Scrum bez tajemnic

Urszula Holik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2017 nr 10/2017 z dnia 2017-10-01
CIRZ_217_26.jpg

Zwinne techniki prowadzenia projektów powstały jako odpowiedź na potrzeby przedsięwzięć, które charakteryzują się dużą niepewnością – zarówno w zakresie koniecznych do wykonania prac, zasobów, kosztów działań, jak również ryzyka. Ich charakterystyczną cechą jest wysoka elastyczność, pozwalająca na radzenie sobie z nagłymi zmianami w zakresie założeń i celów projektów oraz sprzyjanie utrzymaniu wysokiej efektywności pracy zespołu projektowego. Chociaż obecnie można się spotkać z wieloma teoriami proponującymi różne podejścia w zakresie zwinnego zarządzania projektami, to jednak najpopularniejszą z nich jest Scrum – system prac nad projektem, pozwalający na szybkie rozwiązywanie złożonych problemów i dostarczanie produktów o wysokiej wartości dla klienta.

Scrum a tradycyjne metody zarządzania projektami

Tradycyjne metody zarządzania projektami opierają się na podejściu sekwencyjno-kaskadowym. Bazą projektu jest niezmienny, z góry ustalony plan projektu, zaś cały cykl zarządzania opiera się na koordynacji procesów i realizacji założonego planu za pomocą odpowiednich narzędzi projektowych. Scrum opiera się na koncepcji iteracyjno-przyrostowo-adaptacyjnej. Plan projektu nigdy nie jest zdefiniowany do końca i podlega ciągłym zmianom adaptacyjnym. Celem projektu jest wydanie pewnej skończonej części produktu (zwanej przyrostem), która ma konkretną wartość dla klienta. Produkt nie powstaje w trakcie jednego projektu, ale jest tworzony przyrostowo. Ponieważ plan projektu jest otwarty, daje to szansę na lepsze i szybsze reagowanie na zmiany (w potrzebach klienta, uwarunkowaniach projektu czy ograniczeniach produktywności zespołu projektowego). Różnice między tradycyjnymi i zwinnymi metodami zarządzania projektami wpływają na to, że będą one miały zastosowanie do różnych typów projektów (tabela).

Tabela. Metody zarządzania a typy projektów [Źródło: opracowanie własne na podstawie The Scrum Master Training Manual, rozdz. 1.3]

Kiedy stosować tradycyjne metody zarządzania projektami

Kiedy stosować Scrum

Organizacja posiada doświadczenie w realizacji danej kategorii projektów, zakres projektu jest znany i możliwe jest przygotowanie szczegółowej dokumentacji projektowej (a w tym struktury podziału prac w projekcie).

Organizacja realizuje projekt po raz pierwszy. Zakres projektu, jak i prace, które należy wykonać w jego trakcie, nie są do końca znane. Właściwości produktu będą doprecyzowane wraz z postępem prac projektowych.

Znane są wymagania techniczne i funkcjonalne projektu, ryzyko pojawienia się zmian w tych wymaganiach jest niskie.

Nie są znane wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne projektu, istnieje duże ryzyko pojawienia się zmian w tym obszarze.

Można przewidzieć, jakie prace i zasoby będą wiązały się z realizacją projektu.

Prace i zasoby projektowe nie są do końca znane, na etapie planowania trudno dokonać estymacji projektu.

Proces można planować w perspektywie długoterminowej (poprzez podział projektu na fazy).

Produkt lepiej wytwarzać przyrostowo, każdy kolejny „cykl projektowy” (sprint) zależy od poprzedniego.

Sukces projektu definiowany jest z perspektywy osiągnięcia celu projektu (czasu, kosztu i jakości wykonania).

Sukces projektu definiowany jest z perspektywy satysfakcji klienta (dostarczenia produktu o wysokiej wartości dla klienta).

Konieczne jest wykonanie wszystkich prac projektowych, by produkt był gotowy.

Każdy kolejny przyrost (część produktu) ma wartość dla klienta i może zostać zastosowany w praktyce.

Konstrukcja Scruma

Scrum składa się z trzech ważnych elementów:

  • ról w zespole scrumowym: właściciela produktu, scrum mastera koordynującego przebieg prac w czasie sprintu oraz zespołu projektowego nazywanego zespołem deweloperskim;
  • zdarzeń scrumowych, które składają się na proces wytwarzania produktu. Zdarzeniami tymi są: planowanie sprintu, sprint, codzienny scrum, przegląd sprintu i retrospektywa sprintu;
  • dwóch głównych list: backlogu produktu, w którym zawarte są wymagania stawiane przed gotowym produktem, oraz backlogu sprintu, w którym zawarte są zadania, jakie należy zrealizować w czasie sprintu (czyli te elementy backlogu produktu, które zostały wzięte na sprint)

Duża popularność Scruma w realizacji złożonych, wieloaspektowych projektów wynika z wartości, na jakich opiera się ten system, a które bezpośrednio wpływają na cykl życia projektu. Najważniejsze z nich to otwarte podejście do zmian, orientacja na klienta, nacisk na produktywność zespołu projektowego, podejście przyrostowe i ciągłe doskonalenie.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywny abonament przejdź do LOGOWANIA. Aby dobrać najkorzystniejszy plan abonamentowy przejdź do ZAMÓWIENIA ABONAMENTU.

Zaloguj Zamów abonament

    Źródło: Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2017

Drukuj

Zobacz również

Filtruj artykuły wg.