Organizacja controllingu w małym przedsiębiorstwie

Komórki controllingu, wraz z szeregiem specyficznych dla tej dyscypliny narzędzi, kojarzone są przeważnie z większymi (zarówno pod względem obrotu, jak i zatrudnienia) przedsiębiorstwami. Korzyści płynące z możliwości zastosowania kontroli, analiz i informacji zarządczej można jednak dostrzec już w najmniejszych jednostkach. Na czym się skupić, kiedy uświadomimy sobie, że dla rozwoju naszej, niewielkiej z pozoru, firmy nie wystarczy już tylko informacja o zysku i zrealizowanej marży? W którym pójść kierunku?

MC_75_85.jpg

Jednym z podstawowych kroków, jakie należy podjąć podczas wyznaczania kursu rozwoju kierowania nawet niewielkim przedsiębiorstwem, jest ustalenie priorytetów właścicieli. Choć twierdzenie to wydaje się na pozór trywialne, jest naprawdę kluczowe dla podjęcia prawidłowych decyzji, również w tak strategicznych punktach, jak ustalenie katalogu niezbędnych informacji, które musi otrzymać osoba lub osoby kierujące firmą. Nie bez znaczenia pozostaje tu również branża, w której działa przedsiębiorstwo, a także typ działalności, ponieważ inne informacje będą istotne dla firmy handlowo-usługowej, inne zaś dla produkcji i wytwarzania. Pomimo tych różnic, w każdej jednostce odpowiednie narzędzia controllingu znajdą swoje praktyczne zastosowanie.

Prawne aspekty podziału wielkości przedsiębiorstwa

Możliwość pozyskania części kluczowych z punktu widzenia controllingu informacji, jest ściśle związana ze sprawozdawczością mającą swoje źródło w księgowości. W myśl polskiej ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (dalej uor), obowiązek sprawozdawczości związany jest z wielkością przedsiębiorstwa, ponieważ determinantami regulującymi te obowiązki są, między innymi: wartości sumy bilansowej, obrotów oraz średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty, dokonanych w roku obrotowym, za które sporządzane jest sprawozdanie oraz w roku poprzedzającym. Przepisy określające wielkość przedsiębiorstwa znajdują się w artykule 3 uor. Dodatkowo przepisy regulują obowiązek tworzenia sprawozdań finansowych dla jednostek prowadzących pełne księgi rachunkowe – tu progiem, jaki istnieje obok szeregu innych wytycznych zawartych w uor, jest wartość przychodów o równowartości w walucie polskiej kwoty 2 000 000 euro. Dla przedsiębiorstw, które nie przekroczyły tego pułapu, a co do których zastosowanie ma art. 24a ust. 1 ustawy o PIT, istnieje możliwość ewidencji operacji gospodarczych w formie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR), które w stosunku do pełnych ksiąg są uproszczeniem i uszczupleniem. Prowadzenie pełnych ksiąg wiąże się z dokładnymi przygotowaniami, szczegółową ewidencją, zdecydowanie większą liczbą działań, a w konsekwencji znacznie droższą obsługą prowadzenia tego typu księgowości.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 77% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM