Kontrole inwestycji przez UOKiK

Dnia 24 lipca 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące kontroli inwestycji. Prezes UOKiK będzie mógł chronić polskie przedsiębiorstwa o strategicznym znaczeniu dla porządku, bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego. UOKiK opublikował dokument, w którym wyjaśnia, w jaki sposób potencjalni inwestorzy powinni zgłosić transakcję.

CiRZ_2020_12_44.jpg

Pełną treść dokumentu pt. „Wyjaśnienia proceduralne w sprawie składania Prezesowi UOKiK zawiadomień oraz prowadzenia postępowań objętych zakresem ustawy o kontroli inwestycji” można znaleźć (i pobrać) na stronie UOKiK.

Wyjaśnienia proceduralne

Wyjaśnienia proceduralne w sprawie składania Prezesowi UOKiK zawiadomień oraz prowadzenia postępowań objętych zakresem ustawy o kontroli inwestycji zawierają następujące informacje:

( 1 ) ochrona krajowych spółek dotyczy wyłącznie przejęć przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Polski przez podmioty spoza UE, EOG lub OECD, tj. osoby fizyczne, nieposiadające obywatelstwa państwa członkowskiego ww. organizacji oraz podmioty niebędące osobami fizycznymi, nieposiadające od co najmniej dwóch lat przed dniem poprzedzającym zgłoszenie do Prezesa UOKiK siedziby na terytorium państwa członkowskiego UE, EOG lub OECD. Należy również podkreślić, iż w tym wypadku mowa jest ogólnie o podmiotach, a nie tylko o przedsiębiorcach. Ochrona krajowych przedsiębiorstw dotyczy zatem przejęć nie tylko przez zagranicznych przedsiębiorców, ale także przez podmioty nieposiadające takiego statusu. Ustawa stosuje inne wymogi w stosunku do osób fizycznych oraz innych podmiotów.

W przypadku osób fizycznych ustawa obejmuje swoim zakresem osoby nieposiadające obywatelstwa państwa członkowskiego UE, EOG lub OECD. Należy zauważyć, że ustawa nie wprowadza minimalnego wymogu w stosunku do okresu posiadania przez taką osobę obywatelstwa któregoś z państw członkowskich ww. organizacji. Bez względu zatem, jak długo (krótko) posiada obywatelstwo państwa członkowskiego UE, EOG lub OECD, osoba taka nie jest objęta zakresem tej ustawy. Istotne jest jedynie, aby w chwili powstania zamiaru/dokonania inwestycji podlegającej ustawie takie obywatelstwo posiadała.

W przypadku z kolei podmiotów niebędących osobami fizycznymi, ustawa obejmuje swoim zakresem wyłącznie podmioty nieposiadające, od co najmniej dwóch lat przed dniem poprzedzającym zgłoszenie do Prezesa UOKiK, siedziby na terytorium państwa członkowskiego UE, EOG lub OECD.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 84% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM