Zarządzanie finansami

CIRZ_224_19.jpg

Sprzedaż oparta na danych

Grzegorz Kubera Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2018 nr 5/2018 z dnia 2018-04-16

Dzięki Big Data działania sprzedażowe i marketingowe coraz częściej przestają być „sztuką”, a stają się „nauką”. Specjaliści, chcąc pozyskiwać klientów i poprawiać wyniki sprzedaży, polegają na danych, aby testować, mierzyć i poprawiać swoje strategie. W jaki sposób działania związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i analizowaniem danych pomagają w biznesie?

Lean management na przykładzie procesu księgowego

Dariusz Stronka Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2018 nr 5/2018 z dnia 2018-04-16

W przedsiębiorstwach oraz innych organizacjach coraz częściej można spotkać się z ideą lean management oraz jej pochodnymi typu lean manufacturing czy lean office. Aby jednak rozważać koncepcję lean, należy najpierw wyjaśnić, na czym ona właściwie polega. W najogólniejszym ujęciu idea lean w przedsiębiorstwie sprowadza się do dostarczania klientom oczekiwanej wartości w najprostszy możliwy sposób. W tym celu należy ograniczać wykorzystywane zasoby oraz dążyć do jak najlepszego ich wykorzystania, a więc unikać marnotrawstwa, co jest naczelnym postulatem koncepcji szczupłej organizacji.

Rentowność a płynność finansowa – analiza kondycji przedsiębiorstwa

dr Bartosz Banduła Finanse i Controlling 57/2018 nr 57/2018 z dnia 2018-05-01

Rentowność i płynność finansowa to dwa filary analizy finansowej. Bardzo często utożsamiane są (na pewnym poziomie uogólnienia) z jakością kondycji finansowej przedsiębiorstw. Warto jednak głębiej zastanowić się nad istotą tych dwóch zagadnień, aby zrozumieć zależności, jakie między nimi występują.

Wycena wartości marki na przykładzie przedsiębiorstwa z branży usługowej

Roksana Kołata dr Dariusz Stronka Finanse i Controlling 57/2018 nr 57/2018 z dnia 2018-05-01

W panujących obecnie warunkach globalizacji i szybkiego przepływu informacji naśladownictwo nowych produktów i usług przez konkurentów następuje niezwykle intensywnie. To sprawia, że na rynku funkcjonuje duża liczba produktów o zbliżonych cechach, jakości oraz przeznaczeniu. Wobec tego marka często jest głównym elementem odróżniającym ofertę danego przedsiębiorstwa od konkurentów, co stanowi o jej szczególnym znaczeniu we współczesnym świecie.

MC_57_36.jpg

Najlepsze sposoby optymalizacji cyklu rotacji należności w spółce

Monika Błaszkowska Finanse i Controlling 57/2018 nr 57/2018 z dnia 2018-05-01

Jednym ze sposobów weryfikowania stanu płynności finansowej firmy jest systematyczna kontrola cyklu rotacji należności. Czy można wpływać na ten cykl i go optymalizować? Jakie narzędzia można wykorzystać do tego celu i czy dla każdej spółki są one w równym stopniu dostępne? W artykule czytelnicy znajdą odpowiedzi na te pytania wraz z praktycznymi zaleceniami najlepszych sposobów minimalizowania wskaźnika rotacji należności oraz ze wskazówkami, w jakich sytuacjach wpływanie na obniżenie tego wskaźnika za wszelką cenę nie jest korzystne.

CIRZ_223_25.jpg

Wąskie gardła w procesie przygotowywania sprawozdań finansowych

Monika Karniewska-Mazur Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2018 nr 4/2018 z dnia 2018-04-01

Jak zaplanować proces sprawozdawczy, aby wyeliminować jak najwięcej ryzyk i nieprawidłowości, które mogą wystąpić? Jak uchronić się przed podawaniem niekompletnych, nierzetelnych informacji? Jakie niebezpieczeństwa kryją się w procesie konsolidacji sprawozdań? I wreszcie – jakie powinno być podejście kierownictwa do procesu sprawozdawczego, aby zniwelować wąskie gardła?

System informacji zarządczej przedsiębiorstwa - moda czy konieczność?

Beata Sadowska Finanse i Controlling 56/2018 nr 56/2018 z dnia 2018-03-01

Informacja w przedsiębiorstwie stanowi podstawę podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach zarządzania. Informacje kształtują świadomość o zjawiskach zachodzących w samej organizacji oraz jej otoczeniu. Informacje, rozumiane jako zinterpretowane dane, traktowane są współcześnie jako czwarty czynnik produkcji (oprócz ziemi, kapitału i pracy), dlatego to warto zastanowić się nad rolą systemu informacji zarządczej w przedsiębiorstwie.

Raportowanie statutowe i zarządcze w międzynarodowych grupach kapitałowych

Wojciech Próchnicki Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2018 nr 1/2018 z dnia 2018-01-01

Menedżerowie finansowi (dyrektorzy) odpowiedzialni za raportowanie w międzynarodowych grupach kapitałowych bardzo często napotykają problemy w obszarze składania raportów. Na czym polega raportowanie statutowe i zarządcze do grupy i do osób zarządzających jednostką w danym kraju? W materiale przedstawimy koncepcję organizacji raportowania z punktu widzenia centrali grupy kapitałowej umożliwiającą raportowanie statutowe i zarządcze oraz konsolidację wyników całej grupy.

Ubezpieczenie utraty zysku - istotne rozszerzenie zakresu ubezpieczeń majątkowych i skuteczna ochrona przed stratami finansowymi

Mateusz Komander Finanse i Controlling 55/2018 nr 55/2018 z dnia 2018-01-01

Menedżerom wielu spółek sporo rzeczy spędza sen z powiek. Katastrofalne w skutkach mogą okazać się zarówno kryzys finansowy, jak i niewypłacalność kontrahentów, ciągły oddech na plecach ze strony konkurencji czekającej na nasze potknięcie czy utratę możliwości produkcyjnej. W większości przypadków, dzięki właściwemu zarządzaniu ryzykiem, możliwe jest ograniczenie skutków tych zdarzeń.

Filtruj artykuły wg.