Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a podejście scenariuszowe

Wartość przedsiębiorstwa to pojęcie mieszczące się w zakresie zainteresowania rachunkowości finansowej i zarządczej. Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa odbywa się w dwóch płaszczyznach: dochodowej i majątkowej. Obie te płaszczyzny wymagają odpowiedniego podejścia i planowania – w tym rozważania scenariuszy.

MC_72_33.jpg

Wartość przedsiębiorstwa jako pojęcie z zakresu ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu obecne jest w dyskursie naukowym i popularnonaukowym już dość długo, jednak dla wielu ten termin jest nadal niezrozumiały. Z punktu widzenia rachunkowości jako nauki stosowanej pojęcie wartości przedsiębiorstwa można definiować dwojako.

Po pierwsze – z historycznego punktu widzenia – jest to wartość majątku wypracowanego przez podmiot gospodarczy i pomniejszonego o zobowiązania oraz odpowiednie korekty. Takie podejście nazywane jest majątkowym spojrzeniem na wartość przedsiębiorstwa.

Po drugie – wartość przedsiębiorstwa może być utożsamiana z korzyściami ekonomicznymi, które generuje wyceniane przedsiębiorstwo. Analizując pojęcie wartości przedsiębiorstwa w tym ujęciu należy zatem stwierdzić, że jest ona równoważna sumie przepływów pieniężnych (lub rzadziej zysku netto) wygenerowanych przez przedsiębiorstwo w założonym wcześniej czasie prognostycznym. Takie podejście nazywane jest dochodowym (lub też dyskontowym) podejściem do zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

Oba te nurty cechuje to, że w ramach stosowania narzędzi służących do określenia wartości przedsiębiorstwa w ramach danej koncepcji, można stosować pewne założenia scenariuszowe pozwalające na odpowiednie kształtowanie parametru wartości w czasie. Aby jednak szerzej spojrzeć na możliwości podejścia scenariuszowego w tym zakresie, należy wcześniej zdefiniować oba podejścia.

Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (Value Based Management, VBM) to koncepcja, która stała się odpowiedzią na zapotrzebowanie zarządów podmiotów gospodarczych na problem rozdziału funkcji własności od funkcji zarządzania, który dość mocno uwidocznił się już w drugiej połowie XX wieku. Koncepcja VBM pierwszy raz została zdefiniowana w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. W głównej mierze dotyczyła próby pomiaru korzyści ekonomicznych generowanych przez podmiot gospodarczy i ich konfrontacji z rynkowymi parametrami oceny rentowności1. Głównym założeniem koncepcji VBM jest takie kreowanie korzyści ekonomicznych w postaci wzrostu wartości przedsiębiorstwa, aby stopa zwrotu z inwestycji w przedsiębiorstwo przewyższała średni ważony koszt kapitału, który potrzebny jest do jego obsługi2.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 79% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM