Drzewa dekompozycji w Power BI

Power BI Desktop jest programem cyklicznie ulepszanym przez Microsoft w comiesięcznych aktualizacjach. Kolejne wersje programu wprowadzają nowe funkcjonalności związane np. z obszarem wizualizacji danych. Implementowane rozwiązania często polegają na dodaniu nowego typu wykresu, który z początku może zostać udostępniony w wersji zapoznawczej.

INFO_24_26.jpg

W jednej z odsłon Power BI, która miała miejsce w listopadzie 2019 r., wprowadzono wykres o nazwie drzewo dekompozycji (ang. decomposition tree). Wykres ten od dawna był oczekiwany przez środowisko użytkowników Power BI ze względu na bardzo przydatne funkcje analityczne pozwalające na drążenie danych. Aby w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w tym wykresie, warto dokładnie zapoznać się ze wszystkimi jego właściwościami.

Włączenie wykresu drzewa dekompozycji

Dostęp do kolejnych nowych funkcji, jakie oferuje Power BI Desktop, możliwy jest tylko po zaktualizowaniu programu do najnowszej edycji. Informację o aktualności posiadanej wersji można uzyskać, wybierając kartę „Plik”, a następnie opcję „Informacje” (Rysunek 1).

Rysunek 1. Wersja programu Power BI Desktop. Źródło: Opracowanie własne.

Wykres drzewa dekompozycji począwszy od swojej premiery cały czas udostępniany jest jako funkcja w wersji zapoznawczej. Zatem aby z niego skorzystać, należy włączyć wykres, korzystając z karty „Plik” → „Opcje i ustawienia” → „Opcje”, a następnie z „Funkcji w wersji zapoznawczej” zaznaczyć checkbox przy Wizualizacji drzewa dekompozycji (Rysunek 2).

Rysunek 2. Włączenie wizualizacji drzewa dekompozycji. Źródło: Opracowanie własne.

Po akceptacji monitu o konieczności ponownego uruchomienia Power BI, ikona drzewa dekompozycji będzie widoczna wśród innych wizualizacji.

Praca z wykresem drzewa dekompozycji

Drzewo dekompozycji jest wykresem, który bardzo dobrze radzi sobie w analizach robionych ad hoc, mających na celu określenie wpływu głównych czynników na badane zjawisko. Dzięki możliwości drążenia danych na wykresie można przeprowadzić wielopoziomową analizę według wcześniej zdefiniowanych wymiarów. Określone wymiary wykresu można analizować w dowolnej kolejności, badając ich udział w sumie danego zjawiska. Dodatkowo drzewo dekompozycji jest jednym z trzech wykresów w Power BI, które mają sztuczną inteligencję (AI). Dzięki niej wykres potrafi zasugerować wymiar, który wart jest pogłębionej analizy opartej na określonych kryteriach. Sposób działania wykresu najłatwiej wytłumaczyć, posługując się przykładem. W tym celu do programu Power BI Desktop zostały zaimportowane przykładowe dane dotyczące sprzedaży. Układ tabeli, w której znajdują się dane, prezentuje Rysunek 3.

Rysunek 3. Dane dotyczące sprzedaży. Źródło: Opracowanie własne.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM