Zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów zgodnie z MSR 8 - teoria i praktyka

Nadrzędny cel MSR 8 to poprawa przydatności i wiarygodności sprawozdań finansowych jednostek oraz zapewnienie porównywalności danych zawartych w sprawozdaniach na przestrzeni czasu oraz ze sprawozdaniami innych jednostek. By ten cel spełnić, standard skupia się m.in. na aspekcie zmiany wartości szacunkowych oraz korygowania błędów poprzednich okresów. Niniejszy artykuł skupia się na teoretycznych aspektach, jak i prezentuje praktyczne przykłady dotyczące tych dwóch obszarów.

C24_06_2023_46.jpg

Zmiana wartości szacunkowych według MSR 8

Zgodnie z MSR 8, zmiana wartości szacunkowych stanowi korektę wartości bilansowej składnika aktywów lub zobowiązania, bądź okresowego zużycia składnika aktywów, będącą wynikiem bieżącej oceny oraz oczekiwanych pożytków i obowiązków związanych z tymi aktywami lub zobowiązaniami. Zmiany wartości szacunkowych są rezultatem nowych informacji bądź wydarzeń i nie stanowią korekty błędów. Przepisy regulujące tą kwestię można znaleźć w paragrafach 32-40 niniejszego standardu.

Szacowanie wartości jest konieczne wszędzie tam, gdzie działalności przedsiębiorstw towarzyszy niepewność. W takiej sytuacji trudno o przygotowanie sprawozdania finansowego, gdzie wszystkie pozycje są dokładne i pewne. Niepewność wymaga dokonania oszacowania niektórych pozycji ze sprawozdania, zaś sam proces dokonania własnego osądu powinien bazować na dostępnych, wiarygodnych danych i informacjach. Oszacowanie wartości może być wymagane np. w przypadku:

należności wątpliwych;

zapasów, które utraciły przydatność gospodarczą;

wartości godziwej aktywów/zobowiązań finansowych;

okresów użytkowania aktywów podlegających amortyzacji czy też oczekiwanego trybu uzyskiwania korzyści ekonomicznych związanych z tymi aktywami oraz

zobowiązań z tytułu gwarancji.

Wykorzystanie wiarygodnych danych, by oszacować przykładowo należności wątpliwe jest bardzo istotne, gdyż dzięki temu przygotowanego sprawozdania finansowego nie można podważyć ani zarzucić mu braku poprawności. Należy również pamiętać o tym, że dana pozycja, która została oszacowana, może zostać zweryfikowana, jeśli zmienią się okoliczności (informacje/dane), które były podstawą dokonania pierwotnego szacunku. Podstawą do weryfikacji mogą być też nowe informacje czy nabyte doświadczenie. Z założenia, weryfikacja nie odnosi się do poprzednich okresów oraz nie stanowi korekty błędu.

Skutki zmiany wartości szacunkowej uwzględnia się prospektywnie poprzez ujęcie w rachunku zysków i strat:

okresu, w którym nastąpiła zmiana, jeśli zmiana ta dotyczy tylko tego okresu, np. szacunek rezerw lub

okresu, w którym nastąpiła zmiana, i okresów przyszłych, jeśli zmiana ta dotyczy wszystkich tych okresów, np. zmiany dotyczące okresu użytkowania środków trwałych.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 75% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Kilka wariantów prenumeraty Pokaż opcje
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.