Zarządzanie finansami

MC_63_35.jpg

Ceny transferowe 2019 - dla kogo szansa, dla kogo wyzwanie?

Paweł Wolany Finanse i Controlling 63/2019 nr 63/2019 z dnia 2019-05-01

Nowe przepisy o cenach transferowych, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., wprowadzają pewne ułatwienia w zakresie obowiązków dokumentacyjnych, ale równocześnie zwiększają zakres odpowiedzialności członków zarządów podmiotów
powiązanych z tytułu cen transferowych.

DiF_25_13.jpg

Przedsiębiorstwo a rynek kapitałowy – wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu finansami

Bartosz Banduła Finanse i Controlling 63/2019 nr 63/2019 z dnia 2019-05-01

Celem współczesnego przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku (koncepcja ekonomiczna) oraz maksymalizacja jego wartości (koncepcja Value Based Management). Oba te cele są komplementarne i wymagają od zarządzających nie tylko intuicji biznesowej, ale także wiedzy na temat narzędzi sprawnego zarządzania finansami oraz minimalizacji ryzyka. Rynek kapitałowy ze swoimi narzędziami może sprzyjać obu tym celom. Wykorzystanie instrumentów pochodnych jest jednym z głównych obszarów minimalizacji ryzyka, ale fakt ten może nieść ze sobą niekorzystne konsekwencje.

DiF_25_8.jpg

Okiełznać potwora, czyli od wypracowania koncepcji po implementację projektu oszczędnościowego

Katarzyna Mielec Finanse i Controlling 63/2019 nr 63/2019 z dnia 2019-05-01

Projekty optymalizacji kosztowych nie należą do zagadnień łatwych, często traktowane są przez menedżerów jako zło konieczne. Trudności sprawia opracowanie podejścia do nich, a jeszcze większym wyzwaniem staje się proces wdrożenia. Rynek wskazuje jednak, że będzie to gorący temat, z którym należy się oswoić, gdyż firmy, z różnych względów, chcą go u siebie implementować.

DiF_25_3.jpg

Od koncepcji do realizacji. Wzornictwo przemysłowe jako wiodący obszar w sektorze kreatywnym

Laura Kloch Finanse i Controlling 63/2019 nr 63/2019 z dnia 2019-05-01

Rok 2019 rozpoczęliśmy od samych pozytywnych wieści. Polska zdobyła tytuł lidera w zakresie wykorzystania funduszy europejskich w obecnej perspektywie finansowej (2014–2020), jest również największym beneficjentem środków wspólnotowych. Dobra passa funduszy europejskich w Polsce została potwierdzona przez Komisję Europejską, która wydała już 80 pozytywnych decyzji na realizację największych projektów energetycznych, infrastrukturalnych czy środowiskowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, natomiast kolejne 29 projektów zostało przekazane do akceptacji przez Komisję Europejską.

Odszkodowania za szkody w środkach trwałych - nowe zwolnienie od podatku dochodowego i ewidencja

Paweł Muż Tomasz Krywan Monitor Księgowego 3/2019 z 05.03.2019
Z początkiem 2019 r. do ustaw o podatku dochodowym dodane zostało nowe zwolnienie od podatku dochodowego. Zwolnienie obejmuje niektóre odszkodowania za szkody w środkach trwałych. Wprowadzenie omawianego zwolnienia miało wpłynąć na poprawę płynności finansowej poszkodowanego podatnika. Dodatkowo, jak stwierdzono w uzasadnieniu do ustawy, wprowadzone zwolnienie ma ułatwić sfinansowanie wydatków mających na celu przywrócenie uszkodzonego środka trwałego do stanu jego używalności bądź wydatków na zakup środka trwałego, który mógłby zastąpić uszkodzony (zniszczony) środek trwały.
DiF_24_12.jpg

Finansowanie dłużne, czyli jak budować majątek młodej firmy

Jacek Kaliński Finanse i Controlling 62/2019 nr 62 z dnia 2019-02-07

Przedsiębiorstwa w swojej działalności nie zawsze są w stanie polegać tylko na kapitale generowanym samodzielnie. Czasem własne źródła pieniądza są ograniczone i nawet sieć kontaktów (czyli tzw. 3F Friends, Family and Fools) nie jest w stanie wygenerować potrzebnej ilości kapitału. A co tu dużo mówić – firmy w początkowym etapie rozwoju są bardzo kapitałochłonne i wbrew pozorom potrzeba wszystkiego, a budowanie majątku start-upu trwa.

DiF_24_3.jpg

Odroczona sprzedaż biznesu sposobem na ograniczenie ryzyka właścicieli i maksymalizację ceny sprzedaży przedsiębiorstwa

Jan Gaj Finanse i Controlling 62/2019 nr 62 z dnia 2019-02-07

Wiele firm rodzinnych założonych po 1989 r. jest wciąż zarządzanych przez pierwszych właścicieli, którzy pozostają zaangażowani operacyjnie w działalność przedsiębiorstw. Wielu z długoletnich właścicieli firm zastanawia się, jak długo powinni pozostać aktywni zawodowo. Niejednokrotnie też stają przed dylematem dotyczącym przekazania władzy w przedsiębiorstwie i zabezpieczenia własnego majątku oraz przyszłości firmy, z którą czują się związani emocjonalnie.

Filtruj artykuły wg.