Działalność gospodarcza – prawne aspekty zakładania firmy

Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

business-people-with-startup-rocket.jpg

Natomiast według Kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo to zorganizowany zespół składników, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmuje nazwę przedsiębiorstwa, własność nieruchomości i ruchomości, inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub rzeczy ruchomych, wierzytelności, prawa z papierów wartościowych, prawa na dobrach niematerialnych, a także środki pieniężne, koncesje, licencje i zezwolenia, tajemnice przedsiębiorstwa oraz księgi i dokumenty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Firma jest indywidualizacją (oznaczeniem) przedsiębiorcy jako podmiotu praw i zobowiązań, jest dla przedsiębiorcy czymś, czym dla człowieka jest nazwisko. Pozwala odróżnić przedsiębiorców działających na rynku. Firma jest zawsze nazwą (Kodeks spółek handlowych), nie wchodzi w skład przedsiębiorstwa, nie może być zbyta (przedsiębiorca może jedynie upoważnić inny podmiot do korzystania ze swej firmy).

Można zatem wyodrębnić następujące zasady tworzenia firm:

 • zasada wyłączności – firma jednego przedsiębiorcy powinna odróżniać się od firm innych przedsiębiorców,
 • zasada prawdziwości – firma musi odpowiadać prawdzie, nie może wprowadzać w błąd (chodzi o osobę przedsiębiorcy, przedmiot i miejsce działalności),
 • zasada jedności – przedsiębiorca może mieć tylko jedną firmę,
 • zasada jawności – firma podlega ujawnieniu w rejestrze,
 • zasada ciągłości – zachowanie brzmienia firmy mimo przekształcenia przedsiębiorcy.

Prawo przedsiębiorców zastrzega sobie, iż spółka cywilna nie może być przedsiębiorcą, jednak wspólnicy mogą nimi być w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Jak zarejestrować działalność gospodarczą?

Podczas rejestracji działalności gospodarczej możemy wyodrębnić:

 1. rejestr przedsiębiorców KRS,
 2. Krajowy Rejestr Sądowy,
 3. (CEIDG) Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Rejestracja przedsiębiorców:

 • Przedsiębiorca zamierzający podjąć działalność musi obowiązkowo uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców (nie dotyczy to spółki kapitałowej w organizacji). Taki wpis jest konieczny, aby przedsiębiorca mógł skutecznie dokonać wielu czynności, np. zmiana umowy czy statut spółki nabierają mocy dopiero z chwilą wpisu.
 • Sam wpis jest czynnością techniczno-prawną, na podstawie postanowienia sądu rejestrowego wprowadza się dane do systemu informatycznego.

W skład KRS, poza wspomnianym rejestrem przedsiębiorców, wchodzi również: rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także rejestr dłużników niewypłacalnych.

 • KRS jest jawny, czyli każdy zainteresowany ma prawo przejrzenia akt rejestrowych i uzyskania urzędowego odpisu.
 • KRS zawiera tzw. domniemanie prawdziwości danych objętych wpisem, a więc jeżeli przedsiębiorca podał niezgodne dane lub nie dokonał stosownych zmian, osoba trzecia nie może ponieść z tego tytułu szkody, działa ona bowiem w dobrej wierze i w zaufaniu do danych podlegających wpisowi.
 • Wniosek o wpis do KRS oraz załączone dokumenty sąd rejestrowy bada czy są one zgodne z prawem. Sprawdza prawdziwość danych, tj. imię, nazwisko, nazwy lub firmy, nr PESEL lub REGON.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba fizyczna prowadząca działalność musi ją zgłosić do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Zakładając działalność gospodarczą, należy również określić jej formę prawną. Tutaj wyróżniamy:

 • spółkę cywilną oraz
 • spółki prawa handlowego, które dzielą się na spółki osobowe i spółki kapitałowe.

Spółki osobowe to:

 • spółka jawna,
 • spółka partnerska,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo-akcyjna.

Spółki kapitałowe to:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółka akcyjna.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 63% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Kilka wariantów prenumeraty Pokaż opcje
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.