Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia. Wprowadzenie teoretyczne

Kaizen costing to nowoczesna metoda rachunkowości zarządczej, która dzięki rosnącej świadomości przedsiębiorców jest obecnie coraz częściej wykorzystywana w dążeniu do poprawy wyników finansowych przez firmy produkcyjne. Opiera się na systematycznym i nieprzerwanym doskonaleniu kosztów wszystkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

CiRZ_5-6_64.jpg

Przedsiębiorstwa potrzebują wypracować nowe, praktyczne koncepcje zarządzania kosztami, aby osiągnąć złożone cele. Stale rosnące wymagania globalnej gospodarki wymagają od współczesnych firm stymulowania kreatywnego myślenia i innowacyjnego podejścia do zarządzania. Dla osiągnięcia mierzalnego sukcesu finansowego przedsiębiorstwa konieczne są więc skuteczne i efektywne narzędzia zarządzania kosztami, ukierunkowane na redukcję kosztów. Metoda rachunku kosztów ciągłego doskonalenia (dalej: kaizen costing) powinna być postrzegana jako metoda rachunkowości zarządczej, która wspiera poprawę wyników ekonomicznych przedsiębiorstw.

Metoda rachunku kosztów ciągłego doskonalenia wspiera świadome definiowanie celów związanych ze stopniową redukcją kosztów dla każdego działu, produktu i procesu. Odbywa się to poprzez powolną i systematyczną optymalizację i udoskonalanie procesów i metod pracy pracowników. Rosnąca świadomość przedsiębiorców pozwala czerpać korzyści z systematycznego i ciągłego doskonalenia wszystkich procesów w przedsiębiorstwie. Wymaga to ciągłego pomiaru kosztów związanych z działaniami organizacji oraz konsekwentnych dążeń do tworzenia i wdrażania ulepszeń prowadzących do systematycznej optymalizacji kosztów. Kaizen costing, odpowiadając na te oczekiwania, tworzy system skoncentrowany na pomiarze wyników wdrożonych usprawnień.

Celem serii artykułów jest analiza wstępnego etapu zastosowania technik kalkulacji kosztów kaizen w firmie produkcyjnej oraz ocena wyników wdrożenia kalkulacji kosztów kaizen. Głównym dążeniem autorów jest przedstawienie korzyści wynikających z zastosowania kaizen costing jako koncepcji o niskim koszcie systematycznej redukcji niepotrzebnych kosztów w firmie. W kolejnych artykułach, aby osiągnąć te cele, autorzy przedstawią przykłady analizy kaizenów w przedsiębiorstwie i sposób rozliczenia ich wyników ekonomicznych.

Źródła koncepcji i obszary zastosowania rachunku kosztów ciągłego doskonalenia

Współczesne przedsiębiorstwa są nieustannie stymulowane do kreatywnego myślenia i innowacyjnego podejścia do zarządzania przez stale rosnące wymagania globalnej gospodarki. Do osiągania coraz bardziej złożonych celów konieczne są nowe, praktyczne koncepcje. W ten obraz wpisuje się potrzeba efektywnego zarządzania kosztami, w taki sposób, aby dzięki zastosowanym metodom i narzędziom, uzyskać mierzalne finansowe sukcesy przedsiębiorstwa. W wymagających współcześnie warunkach rynkowych, firmy poszukują możliwości ograniczenia kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 84% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM