Faktury ustruktyryzowane. Alternatywa dla faktur w formie elektronicznej i papierowej

Zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw – począwszy od 1 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy, które umożliwiają podatnikom skorzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Należy nadmienić, iż rok 2022 jest okresem przejściowym, w którym podatnik skorzysta z KSeF dobrowolnie, natomiast od 2023 r. planowany jest obligatoryjny KSeF dla wszystkich jednostek.

cirz_269_14.jpg

W myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 32a ustawy o VAT – fakturą ustrukturyzowaną jest faktura wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym fakturę w tym systemie. Faktura ustrukturyzowana jest nazywana również e-fakturą. Należy zatem mieć na uwadze odróżnienie ich od faktur elektronicznych, czyli tych, które nie spełniają definicji faktury ustrukturyzowanej.

Faktura ustrukturyzowana

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 106nc ustawy o VAT, faktura ustrukturyzowana jest wystawiana i otrzymywana przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur za pomocą oprogramowania interfejsowego, w postaci elektronicznej i zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oprogramowanie interfejsowe do wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych dostępne jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z nowo wprowadzonym art. 112aa ustawy o VAT, faktury ustrukturyzowane będą przechowywane w Krajowym Systemie e-Faktur przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione. Natomiast po upływie tego okresu, podatnik będzie miał obowiązek przechowywać faktury ustrukturyzowane poza KSeF do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Krajowy system e-Faktur (KSeF) i kto będzie mógł z niego skorzystać?

Na podstawie nowego art. 106nd ustawy o VAT Krajowy System e-Faktur jest systemem teleinformatycznym (prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który jest też administratorem danych zawartych w KSeF) służącym do:

( 1 ) nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z KSeF;

( 2 ) powiadamiania podmiotów z niego korzystających, o nadanych uprawnieniach do korzystania z KSeF lub ich odebraniu;

( 3 ) uwierzytelnienia oraz weryfikacji uprawnień do korzystania z KSeF, posiadanych przez podmioty korzystające z KSeF;

( 4 ) wystawiania faktur ustrukturyzowanych;

( 5 ) dostępu do faktur ustrukturyzowanych;

( 6 ) otrzymywania faktur ustrukturyzowanych;

( 7 ) przechowywania faktur ustrukturyzowanych;

( 8 ) oznaczania faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikującym, przydzielonym w KSeF;

( 9 ) analizy i kontroli prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych;

( 10 ) powiadamiania podmiotów korzystających z KSeF o:

( A ) dacie i czasie wystawienia faktury ustrukturyzowanej oraz numerze identyfikującym fakturę ustrukturyzowaną przydzielonym w KSeF oraz dacie i czasie jego przydzielenia,

( B ) dacie i czasie odrzucenia faktury w przypadku jej niezgodności ze wzorem faktury ustrukturyzowanej, określonej przez ministra finansów,

( C ) braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej – w przypadku niedostępności KSeF;

( 11 ) powiadamiania podmiotów innych niż uprawnieni do korzystania z KSeF o braku uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.

W myśl art. 106nb ustawy o VAT, z Krajowego Systemu e-Faktur mogą skorzystać:

( 1 ) podatnicy VAT,

( 2 ) podmioty wskazane przez podatnika VAT,

( 3 ) podmioty, o których mowa w art. 106c ustawy o VAT, czyli organy egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego,

( 4 ) osoby fizyczne wskazane przez podmioty, o których mowa w art. 106c ustawy o VAT,

( 5 ) osoby fizyczne wskazane w zawiadomieniu o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, którym podatnik lub podmioty, o których mowa w art. 106c, nadali uprawnienia do korzystania z tego systemu,

( 6 ) podmioty inne niż wymienione w pkt. 1–5, wskazane przez osoby fizyczne korzystające z Krajowego Systemu e-Faktur, jeżeli prawo do wskazywania innego podmiotu wynika z uprawnień nadanych tym osobom fizycznym

– uwierzytelnieni w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 106r pkt 3 ustawy o VAT.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 64% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.