COVID-19 a podatki

W związku z wybuchem pandemii COVID-19 przygotowano szereg przepisów prawnych, mających na celu ochronę przedsiębiorców oraz ograniczenie jej skutków. Pierwsze regulacje pojawiły się w marcu 2020 r. (ustawa COVID-19), kiedy to rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 zaczęło wywierać negatywne skutki na gospodarkę i przedsiębiorców. Pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd został nazwany Tarczą Antykryzysową, przepisy związane z COVID-19 są ciągle zmieniane w ramach reakcji na zmieniającą się rzeczywistość.

CiRZ_20_12_7.jpg

Należy zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie, oprócz przepisów mających na celu ograniczenie skutków pandemii, w życie wchodzą jeszcze inne regulacje dotyczące podatków, które sprawiają podatnikom sporo problemów, jak również zwiększają obciążenia.

Tarcza Antykryzysowa

Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Opiera się na pięciu filarach:

  • ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników,
  • finansowaniu przedsiębiorców,
  • ochronie zdrowia,
  • wzmocnieniu systemu finansowego,
  • inwestycjach publicznych.

Najważniejsze przepisy w ramach Tarczy Antykryzysowej to m.in.:

  • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) (dalej: ustawa COVID-19),
  • Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) (dalej: ustawa zmieniająca, Tarcza Antykryzysowa),
  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 875) (dalej: druga ustawa zmieniająca),
  • Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086) (dalej: Tarcza 4.0).

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 88% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM