Prawne aspekty zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

Chcąc skalować swój biznes, potrzebujesz zwykle większej liczby pracowników. Jeżeli planujesz nowe przedsięwzięcie gospodarcze, zazwyczaj poszukujesz kadry posiadającej wyspecjalizowaną wiedzę i unikatowe kompetencje. Kiedy zastanawiasz się, jak pozyskać nowe zasoby kapitału ludzkiego, niezbędne do realizacji twoich założeń biznesowych, odpowiedzią może okazać się zatrudnienie cudzoziemców.

CiRZ_04_25.jpg

Przedsiębiorca, który chce powierzyć pracę cudzoziemcowi, musi rozważyć: skąd pochodzi cudzoziemiec, jaką pracę będzie wykonywał, jakie obejmie stanowisko oraz czy przepisy nie zwalniają go z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Pracodawca w pierwszej kolejności powinien zastanowić się, czy jego celem jest zatrudnienie:

  • obywatela Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii czy
  • obywatela państw trzecich.

Informacja ta jest o tyle istotna, że zatrudnianie obywateli z pierwszej grupy jest procedurą zdecydowanie mniej skomplikowaną aniżeli w drugim przypadku. Już sam przyjazd do Polski obywateli państw trzecich wiąże się bowiem z dodatkowymi obowiązkami i zazwyczaj uzależniony jest od uzyskania wizy.

Pracownik z UE i EOG1

Jedną z podstawowych zasad obowiązujących w Unii Europejskiej jest zgoda na swobodny przepływ osób. A zatem obywatele UE mają prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium UE. Wjazd, przebywanie oraz podjęcie zatrudnienia na terytorium Polski nie nakładają więc na cudzoziemca obowiązku posiadania wizy, zezwolenia na pobyt czasowy (potwierdzonego kartą pobytu) ani zezwolenia na pracę.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zatrudnienie obywateli Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w związku z wystąpieniem tych krajów z UE. Do 31 grudnia 2020 roku obowiązuje okres przejściowy, w którym została zachowana swoboda przepływu osób. Zasady zatrudnienia po okresie przejściowym mają zostać określone w polskim ustawodawstwie.

Obywatel UE może wjechać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo. W sytuacji, kiedy obywatel UE nie posiada takiego dokumentu, może przekroczyć granicę RP, udowadniając w inny, niebudzący wątpliwości sposób swoje prawo do korzystania ze swobody przepływu osób. Pracownik będący obywatelem UE może przebywać na terenie Polski bez konieczności zachowania warunków pobytu przez okres do 3 miesięcy.

Dłuższy pobyt cudzoziemca z innego państwa UE na terytorium Polski musi być uzasadniony i wymaga rejestracji, której dokonuje sam zainteresowany, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium RP. Odpowiednim organem dla zarejestrowania pobytu cudzoziemca jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce przebywania obywatela UE.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 83% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM