Sytuacja prawna wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym (cz. 2)

Zgromadzenie wierzycieli, które zostało zwołane w celu głosowania nad układem, stanowi centralny punkt postępowania restrukturyzacyjnego. Decydująca rola należy do wierzycieli, od których zależy przyjęcie układu, a co za tym idzie – przyznanie drugiej szansy dłużnikowi. Wierzyciele powinni jednak udzielać tego kredytu świadomie, mając na uwadze swoje własne interesy, zarówno te krótkoterminowe, jak i długoterminowe.

MC_70_66.jpg

Układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami (a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych). Pomimo doniosłości układu jego charakter prawny nie został rozstrzygnięty. Układ ma wielowymiarowy charakter i zawiera w sobie elementy materialnoprawne i proceduralne.

Przekonujące wydaje się stanowisko reprezentowane przez A.J. Witosza, według którego układowi konstrukcyjnie najbliżej do uchwał podejmowanych przez organy spółek prawa handlowego. Zgromadzenie wierzycieli jest swego rodzaju organem postępowania restrukturyzacyjnego, które wypowiada się w przedmiocie przyjęcia układu. Przyjęcie układu jest warunkowane aprobatą większości biorących udział w głosowaniu – nie są wymagane jednomyślność ani udział w głosowaniu wszystkich wierzycieli. Propozycje układowe spełniają z kolei funkcję projektów uchwał. Ostatnim etapem jest ocena przez sąd przyjętego układu, która wyraża się w postanowieniu o zatwierdzeniu bądź odmowie zatwierdzenia układu1.

Plan restrukturyzacyjny

Plan restrukturyzacyjny należy do kluczowych elementów postępowania restrukturyzacyjnego. Na jego treść składają się m.in. opis przedsiębiorstwa dłużnika, analiza przyczyn jego trudnej sytuacji ekonomicznej, proponowana strategia dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa, a także opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych z harmonogramem ich wdrożenia, wraz z prognozą w zakresie zysków i strat na kolejne pięć lat.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 86% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM