Finanse i Controlling Wydanie 71/2020 - Controlling na trudne czasy
Wydanie 71/2020

Finanse i Controlling

Temat numeru: Controlling na trudne czasy

W dobie kryzysu ekonomicznego, wywołanego stanem epidemii COVID-19, sprawnie działający controlling, poprawnie definiujący problemy i ryzyka biznesowe (w tym finansowe) oraz wytrwale poszukujący sposobów ich rozwiązania, jest nie do przecenienia. Wcześniejsze doświadczenia wyraźnie pokazują, że bardzo szybko kryzys ekonomiczny przekłada się na płynność finansową przedsiębiorstwa, której zapewnienie jest podstawowym zadaniem w trakcie prowadzenia firmy. Płynność finansowa to także jedno z kluczowych kryteriów oceny działalności firmy. To od niej zależy bowiem, czy w terminie spłacamy zobowiązania, czy jesteśmy w stanie dokonywać niezbędnych zakupów, a także czy wypłacamy wynagrodzenia swoim pracownikom.

Tematem bieżącego numeru uczyniliśmy controlling na trudne czasy, a naszą uwagę skupiliśmy przede wszystkim na problemie płynności finansowej. Bartosz Banduła pisze w swoim artykule, że w obliczu kryzysu płynności ważne jest, aby do jej badania podchodzić w sposób wariantowy, tj. uwzględnić zarówno miary klasyczne – wynikające ze standardowego podejścia do pomiaru wydajności do regulowania zobowiązań, jak też rozszerzyć badanie o dogłębne badanie obejmujące pomiar relacji nazywanych wskaźnikami wydajności gotówkowej. Bartosz Cicharski zwraca z kolei uwagę na to, by uzyskane w efekcie analiz dane były prezentowane nie tylko dokładnie, ale też szybko. Tu z pomocą przychodzi MS Excel.

W bieżącym wydaniu piszemy więc o tym, jak narzędzia BI wspierają zarządzanie płynnością finansową, jak szacować i tworzyć rezerwy na pokrycie ryzyk biznesowych, jak radzić sobie z zatorami płatniczymi i ile kosztuje nas nieterminowość wynikająca z braku wystarczających zapasów. Przyglądamy się regulacjom antykryzysowym w ramach „tarcz” wpływających na koszty personalne przedsiębiorstwa, a także przybliżamy temat zwolnień grupowych i programu dobrowolnych odejść pracowników.

W tym wydaniu:

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM