Dane osób podlegające przetwarzaniu w ramach RODO oraz ich odbiorcy w spółkach kapitałowych

W jaki sposób Rozporządzenie o ochronie danych osobowych odnosi się do osób związanych ze spółkami kapitałowymi? Jakie są kategorie i podstawy prawne przetwarzanych przez spółki kapitałowe danych osób związanych z nimi biznesowo (handlowo) i w ramach stosunku pracy? Jakie są zasady przetwarzania danych osób związanych z tymi spółkami organizacyjnie, jako członkowie organów stanowiących i wykonawczo-kontrolnych oraz prokurenci?

CiRZ_2020_12_34.jpg

RODO, obejmujące przepisy o ochronie danych osób fizycznych, wiążące wszystkie kraje Wspólnoty, odnosi się również do osób związanych ze spółkami kapitałowymi (tj. spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, prostymi spółkami akcyjnymi, spółkami akcyjnymi oraz europejskimi spółkami akcyjnymi). W niniejszym artykule przedstawiono kategorie i podstawy prawne przetwarzanych przez spółki kapitałowe danych osób związanych z nimi biznesowo (handlowo) i w ramach stosunku pracy jako kontrahenci (dostawcy, nabywcy towarów i usług oraz osoby działające w ich imieniu i na ich rzecz) oraz pracownicy, a także osób związanych z tymi spółkami organizacyjnie jako członkowie organów stanowiących (uchwałodawczych) i wykonawczo-kontrolnych oraz prokurenci. W artykule scharakteryzowano ponadto odbiorców danych osobowych w spółkach kapitałowych, związanych z tymi spółkami organizacyjnie i kontraktowo oraz rodzaje przetwarzanych przez nich danych.

Dane osób podlegające przetwarzaniu w spółkach kapitałowych

Zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO1, dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (tj. osobie, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego, jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy albo jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej).

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 47% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM