Budżetowanie kosztów transportowych w przedsiębiorstwie

Beata Sadowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2017 nr 8/2017 z dnia 2017-08-01
cirz_8_budz koszt transp.jpg

Działania i procesy, które zachodzą w organizacjach, towarzyszą podejmowaniu decyzji menedżerskich i obejmują różne elementy wspierające operacyjną działalność przedsiębiorstw, takie jak: produkcję, zaopatrzenie w materiały, gospodarkę finansową, zakupy, marketing i transport. Działania i procesy logistyczne generują koszty prowadzonej działalności gospodarczej, takie jak koszty transportu ponoszone przez jednostkę na przewóz osób lub ładunków (surowców, materiałów lub towarów). Koszty transportu są wielkością ekonomiczną o dużej dynamice zmian krótkookresowych.

We współczesnych przedsiębiorstwach transport odgrywa znaczącą rolę. Czasem stanowi podstawową działalność operacyjną, a niekiedy jest tylko jednym z wielu elementów działalności i traktuje się go jako proces wspierający. Transport generuje koszty, które warto budżetować, aby wiedzieć, znać, podejmować decyzje, aby być dobrze poinformowanym – czyli konkurencyjnym.

Budżetowanie jest definiowane w literaturze przedmiotu jako proces obejmujący określone fazy i etapy wykonywane w określonej kolejności, przy czym liczba wyodrębnionych f az i etapów jest sprawą indywidualnej koncepcji danej organizacji. Według A. Karmańskiej1 budżetowanie to: narzędzie nadające skuteczność wdrażanym strategiom i wspomagające planowanie strategiczne w diagnozowaniu realności realizacji zadań strategicznych.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywny abonament przejdź do LOGOWANIA. Aby dobrać najkorzystniejszy plan abonamentowy przejdź do ZAMÓWIENIA ABONAMENTU.

Zaloguj Zamów abonament

    Źródło: Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2017

Drukuj

Zobacz również

Filtruj artykuły wg.