Istotność podczas badania sprawozdań finansowych

Wyznaczenie istotności to inaczej ustalenie granicy korygowania błędów, które z punktu widzenia przeprowadzanego badania uznane zostaną za istotne i będą w stanie zniekształcić obraz sprawozdania finansowego. Innymi słowy, wyznaczenie istotności ma na celu wyznaczenie granicy, do której zidentyfikowane podczas badania błędy mogą być tolerowane przez biegłego rewidenta oraz nie wymagają one skorygowania ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego.

CiRZ_1_21_26.jpg

Biegły rewident, który dokonuje badania sprawozdania finansowego, spotyka się aż dwukrotnie z wyliczeniem poziomu istotności: w sytuacji związanej z planowaniem badania oraz po dokonaniu wszystkich procedur rewizyjnych. Ze względu na fakt, iż wiodącym celem badania sprawozdania finansowego jest umożliwienie biegłemu rewidentowi wyrażania opinii odnośnie tego, czy przedstawione do badania sprawozdanie finansowe zostało we wszystkich istotnych aspektach sporządzone z obowiązującymi standardami, ocena istotności w głównej mierze jest wynikiem profesjonalnego osądu biegłego rewidenta.

Dopuszczalność błędów w sprawozdaniu finansowym

Regulacje, które dotyczą badania sprawozdań finansowych mogą dopuszczać występowanie błędów w sprawozdaniu finansowym, jeżeli tylko nie zniekształcają one obrazu sprawozdania finansowego w sposób istotny. Oznacza to w praktyce, iż wyznaczenie poziomu istotności przez biegłego rewidenta bezpośrednio rzutuje na stopień oraz zakres związany ze szczegółowością samego badania (między innymi na wybór technik badania lub zakres oraz rodzaj próbek). Głównym celem liczenia istotności jest zatem ustalenie zachowania biegłego rewidenta wobec stwierdzonych nieprawidłowości.

Definicja istotności w Międzynarodowych Standardach Badania 320 określona jest jako: „informacje możemy uznać za istotne, jeśli ich ominięcie albo błędne przedstawienie może wpłynąć na decyzje gospodarcze, które podejmowane są przez użytkowników na podstawie sprawozdania finansowego. Istotność zależy od wielkości pozycji albo błędu – ocenianego w danych zaistniałych okolicznościach – w przypadku pominięcia albo błędnego przedstawienia tej pozycji. Istotność stanowi raczej pewien próg lub górną granicę, a nie jest jedynie podstawową cechą jakościową, jaką muszą posiadać informacje, aby były one użyteczne”. Jest to definicja, która została opracowana przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) w Założeniach Koncepcyjnych sporządzania oraz prezentacji sprawozdań finansowych.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 85% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM