Polskie firmy żyją na kredyt

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2017 nr 8/2017 z dnia 2017-08-01 Tekst otwarty
CiRZ_215_03.jpg

Prawie połowa średnich i ponad jedna trzecia mikro- i małych przedsiębiorstw korzysta z kredytów bankowych – wynika z badania, przedstawionego na poniedziałkowej konferencji Związku Banków Polskich.

Na konferencji przedstawiono rezultaty badania „Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa o usługach finansowych”, przeprowadzonego przez ZBP, CBM Indicator i Warszawski Instytut Bankowości.

Wynika z niego m.in., że na koniec kwietnia br. banki udzieliły przedsiębiorstwom łącznie ponad 360 mld PLN kredytów, z czego blisko 56% (201 mld PLN) przypadło na segment MŚP.

W badaniu kredyt bankowy jako najbardziej powszechne źródło finansowania wymieniło 48% średnich firm (obroty roczne – 3,6 mln do 30 mln PLN) oraz 37% mikro- i małych przedsiębiorstw (obroty do 3,6 mln PLN). Z badania wynika również, że aż 89% firm z obu grup preferuje wykorzystywanie środków własnych do prowadzenia działalności.

– Finanse MŚP były w centrum uwagi ZBP i całego sektora bankowego od dawna – mówił prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz. – Dziś nie ma większego zewnętrznego źródła finansowania dla MŚP niż banki – dodał. Zwracał także uwagę, że po raz pierwszy wartość kredytów udzielonych przez banki sektorowi MŚP przekroczyła barierę 200 mld PLN.

Autorzy badania informowali, że w 2017 r. odnotowano zwłaszcza wzrost znaczenia kredytu inwestycyjnego. Korzysta z niego 44% średnich firm oraz ok. jedna trzecia mikro i małych. Oznacza to, zwracał uwagę prof. Jan Garlicki z Indicatora, dwukrotny wzrost w przypadku średnich firm, a 2,5-krotny wzrost w przypadku mikro- i małych firm w porównaniu z 2015 r.

– Kredyty wykorzystywane są bardziej na cele inwestycyjne niż na finansowanie działalności bieżącej – zaznaczył.

Przedsiębiorcy, jak wynika z badania, coraz lepiej oceniają dostępność kredytów – 57% średnich i 44% mikro- i małych firm pozytywnie ocenia możliwość zaciągnięcia kredytu bankowego. Jedynie co dziesiąta negatywnie ocenia dostęp do kredytów.

Krzysztof Pietraszkiewicz dodał, że o ile w połowie 2016 r. odnotowano realny spadek kredytowania firm w stosunku do 2015 r., o tyle ostatnie badanie pokazuje, że do kwietnia 2017 r. znów można zaobserwować tendencję wzrostową.

– Generalnie w portfelu kredytowym zmniejszył się udział kredytów dla gospodarstw domowych, a zwiększył portfel kredytów dla przedsiębiorstw – mówił prezes ZBP.

Z badania wynika również, że 24% średnich oraz 12% małych firm korzystało w finansowaniu swojej działalności ze środków europejskich. Środki przeznaczano, tak jak w przypadku kredytów, przede wszystkim na działalność inwestycyjną.

Tym niemniej, jak mówił Wojciech Terlikowski z Indicatora, przedsiębiorcy skarżyli się np. na czas rozpatrywania wniosków, dotyczących funduszy unijnych oraz złożoność procedur.

Badanie wykazało także, że choć 78%. mikro- i małych firm oraz 84% średnich odnotowało w ubiegłym roku zyski, nie byli oni skłonni do lokowania nadwyżek finansowych, tylko zachowywali je dla siebie.

Prof. Garlicki podkreślał, że jednym z wniosków badania jest generalnie pozytywna ocena aktualnych warunków pozyskiwania środków finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dodał, że cały czas głównym środkiem finansowania działalności tego sektora są środki własne.

Badanie, jak poinformowano, zostało przeprowadzone wśród przeszło 1210 polskich przedsiębiorców.

    Źródło: Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2017

Drukuj

Zobacz również

Filtruj artykuły wg.