Informacje zarządcza a zarządzanie jakością

Prawidłowe zarządzanie jakością zależne jest między innymi od posiadania przez kadrę zarządzającą/decyzyjną oraz właścicieli procesów informacji pozwalających podejmować skuteczne decyzje operacyjne i strategiczne. Dlatego konieczne jest pozyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie informacji dla potrzeb zarządzania systemem jakości. Tym samym wskazuje to na związki informacji zarządczej z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwie. Ale ten kij ma dwa końce. Zarządzanie jakością jest możliwe jedynie przy podejmowaniu decyzji za pomocą dobrej jakości danych. Czyli możemy utworzyć następujący schemat: jakość danych – informacja zarządcza – zarządzanie jakością – jakość danych.

INFO_27_54.jpg

Informacja zarządcza jest szczególnym rodzajem informacji wpływającym na proces decyzyjny. Umożliwia podejmowanie decyzji na różnych szczeblach zarządzania. Fizyczna postać informacji zarządczej zawarta jest w sprawozdaniach wewnętrznych, dzięki którym możliwe jest porównywanie bieżących osiągnięć z zawartymi w budżecie wielkościami planowanymi, ale nie tylko. Na przykład spółka transportowa może analizować procent dostarczonych na czas przesyłek. Jest to informacja zarządcza, ale niekoniecznie musi być uwzględniona w budżecie.

Uzyskane informacje stanowią podstawę do podjęcia działań zmierzających do likwidacji odchyleń w przyszłości (doskonalenie). Tu możemy wspomnieć właśnie o kontroli biznesowej lub finansowej. Często uważane są one za to samo, ale de facto dotyczą innych sytuacji, często innych danych, a także mają inne cele. Główne zadania controllera finansowego są bardziej związane z rachunkowością i księgowością, i mogą różnić się złożonością w zależności od modelu biznesowego firmy, zakresu działalności, struktury korporacyjnej i otoczenia regulacyjnego. Wiele firm ma bardzo niejasny zakres prac, gdy rozpoczynają rekrutację na controllera finansowego. Do zadań kontrolera finansowego mogą należeć między innymi:

  • weryfikacja i walidacja danych finansowych pobranych z systemów biznesowych do celów raportowania (ta część funkcji podlega prawdziwej i ostrożnej zasadzie rachunkowości),
  • ochrona kapitału akcjonariuszy i aktywów firmy,
  • sporządzenie raportu podatkowego lub weryfikacja aktualności raportów podatkowych sporządzonych przez księgowych,
  • rozpoznanie jednostek biznesowych organizacji i określenie odpowiednich standardów kontrolingu,
  • identyfikowanie i ograniczanie ryzyka operacyjnego i raportowego,
  • fraud detection – eliminowanie pozycji defraudacji,
  • raportowanie stanów finansowych firmy zgodnie z lokalnym kodeksem podatkowym.

Controller biznesowy w europejskim systemie organizacyjnym to trochę inna postać. Pełni on rolę partnera biznesowego i wspiera CEO, COO i CFO. W wielu organizacjach controller biznesowy współpracuje z dyrektorem operacyjnym w celu osiągnięcia lepszych wyników wydajności, poprawy rentowności, zmniejszenia stresu związanego z kosztami zakupu i marżami. To sprawia, że controller biznesowy jest bardziej zainteresowany kwestiami operacyjnymi niż praktykami dotyczącymi przestrzegania przepisów, podatków lub rachunkowości. Rachunek zysków i strat staje się kluczowym czynnikiem i podstawowym narzędziem pomiarowym dla controllera biznesowego do oceny ogólnej wydajności, identyfikacji czynników biznesowych, porównania procesów biznesowych z odpowiednimi kluczowymi wskaźnikami efektywności, identyfikacji martwych punktów organizacji w celu ograniczenia nieefektywności i promowania optymalizacji procesów biznesowych.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 78% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM