Magazyn Controlling Wydanie 23/2012 - Relacja HR i controllingu
Wydanie 23/2012

Magazyn Controlling

Temat numeru: Relacja HR i controllingu

Czas dekoniunktury to moment redukcji zbędnych nakładów i relokacji środków. Nie da się zaprzeczyć, iż jeden z największych wydatków w budżecie stanowią koszty pracownicze.

Z drugiej jednak strony, sukces firmy w dużej mierze polega na wykorzystaniu potencjału zatrudnionych w niej ludzi. To zaangażowanie i motywacja personelu wpływają na rozwój i możliwości przedsiębiorstwa. O pracownikach coraz częściej mówi się wręcz jako kapitale, a nie tylko zasobie.

Decyzje dotyczące obszaru HR są często podejmowane intuicyjne i choć działy personalne w coraz większej mierze angażują się w zagadnienia controllingu, to działania te są nadal niewystarczające. A przecież bieżące analizy i pomiary pomagają kontrolować efektywność narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim, identyfikować obecne i przyszłe koszty pracownicze czy wspomagać procesy podejmowania decyzji, co w efekcie przekłada się na sprawniejsze działanie firmy jako całości. Dlatego w temacie numeru postanowiliśmy pokazać narzędzia i rozwiązania obejmujące planowanie i kontrolę efektów oraz kosztów pracy, a także zbieranie i przetwarzanie informacji z obszaru kadr. Sama analiza jednak nie wystarczy, trzeba również zebraną wiedzę przekazać w sposób jasny i spójny.

W tym wydaniu:

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM