Doskonałość procesowa jako klucz do cyfrowej transformacji

Na rynku szybko pojawia się coraz więcej nowych tzw. technologii cyfrowych. Ich wdrożenie w celu poprawy lub „twórczej” destrukcji istniejących modeli i procesów biznesowych, produktów czy usług określamy mianem cyfrowej transformacji. Ze względu na możliwości, które ze sobą przynosi, powszechnie uznaje się, że jest ona jednym z kluczowych środków do wykorzystania okazji pojawiających się na rynku, zwiększenia konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstwa, a nawet do zdobycia pozycji lidera rynkowego. Przedsiębiorstwa, które to ignorują stopniowo znikają z rynku. To z kolei sprawia, że powstaje presja na firmy, aby szybko wdrażały nowinki technologiczne i w ten sposób stały się „cyfrowe”.

MC_72_20.jpg

Na przykład w obszarze controllingu transformacja cyfrowa może oznaczać, że będziemy w stanie szybko zidentyfikować właściwe mierniki efektywności, dalej sprawnie je obliczyć na podstawie danych z systemów transakcyjnych, np. CRM, ERP, a następnie wykorzystać do sporządzenia trafnych prognoz finansowych, różnorodnych scenariuszy działań, a w końcu do stworzenia optymalnego w danych warunkach planu działania, który pozwoli na pokonanie konkurencji.

Niestety, teoria i praktyka w zakresie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw wciąż nie ma gotowych i jasnych rozwiązań, które byłyby w pełni przydatne dla menedżerów. Często jedyne, co można spotkać, to ogólne wskazówki wypracowane na podstawie konkretnych wdrożeń wybranych rozwiązań technologicznych, które mają jednak dość ograniczoną wartość w kontekście innych organizacji. Co więcej, dość trudno znaleźć firmę, co do której można uznać, że z sukcesem przeprowadziła swoją transformację do organizacji cyfrowej.

Skąd biorą się trudności w przeprowadzeniu transformacji cyfrowej firmy?

W ostatnich latach zaproponowano wiele różnych podejść do przeprowadzenia organizacji przez proces wdrożenia nowych technologii. Głównie wskazują one, z czym będziemy mieli do czynienia przed transformacją oraz co mamy ujrzeć po jej dokonaniu. Mało kto jednak mówi, co jest po środku, czyli jak konkretnie to zrobić.

Tymczasem w praktyce okazuje się, że organizacja będzie musiała zmierzyć się z wieloma wyzwaniami i trudnościami, np. będzie musiała poznać i poradzić sobie z nową technologią, dokonać restrukturyzacji procesów biznesowych, zmienić strukturę organizacyjną, a nawet kulturę firmy czy model biznesowy. Dość szybko bowiem przedsiębiorstwa dochodzą do wniosku, że w transformacji cyfrowej wcale nie chodzi tylko o wdrożenie i efektywne korzystanie z nowej technologii, że to tylko część znacznie większego zadania do wykonania.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 82% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM