 2019-02-07

Przedsiębiorstwa w swojej działalności nie zawsze są w stanie polegać tylko na kapitale generowanym samodzielnie. Czasem własne źródła pieniądza są ograniczone i nawet sieć kontaktów (czyli tzw. 3F Friends, Family and Fools) nie jest w stanie wygenerować potrzebnej ilości kapitału. A co tu dużo mówić – firmy w początkowym etapie rozwoju są bardzo kapitałochłonne i wbrew pozorom potrzeba wszystkiego, a budowanie majątku start-upu trwa.

DiF_24_3.jpg

Odroczona sprzedaż biznesu sposobem na ograniczenie ryzyka właścicieli i maksymalizację ceny sprzedaży przedsiębiorstwa

Jan Gaj Finanse i Controlling 62/2019 nr 62/2019 z dnia 2019-02-07

Wiele firm rodzinnych założonych po 1989 r. jest wciąż zarządzanych przez pierwszych właścicieli, którzy pozostają zaangażowani operacyjnie w działalność przedsiębiorstw. Wielu z długoletnich właścicieli firm zastanawia się, jak długo powinni pozostać aktywni zawodowo. Niejednokrotnie też stają przed dylematem dotyczącym przekazania władzy w przedsiębiorstwie i zabezpieczenia własnego majątku oraz przyszłości firmy, z którą czują się związani emocjonalnie.

CiRZ_2_10.jpg

Analiza progów rentowności dla nowo powstającej piekarni – case study

Marek Rutkowski Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2019 nr 2/2019 z dnia 2019-02-01
Rozpoczynając produkcję jakiegoś wyrobu, rozsądny przedsiębiorca zastanawia się, ile będzie musiał sprzedać tych produktów, aby działalność zaczęła przynosić zyski, a przynajmniej, aby pokryć wszystkie koszty. Analiza progów rentowności podpowie mu, czy przedsięwzięcie jest opłacalne i czy ma szanse osiągnąć sukces. Podobne analizy przeprowadził przedsiębiorca z Nowego Sącza uruchamiający nową piekarnię. Jakie są progi rentowności planowanej przez niego działalności?
MC_DIF_61_08.jpg

Venture capital - szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw

Jacek Kaliński Finanse i Controlling 61/2019 nr 61/2019 z dnia 2019-01-01
Przedsiębiorstwa, które poszukują własnej drogi, często napotykają przeszkody w postaci braku kapitału na inwestycje. Małe i średnie firmy będące w fazie dynamicznego wzrostu mają bardzo duże potrzeby w zakresie płynności, a środki na nowe inwestycje są trudne do wygospodarowania. Często finansowanie przez kapitał obcy w formie kredytu bankowego lub obligacji jest niemożliwe ze względu na brak odpowiednich zabezpieczeń lub zdolności kredytowej.

Planowane uproszczenia w rachunkowości od 2019 r.

Paweł Muż Controlling i Rachunkowość Zarządcza 12/2018 nr 12/2018 z dnia 2018-12-01 Tekst otwarty
1 stycznia 2019 r. to data planowanego wejścia w życie wielu korzystnych zmian w ustawie o rachunkowości. Projekt przewiduje m.in rozszerzenie katalogu jednostek mikro i małych, jak również częściowe zbliżenie rachunkowości do przepisów podatkowych (np. w zakresie amortyzacji i leasingu).

E-sprawozdania – więcej obowiązków przedsiębiorców

Paweł Muż Controlling i Rachunkowość Zarządcza 12/2018 nr 12/2018 z dnia 2018-12-01 Tekst otwarty
Od 1 października 2018 r. obowiązuje wymóg sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej przez wszystkie podmioty stosujące ustawę o rachunkowości. Elektronizacja sporządzania sprawozdań finansowych jest połączona jednocześnie z obowiązkami składania tych sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego nie tylko w formie elektronicznej, ale również według udostępnionej przez Ministerstwo Finansów struktury logicznej. Ten sam format i struktura logiczna sprawozdań są też wymagane w przypadku składania sprawozdań finansowych do organów skarbowych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe. Poniżej przedstawiamy obowiązki w tym zakresie.

Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy zapłacą niższe składki ZUS

Małgorzata Kozłowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 12/2018 nr 12/2018 z dnia 2018-12-01 Tekst otwarty
Począwszy od 1 stycznia 2019 r., przedsiębiorcy będą mogli opłacać niższe składki ZUS, które będą uzależnione od osiągniętych przychodów. Z nowych preferencji będą mogły skorzystać osoby prowadzące jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą (oraz osoby z nimi współpracujące), które spełnią określone warunki. Natomiast nie będą mogli z nich skorzystać np. wspólnicy spółek osobowych.

Na co można przeznaczyć kapitał zapasowy

Joanna Gawrońska Biuletyn Głównego Księgowego 10/2018 z 20.10.2018

Utworzony w jednostce gospodarczej kapitał zapasowy jest odzwierciedleniem dodatkowego własnego źródło finansowania składników aktywów. Co za tym idzie - poprzez przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy w jednost­ce pozostaje wypracowany przez nią zysk. W związku z tym nie następuje wypłata środków pieniężnych wspólnikom w formie dywidendy.

Filtruj artykuły wg.