Program dobrowolnych odejść

Program dobrowolnych odejść (dalej: PDO) jest rozwiązaniem stosowanym w przypadku konieczności znaczącego zmniejszenia stanu zatrudnienia. Jego celem jest restrukturyzacja i towarzysząca jej redukcja zatrudnienia oraz stworzenie zachęt dla pracowników do zakończenia współpracy z pracodawcą. Najważniejszą cechą programu jest dobrowolność odejścia, co oznacza, że decyzja o wystąpieniu z wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę jest pozostawiona pracownikowi.

MC_71_36.jpg

W ramach PDO – w zamian za definitywne odejście z pracy – proponuje się pracownikom gratyfikacje finansowe, w tym przede wszystkim kwotę stanowiącą określoną krotność ich wynagrodzenia.

Co istotne, PDO nie ma podstawy prawnej, przy czym prawo pracy nie zabrania pracodawcy składania różnych ofert i propozycji pracownikom, pod warunkiem że nie są one dla nich mniej korzystne niż przepisy prawa pracy. W orzecznictwie sądów PDO określane jest jako jednostronne oświadczenie pracodawcy o charakterze przysparzającym dla pracowników.

Program stosuje się w firmach o:

  • złej kondycji finansowej, gdy pracodawca jest zmuszony do optymalizacji stanu zatrudnienia, ale spodziewa się trudności ze strony załogi. W takim przypadku PDO jest stosowany zamiast zwolnień grupowych lub w ich uzupełnieniu;
  • dobrej kondycji ekonomicznej, które dokonują m.in. zmian struktury swojego biznesu, czego skutkiem są planowane redukcje stanowisk pracy, przy jednoczesnym zachowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa1.

Programy dobrowolnych odejść pełnią różne funkcje, w tym m.in. zastępują zwolnienia grupowe, stanowią fazę poprzedzającą formalnie przeprowadzone zwolnienie grupowe, a także są rezultatem (lub stanowią część) procedury zwolnień grupowych, ponieważ wynikają z porozumienia zawartego w ich toku ze związkami zawodowymi (art. 3 ustawy o zwolnieniach grupowych).

Etapy programu dobrowolnych odejść

Redukcja zatrudnienia z wykorzystaniem PDO składa się z kilku, następujących po sobie etapów:

  1. Pracodawca dokonuje oceny stanu zatrudnionych pod kątem nadwyżki w określonych grupach zawodowych.
  2. Pracodawca dokonuje optymalizacji zatrudnienia, która nie wymaga żadnych działań po jego stronie, w tym wdrożenia PDO (zaniechanie przedłużania umów, które kończą się z upływem czasu, na jaki zostały zawarte).
  3. W przypadku gdy działania wskazane w pkt. 2 są niewystarczające, pracodawca konstruuje Regulamin PDO.
  4. Pracodawca ogłasza Regulamin PDO wraz z warunkami skorzystania z programu i ze wskazaniem daty, do której pracownicy mogą się zgłaszać do programu.
  5. Pracownicy składają wnioski objęte programem.
  6. Pracodawca rozstrzyga wnioski.
  7. Pracodawca i pracownicy negocjują warunki odejścia, sporządzane i podpisywane są dokumenty dotyczące rozwiązania stosunków pracy.
  8. Wraz z upływem terminu wypowiedzenia następuje rozwiązanie stosunków pracy z pracownikami objętymi PDO2.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 70% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM