Jak prawidłowo ustalić poziom kapitału obrotowego?

Dla każdego przedsiębiorstwa funkcjonującego na rynku najważniejszym celem w horyzoncie krótkoterminowym staje się utrzymanie płynności płatniczej. Zdolność do terminowego regulowania bieżących zobowiązań w dużym stopniu jest zdeterminowana wielkością i strukturą kapitału obrotowego. W tym artykule powiemy, jak prawidłowo ustalić zapotrzebowanie na kapitał obrotowy oraz poruszymy zagadnienia związane z regulowaniem cyklu konwersji gotówki.

CIZRZ_7_8_43.jpg

Co musisz wiedzieć na temat kapitału obrotowego

Można spotkać się z dwoma pojęciami kapitału obrotowego:

kapitałem obrotowym brutto,

kapitałem obrotowym netto (KON).

Łączna wartość składników majątku obrotowego firmy wykazana w aktywach jej bilansu nosi nazwę kapitału obrotowego brutto. Innymi słowy, kapitał obrotowy brutto odpowiada mniej więcej aktywom obrotowym. Do jego składników można zaliczyć: zapasy, należności krótkoterminowe i inwestycje krótkoterminowe. Niektórzy twierdzą, że rozliczenia międzyokresowe w aktywach nie stanowią składnika kapitału obrotowego brutto. Wydaje się to jednak błędem. Wprawdzie rozliczenia międzyokresowe (krótko- i długoterminowe), podobnie zresztą jak długoterminowe należności, stanowią zgodnie z ustawą o rachunkowości element aktywów trwałych, ale z punktu widzenia zarządzania mają raczej charakter obrotowy.

Jeśli nawet przyjmie się jako kryterium podział według ustawy o rachunkowości, prowadzący do nieuwzględniania rozliczeń międzyokresowych w wielkości kapitału obrotowego brutto, nie wywoła to wielkiej rozbieżności, gdyż wielkość krótkoterminowych rozliczeń zazwyczaj jest niewielka.

Kapitałem obrotowym netto (inaczej kapitałem pracującym – Working Capital) będzie w ujęciu bilansowym (księgowym) różnica pomiędzy aktywami obrotowym (AO) a bieżącymi zobowiązaniami (ZK).

Kapitał obrotowy netto obliczamy według poniższego wzoru:

W ujęciu finansowym (kapitałowym) kapitał obrotowy netto to zaś różnica pomiędzy kapitałem stałym (KS) a aktywami trwałymi (AT).

Jakie są zalety wpływania na wielkość kapitału obrotowego

Efektywne zarządzanie kapitałem obrotowym jest bardzo ważne dla każdej firmy, a co za tym idzie – również dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami. Jest to przede wszystkim związane z faktem, że obieg pieniężny w firmie stanowi odpowiednik krwioobiegu u ludzi.

Zadaniem kapitału obrotowego jest zmniejszanie ryzyka wynikającego z unieruchomienia części środków obrotowych (zapasów, należności) lub też wynikającego ze strat związanych z tymi środkami, np. z trudnością sprzedaży.

Odpowiednie zarządzanie kapitałem obrotowym powinno prowadzić do wzrostu sprawności działania, która będzie z kolei wynikiem zoptymalizowania wielkości i struktury aktywów bieżących, ukształtowania najbardziej korzystnej struktury źródeł finansowania, a tym samym wzrostu dochodowości i konkurencyjności firmy.

Posiadanie kapitału obrotowego warunkuje zachowanie ciągłości i rytmiczności działania firmy. Chodzi tu o „obsłużenie” wielu nakładających się w rzeczywistości operacji gospodarczych – począwszy od wydania środków pieniężnych na surowce, materiały czy towary, a skończywszy na uzyskaniu zapłaty za wytworzone produkty lub/i sprzedane towary.

Zbyt niski poziom kapitału obrotowego podnosi ryzyko utraty płynności płatniczej jednostki, zbyt wysoki jego poziom może być zaś przyczyną powstania nieuzasadnionych kosztów pozyskania źródeł finansowania aktywów obrotowych. Niemniej jednak, im wyższy poziom kapitału obrotowego netto, tym większa jest płynność płatnicza firmy.

Do najważniejszych decyzji w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa należy ustalenie poziomu kapitału obrotowego zgodnego z wielkością zapotrzebowania na ten kapitał.

Prawidłowe ustalenie zapotrzebowania firmy na kapitał obrotowy

Aby prawidłowo ustalić zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, należy skorzystać z określonej metody liczenia. Najczęściej używa się następujących metod:

kosztowej (ponoszonych nakładów), która uzależnia prognozowaną wielkość KON od planowanych wydatków (nakładów, kosztów operacyjnych pokrywanych pieniężnie), jakie twoja firma musi ponieść w swojej bieżącej działalności;

cyklu obrotowego, gdzie zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto jest zależne od zamierzonych okresów zaangażowania funduszy w aktywa obrotowe, czyli w tym wypadku zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto zależy od szybkości obrotu składnikami aktywów obrotowych i zobowiązań krótkoterminowych;

udziału kosztów operacyjnych w przychodach ze sprzedaży, gdzie zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto jest związane z utrzymaniem właściwych proporcji między zakładaną zmianą kosztów a planowaną zmianą wartości sprzedaży;

sprzedażowej (dodatkowych środków finansowych angażowanych w aktywa, umożliwiających zakładany wzrost sprzedaży), w której zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto jest związane z planowaną ilością produkcji i wartością sprzedaży.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 74% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Kilka wariantów prenumeraty Pokaż opcje
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.