Analiza na wielką skalę

Controlling wciąż jest często mylony z kontrolą pracowników. Tymczasem to pojęcie czysto ekonomiczne, bezpośrednio związane z zarządzaniem. Zadaniem controllingu jest wspomaganie niezbędnymi informacjami procesów zarządzania w każdym możliwym obszarze biznesu. To, jakie dane i w jaki sposób wykorzystuje ten obszar, zależy od zapotrzebowania informacyjnego, związanego z wieloma czynnikami, takimi jak: wielkość i specyfika prowadzonego biznesu, stabilność otoczenia gospodarczego w szerokim znaczeniu czy zaawansowanie technologiczne firmy.

MC_64_25.jpg

Informacja controllingowa wspomaga nie tylko bieżące procesy decyzyjne i funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ale też w nieoceniony sposób może wspierać procesy zmian, związane z adaptacją firmy do warunków rynkowych, z jej rozwojem i wewnętrznymi procesami optymalizacyjnymi. Ze względu na tak szerokie możliwości controllingu niezwykle ważna jest świadomość biznesowa managementu: umiejętność specyfikacji czynników determinujących sukcesy w poszczególnych obszarach (czyli przekonanie o tym, co chcemy obserwować), wypracowanie metodologii obserwacji (czyli opracowanie modelu biznesowego i sposobu mierzenia efektów), nastawienie na ciągłą obserwację odchyleń tych mierników (czyli wdrożenie modelu raportowania) i umiejętność wyciągania wniosków i podejmowania decyzji na podstawie pozyskanych informacji.

W warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku i wysokiej konkurencji czas pozyskania interesującej nas informacji controllingowej, jej przetworzenia i podjęcia na jej podstawie właściwych decyzji biznesowych umożliwia skuteczne funkcjonowanie i uzyskanie przewagi rynkowej. Z tego względu warto sięgać po rozwinięte technologie informatyczne związane z przetwarzaniem danych, bo to właśnie one dają obecnie niezwykle szerokie możliwości informacyjne.

Dobre rozwiązanie to dopasowane rozwiązanie

Zarówno proces, jak i wolumen gromadzonych przez controlling informacji powinny być bardzo dobrze przemyślane. Decyzje o tym, jakie dane są niezbędne dla dobrego działania przedsiębiorstwa, podejmuje management, który określa zakres, rodzaj i przekrój informacji. Ważnym do ustalenia kryterium jest także termin, w jakim dane mają być dostępne do wglądu. Po ustaleniu wszystkich wyznaczników zakresy ustalane są w taki sposób, by zebrane dane były użyteczne. Nie ma uniwersalnego zestawu danych, wystarczającego dla zaspokojenia potrzeb informacyjnych każdego przedsiębiorstwa. Oczywiście, istnieją podstawowe mierniki, które są obiektem zainteresowania każdego przedsiębiorcy, jak na przykład zysk, wskaźniki płynności finansowej czy wskaźnik rentowności kapitału własnego, ale zazwyczaj pakiet danych wspomagających prowadzenie biznesu jest dużo szerszy i dostosowany do konkretnego podmiotu.

W controllingu bowiem nie chodzi o to, żeby robić tabelki, zestawiać liczby czy sporządzać raporty. Chodzi o osiągnięcie celów, czyli o sprawienie, by te tabelki, zestawienia i raporty były przydatne w procesach zarządzania i podejmowania decyzji. Informacje ku temu potrzebne muszą być precyzyjne i aktualne. Dane powinno przedstawiać się w klarowny, logiczny sposób, który będzie zrozumiały dla osoby ich potrzebującej. Specjaliści controllingu muszą mieć świadomość, że z efektów ich pracy czerpią nie tylko inni specjaliści controllingu, ale przede wszystkim ludzie zarządzający bardzo różnymi obszarami biznesu. Dlatego informacje przez nich udostępniane nie mogą mieć zbyt hermetycznej formy. Mają być czytelne i przystępne. Tylko wtedy można z nich efektywnie skorzystać, a controlling może wypełnić swoje zadanie – pomóc kierować firmą na każdym szczeblu zarządzania i w każdym obszarze, nie tylko w zakresie produkcji czy sprzedaży, ale również w obszarach back office (na przykład w administracji).

SAP – siłacz wśród systemów

Controlling nie jest nowym pojęciem ani nową dziedziną, ale ostatnimi czasy poszerzył się jego zakres. Obecnie informacji pozyskiwanych w ramach controllingu jest coraz więcej. Tak ogromne ilości danych potrzebują odpowiednio dopasowanego i wystarczająco mocnego systemu, który udźwignie ten ciężar i pozwoli na ich przetworzenie. Z pomocą w tym zakresie przychodzi SAP, który jest wyspecjalizowanym systemem zintegrowanym, opierającym się na tak zwanych wielowymiarowych kostkach danych, czyli – inaczej mówiąc – na ogromnych bazach, mających wiele przekrojów informacyjnych.

 

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 69% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 83 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 83 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 83 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 83 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM