Porady ekspertów

DIF_04.jpg

Emisja dłużnych papierów wartościowych – kiedy, po co i jak?

Maciej Kobza Magazyn Controlling 53/2017 nr 53/2017 z dnia 2017-08-08

Rzetelne kierowanie przedsiębiorstwem musi obejmować zarządzanie długookresowe. Mając na względzie, że dla każdej firmy jednym z kluczowych czynników wzrostu powinna być maksymalizacja wypracowywanych zysków, zarówno poprzez zwiększanie konkurencyjności, jak i podnoszenie efektywności działania, osoby zarządzające danym podmiotem muszą nieustannie podejmować odpowiednie czynności w tych aspektach w krótkim oraz długim horyzoncie czasowym.

DIF_15.jpg

Obligacje - mocny konkurent lokaty

Bartosz Turek Magazyn Controlling 53/2017 nr 53/2017 z dnia 2017-08-08

O połowę więcej zarobiłby inwestor, który od 2005 r. zamiast na lokatach bankowych przekazywałby swoje pieniądze na zakup skarbowych papierów dłużnych. Mimo wyższych odsetek obligacje nadal nie cieszą się tak wysokim zainteresowaniem inwestorów jak bankowe depozyty.

CiRZ_215_19.jpg

Budżet start-upu - jak opracować plan finansowy, unikając błędów?

Monika Błaszkowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2017 nr 8/2017 z dnia 2017-08-01

Dla inwestorów poszukujących ciekawych przedsięwzięć z potencjałem rozwojowym liczy się głównie pomysł, dzięki któremu start-up ma szansę szybko wypłynąć na rynku i stać się dochodowym biznesem w przyszłości. Uwagę inwestorów przyciągają zatem idee innowacyjne, niebanalne i wyróżniające się spośród tysięcy projektów ubiegających się o finansowanie. Nawet najlepszy pomysł, który nie jest poparty rzetelnym biznesplanem oraz realnym budżetem, ma jednak niewielkie szanse na pozyskanie finansowania od anioła biznesu. Dlatego tak ważne jest, aby w początkowej fazie działalności poświęcić czas na przygotowanie dobrego planu finansowego, który przekona inwestora do współpracy.

cirz_8_inf zarz.jpeg

Źródła informacji zarządczej w zakupach

Katarzyna Cichoń Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2017 nr 8/2017 z dnia 2017-08-01

Niekompletność, nieczytelność i rozproszenie danych – takie wyzwania charakteryzują często informacje w obszarze zakupów. Nawet w dojrzałych organizacjach zakupowych rozmowa nt. zarządzania bazą dostawców zewnętrznych, wartością wydatków w kategoriach zakupowych czy poziomem realizacji umów przysparza trudności i wymaga długotrwałych przygotowań. Możliwym rozwiązaniem zwiększającym przejrzystość informacji zarządczej w zakupach jest wykorzystanie narzędzi Business Intelligence, czyli platform analityki i wizualizacji danych w zdefiniowanych na potrzeby spółki przekrojach. Efektywne wykorzystanie takiego rozwiązania wymaga jednak odpowiedniego przygotowania.

CiRZ_215_39.jpg

Umowa ustna - problematyka prawna

Ilona Smurlik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2017 nr 8/2017 z dnia 2017-08-01

Polski ustawodawca regulacją zawartą w art. 353 Kodeksu cywilnego1 pozwala stronom na ułożenie stosunku prawnego według swego uznania. Ważne, by treść stosunku prawnego bądź jego cel nie były sprzeczne ustawie ani zasadom współżycia społecznego, a także właściwości stosunku. Z racji tego nie zawsze umowa między przedsiębiorcami będzie miała formę obszernego dokumentu. Istnieje możliwość zawierania umów w formie ustnej, które także mają moc prawną i są obowiązujące, jednak trzeba być bardzo ostrożnym przy zawieraniu tego typu umów.

diagnosis.jpg

Okresowa diagnoza systemu wynagrodzeń

Monika Drzewiecka Szef Sprzedaży 24/2016 nr 24/2016 z dnia 2016-01-01

Celem systemu prowizyjnego jest zbudowanie zmotywowanego, efektywnego zespołu sprzedaży. Projektowanie i wdrażanie takiego systemu jest zatem kluczowe, ale także bardzo trudne, ponieważ nigdy nie będzie on idealny. Aby zminimalizować jego minusy i zapewnić kształtowanie pożądanych zachowań handlowców, wymaga regularnej diagnozy.

Filtruj artykuły wg.