Jak przygotować się do sprzedaży przedsiębiorstwa?

Największą cenę można osiągnąć ze sprzedaży przedsiębiorstwa, gdy cechuje je dobra kondycja ekonomiczno-finansowa, niskie ryzyko działalności, brak istotnych ryzyk prawnych i organizacyjnych, jak również korzystne perspektywy rozwoju. Powyższe cechy będą powodować, że wyceny takiego podmiotu będą wysokie, a w konsekwencji sprzedający może liczyć na uzyskanie satysfakcjonującej ceny z jego sprzedaży.

MC_75_20.jpg

W takich sytuacjach jednak przedsiębiorcy rzadko są skłonni rozważać decyzję o sprzedaży. Nie mają także często zwyczaju patrzenia na swój biznes przez pryzmat potencjalnych nabywców. Zachęcamy naszych klientów do innej perspektywy. Myślenie o swoim biznesie w kategoriach „produktu” pozwala efektywniej zarządzać przedsiębiorstwem i jego wartością, stanowi dodatkowy impuls do rozwoju, a także daje możliwość realnego uwzględniania ewentualnej sprzedaży w strategicznych planach lub wariantach rozwoju wydarzeń.

Warto zatem zawczasu przygotować się do opcji sprzedaży przedsiębiorstwa i zadbać, by jego postrzeganie przez potencjalnych inwestorów było jak najkorzystniejsze. Najlepiej do procesu sprzedaży przygotowywać się na bieżąco. Rozpoczęcie tego procesu na 2–3 lata przed planowaną transakcją z reguły jest konieczne, by osiągnąć najlepsze rezultaty. Pozwala to na zaprezentowanie potencjalnym nabywcom wzorowo przygotowanych sprawozdań finansowych i osiągnięć z ostatnich lat, jak również pozytywnie wpływających na biznes aspektów organizacyjno-prawnych przedsiębiorstwa. Tym niemniej, nawet jeśli okres do planowanej sprzedaży jest znacznie krótszy, warto przeprowadzić wewnętrzne due diligence, aby wyeliminować lub przynajmniej ograniczyć te aspekty, które z perspektywy nabywcy będą powodować u niego największe obawy (ryzyko) i poprawić te, które są powodem słabej kondycji finansowej. Ograniczenie ryzyk i poprawa kondycji finansowej przedsiębiorstwa winna zaowocować wzrostem wartości przedsiębiorstwa (a co się z tym bezpośrednio wiąże możliwej do uzyskania ceny ze sprzedaży) znacznie przewyższającej koszty przeprowadzenia badania i dokonania niezbędnych usprawnień. Przeprowadzenie procesu due diligence przez zbywcę w ramach procesu przygotowania do sprzedaży biznesu pozwala także przygotować się mentalnie, organizacyjnie i strategicznie do działań, które będą następować na dalszych etapach procesu sprzedaży, np. kolejne (właściwe) due diligence będzie miało o wiele bardziej usystematyzowany przebieg i strukturę. Organizacja zaś będzie w stanie w przewidywalny sposób zarządzać przekazywanymi inwestorom informacjami i udzielać stosownych wyjaśnień. Istotne na tym etapie jest już współdziałanie z zewnętrznymi doradcami transakcyjnymi, finansowymi i prawnymi, którzy mają świeże spojrzenie na badane przedsiębiorstwo. Ich znajomość modeli i rytmu procesów M&A pozwoli w sposób należyty zarządzać procesem przygotowań.

W niniejszym artykule podjęte zostaną zagadnienia dotyczące celu, zakresu, jak i identyfikacji możliwych usprawnień wynikających z przeprowadzenia badania due diligence zarówno organizacyjno-prawnego, jak i finansowego przedsiębiorstwa w kontekście przygotowania do sprzedaży przedsiębiorstwa. Due diligence to skrót odnoszący się do zespołu czynności i analiz mających na celu ustalenie sytuacji prawnej, organizacyjnej i finansowej przedsiębiorstwa (standing) lub też jego poszczególnych składników w aspekcie ryzyk związanych z transakcją. Zwykle określenie due diligence odnoszone jest do badania przeprowadzanego przez potencjalnego nabywcę/inwestora. W niniejszym artykule pojęcie to zostało użyte także do badania przeprowadzanego przez zbywcę w okresie przygotowania do procesu zbycia przedsiębiorstwa. Podkreśla to podobieństwo obu procesów. Różnica polega tylko na tym, kto ma szansę wyciągnąć wnioski z rezultatów takiego badania.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 77% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM