CiRZ_215_02.jpg

Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2017 nr 8/2017 z dnia 2017-08-01 Tekst otwarty

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się raport z konsultacji publicznych dotyczący projektu rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatków CIT oraz PIT. Wstępny projekt wzbudził wśród podatników i ekspertów sporo kontrowersji – zwłaszcza w zakresie bardzo szczegółowych i niezwykle rygorystycznych kryteriów informacyjnych dotyczących m.in. analiz porównawczych. Stanowisko resortu finansów daje jednak nadzieję na zmianę na lepsze najbardziej problematycznych zapisów nowego rozporządzenia.

CiRZ_215_03.jpg

Polskie firmy żyją na kredyt

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2017 nr 8/2017 z dnia 2017-08-01 Tekst otwarty

Prawie połowa średnich i ponad jedna trzecia mikro- i małych przedsiębiorstw korzysta z kredytów bankowych – wynika z badania, przedstawionego na poniedziałkowej konferencji Związku Banków Polskich.

CiRZ_215_04.jpg

Będą nowe ostrzeżenia przed agresywną optymalizacją podatkową

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2017 nr 8/2017 z dnia 2017-08-01 Tekst otwarty

Ministerstwo Finansów będzie kontynuowało ostrzeżenia przed agresywną optymalizacją podatkową. Wkrótce może wydać komunikat dotyczący zagranicznych firm z polskiego rynku nieruchomościowego – zapowiedział Maciej Żukowski, dyrektor departamentu podatków dochodowych w ministerstwie.

Ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności

Sławomir Biliński Marek Smakuszewski Monitor Księgowego nr 12/2017 nr 12/2017 z dnia 2017-06-20

Wierzyciele nie posiadają często informacji niezbędnych do pełnej i wiarygodnej oceny wypłacalności dłużnika, w tym także potencjalnego. Dla oceny możliwości płatniczych potencjalnego lub aktualnego kontrahenta brakowało informacji o jego zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Wierzycielom trudno było dochodzić swoich roszczeń w postępowaniach grupowych i uproszczonych. Z kolei przedsiębiorcy nie mogli bronić się przed często nieuzasadnionym zgłaszaniem ich jako dłużników do Biur Informacji Gospodarczych. Wymienione problemy ma rozwiązać ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (dalej: ustawa). W opracowaniu przedstawiamy, jakie nowe rozwiązania zostały nią wprowadzone.

Zmiany w kredytach hipotecznych - korzyści dla konsumentów i nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Sławomir Biliński Monitor Księgowego 11 / 2017 nr 11/2017 z dnia 2017-06-05 Tekst otwarty

Od 22 lipca 2017 r. zmienią się zasady udzielania kredytów hipotecznych, a instytucje pożyczkowe będą musiały być zarejestrowane. Nowa ustawa o kredycie hipotecznym (dalej: ustawa) pozwala na wzięcie kredytu hipotecznego jedynie w walucie, w której klient (konsument) uzyskuje większość dochodów. Ważną zmianą jest także zakaz uzależnienia sprzedaży wiązanej od zakupu innego produktu finansowego i nakaz rejestracji instytucji pożyczkowych. Z wprowadzonymi ustawą zmianami powinni zapoznać się nie tylko udzielający kredytów hipotecznych i ich klienci, ale także instytucje pożyczkowe, pośrednicy i agenci. W publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany na rynku kredytów hipotecznych i konsumenckich, na które powinni zwrócić uwagę zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci.

OSTATNIO W SERWISIE

Magazyn Controlling 53/2017

FiC_53_85.jpg

Błędy krytyczne w raportowaniu

Daniel Dzikowski Magazyn Controlling 53/2017 nr 53/2017 z dnia 2017-08-08

Raportowanie jest dziś nieodłącznym elementem niemal każdej firmy. Dostęp do informacji już dawno przestał być przywilejem wyłącznie dużych organizacji. Średnie, małe, a nawet mikrofirmy z coraz większą świadomością sięgają po dostępne na rynku systemy do raportowania lub budują je we własnym zakresie.

DIF_04.jpg

Emisja dłużnych papierów wartościowych – kiedy, po co i jak?

Maciej Kobza Magazyn Controlling 53/2017 nr 53/2017 z dnia 2017-08-08

Rzetelne kierowanie przedsiębiorstwem musi obejmować zarządzanie długookresowe. Mając na względzie, że dla każdej firmy jednym z kluczowych czynników wzrostu powinna być maksymalizacja wypracowywanych zysków, zarówno poprzez zwiększanie konkurencyjności, jak i podnoszenie efektywności działania, osoby zarządzające danym podmiotem muszą nieustannie podejmować odpowiednie czynności w tych aspektach w krótkim oraz długim horyzoncie czasowym.

DIF_15.jpg

Obligacje - mocny konkurent lokaty

Bartosz Turek Magazyn Controlling 53/2017 nr 53/2017 z dnia 2017-08-08

O połowę więcej zarobiłby inwestor, który od 2005 r. zamiast na lokatach bankowych przekazywałby swoje pieniądze na zakup skarbowych papierów dłużnych. Mimo wyższych odsetek obligacje nadal nie cieszą się tak wysokim zainteresowaniem inwestorów jak bankowe depozyty.

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2017

cirz_8_proces budz.jpeg

Proces budżetowania w firmie produkcyjnej

Anna Zielińska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2017 nr 8/2017 z dnia 2017-08-01

Budżetowanie jest jednym z elementów prac przygotowawczo-rozwojowych. To proces planowania finansowego, na który składa się: budżetowanie kosztów przedsięwzięć, programowanie zmian, prognozowanie efektów, kontrola oraz analiza porównawczą. Budżetowanie jest zespołem działań, który pozwala w najbardziej efektywny sposób wykorzystać środki finansowe, będące w dyspozycji firmy. Umożliwia także podejmowanie właściwych decyzji produkcyjnych i finansowych.

cirz_8_budz koszt transp.jpg

Budżetowanie kosztów transportowych w przedsiębiorstwie

Beata Sadowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2017 nr 8/2017 z dnia 2017-08-01

Działania i procesy, które zachodzą w organizacjach, towarzyszą podejmowaniu decyzji menedżerskich i obejmują różne elementy wspierające operacyjną działalność przedsiębiorstw, takie jak: produkcję, zaopatrzenie w materiały, gospodarkę finansową, zakupy, marketing i transport. Działania i procesy logistyczne generują koszty prowadzonej działalności gospodarczej, takie jak koszty transportu ponoszone przez jednostkę na przewóz osób lub ładunków (surowców, materiałów lub towarów). Koszty transportu są wielkością ekonomiczną o dużej dynamice zmian krótkookresowych.

CiRZ_215_15.jpg

Mistrzowie budżetowania wspomagają się procesowym ERP

Renata Łukasik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2017 nr 8/2017 z dnia 2017-08-01

Budżetowanie to jeden z kluczowych elementów zarządzania firmą. Choć zazwyczaj za ostateczny kształt budżetu odpowiada jedna osoba, to wpływ na prawidłowość danych i tempo ich zbierania wywiera wiele osób z różnych poziomów organizacji i działów. Mistrzowie budżetowania to rozumieją i dlatego chętnie korzystają z procesowych systemów ERP, które ułatwiają i organizują ten proces, minimalizując przy tym ryzyko błędów.

CiRZ_215_19.jpg

Budżet start-upu - jak opracować plan finansowy, unikając błędów?

Monika Błaszkowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2017 nr 8/2017 z dnia 2017-08-01

Dla inwestorów poszukujących ciekawych przedsięwzięć z potencjałem rozwojowym liczy się głównie pomysł, dzięki któremu start-up ma szansę szybko wypłynąć na rynku i stać się dochodowym biznesem w przyszłości. Uwagę inwestorów przyciągają zatem idee innowacyjne, niebanalne i wyróżniające się spośród tysięcy projektów ubiegających się o finansowanie. Nawet najlepszy pomysł, który nie jest poparty rzetelnym biznesplanem oraz realnym budżetem, ma jednak niewielkie szanse na pozyskanie finansowania od anioła biznesu. Dlatego tak ważne jest, aby w początkowej fazie działalności poświęcić czas na przygotowanie dobrego planu finansowego, który przekona inwestora do współpracy.

CiRZ_215_06.jpg

Proces budżetowania - budowa master budget

Wojciech Próchnicki Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2017 nr 8/2017 z dnia 2017-08-01

Budżetowanie jest metodą wewnętrznego oddolnego planowania w przedsiębiorstwie, podporządkowanego realizacji strategicznych celów i efektywnemu wykorzystaniu zasobów1. Jest to proces przygotowania i opracowania serii wspólnych budżetów oraz łączenia ich w jeden budżet główny przedsiębiorstwa.

Filtruj artykuły wg.