SMED, czyli szybkie przezbrojenia (cz. II)

W pierwszej części niniejszego artykułu wykazałem, że technika SMED jest bardzo prostym podejściem dającym niezwykłe rezultaty. Wszystkie techniki doskonalące pracę czy procesy mają jedną cechę wspólną – im więcej prób, im więcej praktyki, tym te działania dostarczają lepszych efektów. Teoretyczne minimum jest niezbędne, aby opanować odpowiednią metodykę, natomiast im szybciej przejdziemy do działania, tym szybciej odczujemy korzyści płynące z doskonalenia.

MC_63_88.jpg

W niniejszym artykule przeanalizujemy proces przezbrojenia maszyny produkcyjnej. Posłużą nam do tego informacje i pomiary zebrane z hali produkcyjnej, ponieważ, jak już wiemy, jedyne wiarygodne dane możemy zdobyć, wybierając się do gemba. Przedstawiony proces jest pewnym uproszczeniem prawdziwego, obserwowanego przezbrojenia oraz efektów warsztatów kaizen. Należy zdawać sobie sprawę, że każde przezbrojenie, nawet identycznych maszyn, jednak w różnych firmach, ma diametralnie różny charakter. Wiedza i doświadczenie personelu mają ogromny wpływ na podjętą metodologię działań, a otwartość na krytykę będzie warunkować osiągnięcie efektów w przyszłości.

Obserwacja stanu obecnego

Podczas realizacji technik doskonalących procesy żadna czynność nie jest tak istotna jak umiejętność obserwacji i dokumentowania zaobserwowanych faktów. To w końcu na ich podstawie będziemy rozmawiać ze współpracownikami i wspólnie opracowywać rozwiązania. Warto więc zawczasu przygotować narzędzia służące do dokumentacji obserwowanego stanu obecnego.

Jak pisałem w części pierwszej, niezbędne są takie narzędzia jak stoper czy kamera, jednak ważna jest również kartka papieru. W naszym przykładzie posłużyły nam dwa dokumenty:

  • Odręcznie narysowana mapa rejonu, w którym stoi interesująca nas maszyna. Mapa ta pomogła nam dokumentować wszystkie ruchy operatora, zaznaczyć kolejność odwiedzanych miejsc oraz finalnie zwizualizować całą pokonaną drogę, jaką operator musiał przebyć, przezbrajając maszynę. Mapę tę przedstawia Rysunek 1 – obrazuje on drogę przebytą przez operatora podczas przezbrojenia i numerację etapów;
  • Arkusz podziału pracy, na którym odnotowaliśmy każdą czynność, jaką operator wykonywał podczas przezbrojenia. Tabela 1 pokazuje układ tego dokumentu oraz poszczególne czynności, jakie zarejestrowaliśmy podczas obserwacji, kolejność ich realizacji oraz czas ich trwania. Widać w nim zapiski poszczególnych kroków operatora – dokąd poszedł i co robił oraz jak długo trwała dana czynność.

Notatki i wizualizacja muszą być ze sobą spójne, aby pokazywały całkowity obraz naszych obserwacji wszystkim uczestnikom spotkania.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 76% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM