Zabezpieczenie spłat wierzytelności i monitorowanie terminowego regulowania faktur

Ryzyko gospodarcze wiąże się nierozerwalnie z prowadzeniem każdej działalności gospodarczej. Obecnie panująca pandemia udowodniła, że zwiększone ryzyko może pojawić się w każdej chwili, zupełnie niespodziewanie. Dlatego też bardzo ważne jest odpowiednie zabezpieczenie spłaty wierzytelności, które pomoże utrzymać płynność finansową nie tylko w czasie kryzysu.

MC_72_39.jpg

Przez zabezpieczenie wierzytelności należy rozumieć środki prawne służące łatwiejszemu uzyskaniu spłaty należności od dłużnika. Zabezpieczenia można podzielić na dwie podstawowe kategorie: osobiste i rzeczowe. Zabezpieczenia osobiste charakteryzują się tym, że poza dłużnikiem głównym, który odpowiada za zobowiązanie cały swoim majątkiem (nie tylko tym uzyskanym po zaciągnięciu zobowiązania, ale także tym posiadanym wcześniej), występuje także osoba trzecia, która wobec wierzyciela także będzie odpowiadać całym swoim majątkiem. Przy czym odpowiedzialność osoby trzeciej może być ograniczona do określonej wysokości. Z kolei w przypadku zabezpieczeń rzeczowych spłata wierzytelności jest zabezpieczona na określonej rzeczy (nieruchomości bądź rzeczy ruchomej) bez względu na to, czy jej właścicielem jest dłużnik główny, czy osoba trzecia. Właściciel przedmiotu zabezpieczenia nazywany jest dłużnikiem rzeczowym. Jeżeli na rzecz wierzyciela zostało ustanowione zabezpieczenie rzeczowe, ma on prawo zaspokoić swoje wierzytelności z przedmiotu zabezpieczenia z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami dłużnika i to nawet wówczas, gdy własność rzeczy, na której ustanowiono zabezpieczenie, została przeniesiona na rzecz osoby trzeciej. Dzieje się tak, ponieważ zabezpieczenie rzeczowe obciąża każdoczesnego właściciela rzeczy.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 89% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM