Czy księgowa powinna świadczyć usługi prawne

W powszechnej opinii biuro rachunkowe zobowiązując się do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, bierze na siebie również obowiązek doradztwa podatkowego. Nic bardziej mylnego. Jeśli w samej treści umowy nie ma postanowienia nakładającego na biuro rachunkowe obowiązku świadczenia usług prawnych, nie istnieje żaden przepis prawa nakładający na księgową czy biuro rachunkowe obowiązku świadczenia usług prawnych. W niniejszym artykule wskazujemy, jakie obowiązki w tym zakresie ma biuro rachunkowe oraz jakie konsekwencje może mieć świadczenie takiego doradztwa przez księgową.

CiRZ_04_21_44.jpg

Zakres obowiązków wyznacza umowa z klientem

O zakresie obowiązków biura rachunkowego decyduje przede wszystkim umowa zawarta z klientem. Najczęściej dotyczy ona świadczenia usług, takich jak: prowadzenie ksiąg handlowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, rejestru VAT, ewidencji środków trwałych, sporządzania sprawozdań finansowych, przesyłania do urzędu skarbowego odpowiedniego pliku JPK_VAT itp. Z reguły umowy nie obejmują swoim zakresem świadczenia usług prawnych.

Obowiązki niewyrażone wprost w umowie

Dokonując wykładni oświadczenia woli, nie można poprzestać tylko na literalnym brzmieniu kontraktu, lecz należy uwzględniać także przepis art. 56 Kc, który wskazuje, że czynność prawna (tj. również umowa) wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów. Równie ważny jest przepis przewidujący, że w umowach należy badać, jaki był zamiar stron i cel umowy, a nie opierać się na jej dosłownym brzmieniu (art. 65 § 2 Kodeksu cywilnego).

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 87% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM