Aktualności

plakat-final.jpg

Wyniki I etapu konkursu Księgowi Przyszłości

Finanse i Controlling 57/2018 nr 57/2018 z dnia 2018-05-01 Tekst otwarty

Zakończył się test kwalifikacyjny do III edycji konkursu Księgowi Przyszłości. Do konkursu zapisało się 606 drużyn, z czego 516 przystąpiło do I etapu konkursu w terminie. 491 drużyn pomyślnie przeszło test wstępny i zakwalifikowało się do II etapu konkursu.

CIRZ_224_02.jpg

Jak ustalać progi dokumentacyjne - interpretacja ogólna MF

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2018 nr 5/2018 z dnia 2018-04-16 Tekst otwarty

Minister Finansów określił, jak ma postąpić podatnik, który zawarł transakcję jednego rodzaju z kilkoma podmiotami powiązanymi. Podatnik w celu ustalenia, czy transakcja ta podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu, jest zobowiązany odnieść łączną wartość takiej transakcji jednego rodzaju realizowaną ze wszystkimi podmiotami powiązanymi, do progu dokumentacyjnego. Takie stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych. Przedstawiamy najbardziej istotne fragmenty tej interpretacji.

CIRZ_223_04.jpg

Samochody elektryczne z wyższą amortyzacją

Ewa Sławińska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2018 nr 4/2018 z dnia 2018-04-01 Tekst otwarty

22 lutego 2018 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono zmiany przewidujące pewne preferencje podatkowe w przypadku amortyzacji samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

CIRZ_223_03.jpg

Składanie sprawozdań finansowych za 2017 r. do KRS już tylko elektronicznie

Paweł Muż Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2018 nr 4/2018 z dnia 2018-04-01 Tekst otwarty

Do tej pory większość sprawozdań finansowych składana była do KRS w formie papierowej. Od 15 marca 2018 r. jednostki sporządzające sprawozdania finansowe (a więc już za 2017 r.) mają obowiązek składać je wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie internetowej przez Ministra Sprawiedliwości. Do 30 września 2018 r. wystarczy jednak, że będzie to skan sprawozdania finansowego opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

CIRZ_223_02.jpg

Czarna lista podatników VAT już działa – komunikat MF

Katarzyna Wojciechowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2018 nr 4/2018 z dnia 2018-04-01 Tekst otwarty

MF udostępniło wykazy podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, czyli tzw. czarną listę podatników VAT. Możliwość wyszukania informacji na temat takich podmiotów ma pomóc podatnikom w weryfikacji rzetelności aktualnych i potencjalnych kontrahentów. Dostęp do tych informacji ma również zminimalizować ryzyko nieświadomego udziału w karuzelach VAT.

CIRZ_222_03.jpg

Rejestr podatników VAT 2018 – jak sprawdzić kontrahenta

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 3/2018 nr 3/2018 z dnia 2018-03-01

Ministerstwo Finansów udostępniło na swojej stronie internetowej wyszukiwarkę podatników VAT, a także podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych do rejestru jako podatników VAT. Jest to element tzw. ustawy STIR, która ma pomóc w zwalczaniu wyłudzeń VAT i oszustw podatkowych.

CIRZ_222_02.jpg

Firmowy samochód używany prywatnie przez wspólnika spółki osobowej – rozliczenie PIT

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 3/2018 nr 3/2018 z dnia 2018-03-01

Wspólnicy spółek osobowych, którzy wykorzystują samochody będące własnością spółki do celów prywatnych, uzyskują w ten sposób nieodpłatne świadczenie, skutkujące powstaniem po stronie wspólnika przychodu. W sytuacji gdy wspólnik nie jest jednocześnie pracownikiem spółki, powstały przychód należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł.

Płaca minimalna w 2018 r. i jej wpływ na inne świadczenia

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2018 nr 2/2018 z dnia 2018-02-01 Tekst otwarty

W 2018 r. płaca minimalna wyniesie 2100 zł brutto – „na rękę” to około 1530 zł. Podwyżka płacy minimalnej ma wpływ na wysokość świadczeń pracowniczych, które są wyliczane na podstawie najniższego wynagrodzenia. Są to m.in. zasiłek chorobowy oraz odprawa z tytułu zwolnień grupowych.

CiRZ_221_02.jpg

CIT 2018 – jakie zmiany wchodzą w życie

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2018 nr 2/2018 z dnia 2018-02-01 Tekst otwarty

W 2018 r. przedsiębiorców płacących podatek dochodowy od osób prawnych czekają największe w ostatnich latach zmiany w CIT. Zdecydowana większość z nich ma jeden cel – zamknąć możliwe kierunki optymalizacji podatkowych – mówi PAP menedżer i doradca podatkowy w Crido Taxand Monika Lewandowska.

Filtruj artykuły wg.