System ERP a modelowanie i symulacja procesów biznesowych – case study na podstawie SAP Business One i iGrafx

Wdrożenie systemu klasy ERP w przedsiębiorstwie daje wiele możliwości. Jedną z nich jest wykorzystanie danych zbieranych lub generowanych przez system do modelowania i symulacji procesów biznesowych. Pozwala to na maksymalne zbliżenie modelu i symulacji do warunków rzeczywistości, przy jednoczesnej możliwości testowania stabilności procesu na dużych zbiorach danych.

INFO_19_33.jpg

Dane to jeden z głównych zasobów współczesnego przedsiębiorstwa. Są one wszechobecne i wpływają w znaczący sposób na postrzeganie biznesu – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Informatyzacja procesów zarządczych sprawia, że okiełznanie dużych zbiorów danych jest coraz prostsze, a inżynierowie danych przetwarzają je na informacje, dzięki czemu usprawniają schematy podejmowania decyzji.

Systemy klasy ERP to dedykowane narzędzia, które umożliwiają zarządzanie nie tylko przedsiębiorstwem, ale także dużymi zbiorami danych, a w konsekwencji transformacje danych do postaci informacji. Te zaś są kluczowym elementem w procesie modelowania i symulacji biznesowych.

Dobrze skonstruowany system klasy ERP powinien mieć wbudowany komponent, który pozwala na wyeksportowanie danych w nim zgromadzonych do ogólnie przyjętych standardów, tj. do plików MS Excel lub do standardu CSV. Taka konstrukcja zapewnia możliwość wymiany danych między różnymi systemami. Dodatkową cechą wyróżniającą system ERP może być możliwość bezpośredniej integracji z innymi typami oprogramowania.

Dzięki wymienionym wyżej funkcjonalnościom systemy ERP mogą dostarczać nieograniczone zbiory danych, które wykorzystane w procesie budowania modelu biznesowego i jego późniejszej symulacji sprawią, iż cały proces będzie zasilany rzeczywistymi danymi, a nie np. zbiorem wartości generowanych przez funkcję pseudolosową.

SAP BO a eksport danych

SAP Business One to produkt z rodziny systemów klasy ERP przeznaczony dla średnich przedsiębiorstw. Warto przy tym zaznaczyć, że nie powinno się go kojarzyć z klasyfikatorem MŚP wykorzystywanym np. do obsługi procesu udzielania pomocy de minimis, gdyż może być to mylące. Tego typu systemy w polskich warunkach powinny być jednak wdrażane w przedsiębiorstwach, których właściciele i zarządzający rozumieją wagę zarządzania strategicznego oraz usług IT.

Niemniej jednak system ten, poza klasycznymi funkcjonalnościami ERP, takimi jak:

  1. księgowość,
  2. sprzedaż,
  3. zakupy,
  4. partnerzy handlowi,
  5. banki,
  6. magazyn,
  7. zasoby,
  8. MRP,
  9. produkcja,
  10. pracownicy

…zawiera możliwość eksportu danych do wspomnianych już w tym tekście formatów, to znaczy między innymi do formatu MS Excel oraz CSV. Pozwala to na wymianę danych między różnymi systemami, co otwiera dość szerokie możliwości wykorzystania SAP BO jako systemu zasilającego model i symulację procesu biznesowego wykonaną np. w iGrafx. SAP oferuje też możliwość integracji z iGrafx poprzez dedykowane rozwiązanie iGrafx SAP modeler – co pozwala na całkowitą automatyzację procesu zasilania modelu w dane. Niniejszy tekst przedstawi pierwszy scenariusz, tj. zasilanie modelu i symulacji poprzez wykorzystanie możliwości eksportu danych do MS Excel.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 67% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM