Szacowanie i tworzenie rezerw na pokrycie ryzyk biznesowych

Pojęcie „ryzyko” jest nacechowane pejoratywnie. Zazwyczaj kojarzy się nam z możliwością utraty czegoś, uzyskaniem niepożądanych konsekwencji. Klasyczna definicja ryzyka podaje, że jest to zarówno dodatni, jak i ujemny odchył od pożądanego celu, czyli każde możliwe odchylenie od zaplanowanego efektu. Jednym z podstawowych zadań działalności przedsiębiorstwa jest jak najbliższe poznanie i określenie jego ryzyk. W tym artykule przybliżymy związane z tym pojęcia, skupiając się tym samym na przewidywaniu negatywnych skutków ryzyk biznesowych.

MC_71_14.jpg

Ryzyko jest pojęciem bardzo szerokim. Rodzaj ryzyka będzie inny dla podmiotów z różnych biznesów lub nawet dla różnych, podejmowanych czynności w obszarze jednej firmy. Różne są także konsekwencje podejmowanych ryzyk. Wspólnym mianownikiem dla ogólnego ryzyka, jakie podejmuje przedsiębiorstwo swoją podstawową działalnością, są dwa rodzaje ryzyka: systematyczne i specyficzne. Ryzyko systematyczne tworzy się w otoczeniu przedsiębiorstwa; warunkowane jest na przykład przez sposób, w jaki dane państwo prowadzi politykę i jaki ma to wpływ na stopy procentowe lub inflację, ale także zmiany kursów walut czy ryzyko rynkowe. Jednostka działająca na rynku ma ograniczone możliwości na oszacowanie i kwantyfikację tego rodzaju ryzyka, w przeciwieństwie do ryzyka specyficznego. Ten rodzaj ryzyka dotyczy sensu stricto określonego przedsiębiorstwa i branży, w jakiej ono działa. Może być to na przykład ryzyko bankructwa, utraty płynności czy ryzyko zmiany ceny komponentów.

Aby mieć możliwość utworzenia rezerwy na dane ryzyko, w pierwszej kolejności należy przeanalizować możliwe do zidentyfikowania obszary ryzyk. W zależności od przedmiotu działalności, wyznaczyć można różne obszary niepewności. Bank będzie miał inne ryzyka i będzie podejmował inne próby jego ograniczenia, w porównaniu do np. przedsiębiorstwa produkcyjnego czy prywatnej spółdzielni lekarskiej. Co więcej, inne ryzyka wyznaczymy dla nowych inwestycji, a jeszcze inne dla stałej działalności operacyjnej firmy.

W większych przedsiębiorstwach lub korporacjach coraz częściej tworzy się komórkę odpowiedzialną za ochronę przed konsekwencjami ryzyka biznesowego. Zarządzanie ryzykiem jest istotną częścią zarządzania przedsiębiorstwem, a jego główną rolą jest określenie, szacowanie i uchronienie przed potencjalnym ryzykiem w danej firmie. Wyznaczono kilka narzędzi statystycznych, pozwalających na mierzalność ryzyka, jednym z nich jest kalkulacja VaR (Value at Risk), określająca maksymalną możliwą do poniesienia wartość straty.

Identyfikacja ryzyka w przedsiębiorstwie

Pierwszym wyróżnikiem podczas opracowania potencjalnych ryzyk jest zależność od zasięgu i makroobszaru, w jakim operuje firma. Jeśli mamy do czynienia z firmą operującą na wielu rynkach, potencjalne ryzyka będą wielowymiarowe i bardzo złożone, zależne od wielu czynników, które ze względu na różnice prawne i zwyczajowe będą trudne to zidentyfikowania, na przykład – otwarcie akredytywy dla klienta w innym kraju i ryzyko z tym związane, polegające na trudności w osiągnięciu kompromisu pomiędzy bankami odnośnie do warunków i dokumentacji eksportowanego wyrobu w określonym czasie – mamy tu do czynienia z ryzykiem niezrealizowania transakcji.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 71% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.